คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บริการโพรไฟล์ผู้ใช้เข้าสู่ระบบไม่ได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 โดยใช้โพรไฟล์ชั่วคราว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
บริการโพรไฟล์ผู้ใช้เข้าระบบไม่ได้ ไม่สามารถโหลดโพรไฟล์ผู้ใช้

การแก้ไข

Windows อาจอ่านโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณผิดพลาด เช่น หากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณกำลังสแกนคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณพยายามเข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะทำตามวิธีการด้านล่าง ให้ลองเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหา ถ้าคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ คุณต้องสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดูแลเพื่อแก้ไขโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ หรือคัดลอกข้อมูลของคุณไปยังบัญชีใหม่ ก่อนแก้ไขปัญหานี้ เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีอื่นที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด และเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบในเครื่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มการทำงานในเซฟโหมด เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด

วิธีที่ 1: กำหนดโพรไฟล์บัญชีผู้ใช้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการกำหนดโพรไฟล์บัญชีผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน หากเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหา จากนั้นกด Enter
 2. ใน โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาตำแหน่งและคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย S-1-5 (คีย์ SID) ตามด้วยตัวเลขหลายตัวต่อเนื่อง
 4. คลิกโฟลเดอร์ S-1-5 แต่ละโฟลเดอร์ ค้นหา ProfileImagePath ในบานหน้าต่างรายละเอียด แล้วคลิกสองครั้งเพื่อตรวจสอบว่าโพรไฟล์บัญชีผู้ใช้นี้ผิดพลาดหรือไม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705065

  • หากคุณมีโฟลเดอร์ 2 โฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย S-1-5 และตามด้วยตัวเลขหลายตัวต่อเนื่อง และมีโฟลเดอร์หนึ่งที่ลงท้ายด้วย .bak คุณต้องเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น .bak โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ไม่มีนามสกุล .bak จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ .ba จากนั้นกด Enter
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2493038
   2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีนามสกุล .bak จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ ลบ .bak ที่ท้ายชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2493039
   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีนามสกุล .ba จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล .ba เป็น .bak ที่ท้ายชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2493040
  • หากมีเพียงโฟลเดอร์เดียวที่ขึ้นต้นด้วย S-1-5 และตามด้วยตัวเลขหลายตัวต่อเนื่องและลงท้ายด้วย .bak ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ ลบ .bak ที่ท้ายชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter
 5. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ไม่มีนามสกุล .bak ในบานหน้าต่างรายละเอียด แล้วดับเบิลคลิก RefCount พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2493045
 6. คลิกที่โฟลเดอร์ที่ไม่มีนามสกุล .bak ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด แล้วคลิกสองครั้งที่ สถานะ พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2493046
 7. ปิดโปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี
 8. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 9. เข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชีของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: เข้าสู่ระบบ Windows และคัดลอกข้อมูลของคุณไปยังบัญชีใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สร้างบัญชีใหม่และคัดลอกข้อมูลจากบัญชีเก่าไปยังบัญชีใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows 7
แก้ไขโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย (Windows 7)
Windows Vista
แก้ไขโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย (Windows Vista)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ลบ SID ข้อผิดพลาดและสร้างโพรไฟล์ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าต้องการลบข้อผิดพลาด SID และสร้างโพรไฟล์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลบ SID ข้อผิดพลาด
  ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไขด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

  แก้ไขปัญหาให้ฉัน

  ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
  Fix this problem
  Microsoft Fix it 50446

  หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

  ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

  ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน หากเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ลบโปรไฟล์ออก โดยใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. คลิก เริ่มต้น คลิกขวา คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
   2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2705066
   3. ใน กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ คลิกแท็บ ขั้นสูง

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2705067
   4. ในส่วน โพรไฟล์ผู้ใช้ คลิก การตั้งค่า
   5. ในกล่องโต้ตอบ โพรไฟล์ผู้ใช้ เลือกโพรไฟล์ที่คุณต้องการลบ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง
  2. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER
  3. ค้นหาตำแหน่งและคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. คลิกขวาที่ SID ที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิก ลบ
 2. เข้าระบบในคอมพิวเตอร์และสร้างโพรไฟล์ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลขั้นสูง

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากมีการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "ห้ามผู้ใช้ที่มีหลายโพรไฟล์เข้าระบบ"

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากโฟลเดอร์โพรไฟล์ผู้ใช้ถูกลบออก โฟลเดอร์โพรไฟล์ที่ถูกลบเองจะไม่ได้ลบ Security Identifier (SID) จากรายการโพรไฟล์ในรีจิสทรี

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2705068
คำเตือน:
ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานในการลบโพรไฟล์ผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์ วิธีที่มีการบันทึกและสนับสนุนให้ใช้ คือ ใช้การตั้งค่าระบบขั้นสูงในคุณสมบัติระบบ การตั้งค่า "โพรไฟล์ผู้ใช้" สำหรับโปรแกรม สามารถใช้ได้โดยใช้ API "DeleteProfile"

หากมี SID อยู่ Windows จะพยายามโหลดโพรไฟล์โดยใช้ ProfileImagePath ไปยังเส้นทางที่ไม่มีอยู่ จึงไม่อาจโหลดโพรไฟล์ได้
รายละเอียดในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
มีการบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของโปแรกรมประยุกต์:

 • ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
  แหล่ง: บริการโพรไฟล์ผู้ใช้ Microsoft Windows
  วันที่: วันที่
  รหัสเหตุการณ์: 1515
  ประเภทงาน: ไม่มี
  ระดับ: คำเตือน
  คำสำคัญ: คลาสสิก
  ผู้ใช้: ผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: Windows ได้สำรองข้อมูล โพรไฟล์ของผู้ใช้นี้แล้ว Windows จะพยายามใช้โพรไฟล์สำรองโดยอัตโนมัติใน ครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

 • ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
  แหล่ง: บริการโพรไฟล์ผู้ใช้ Microsoft Windows
  วันที่: วันที่
  รหัสเหตุการณ์: 1511
  ประเภทงาน: ไม่มี
  ระดับ: คำเตือน
  คำสำคัญ: คลาสสิก
  ผู้ใช้: ผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถค้นหา โพรไฟล์ภายในเครื่อง และคุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้โพรไฟล์ชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ กับโพรไฟล์นี้จะหายไปเมื่อคุณออกจากระบบ

 • ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
  แหล่ง: บริการโพรไฟล์ผู้ใช้ Microsoft Windows
  วันที่: วันที่
  รหัสเหตุการณ์: 1500
  ประเภทงาน: ไม่มี
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ: คลาสสิก
  ผู้ใช้: ผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถนำคุณเข้าสู่ระบบ เนื่องจากไม่สามารถโหลดโพรไฟล์ของคุณ ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อไปยัง เครือข่าย และเครือข่ายของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง
  รายละเอียด- ไม่รู้จัก

 • ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
  แหล่ง: Microsoft-Windows-Winlogon
  วันที่: วันที่
  เหตุการณ์ ID: 6004
  ประเภทงาน: ไม่มี
  ระดับ: คำเตือน
  คำสำคัญ: คลาสสิก
  ผู้ใช้: N/A
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: โพรไฟล์ สมาชิกการแจ้งเตือนของ Winlogon ล้มเหลวใน เหตุการณ์การแจ้งเตือนที่สำคัญ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com