ID articol: 947215 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

Simptome

Atunci când face?i log on la un computer cu Windows 7 sau Windows Vista utilizând un profil temporar, primi?i următorul mesaj de eroare:
Serviciul Profil utilizator nu a reu?it să facă log on. Profilul utilizatorului nu poate fi încărcat.

Rezoluție

Ocazional, este posibil ca Windows să nu citească corect profilul dvs. de utilizator, ca în cazul în care software-ul antivirus scanează computerul când încerca?i să face?i log on. Înainte de a urma metodele de aici, încerca?i să reporni?i computerul ?i să face?i din nou log on la contul dvs. de utilizator pentru a rezolva problema. Dacă reporni?i computerul ?i nu se rezolvă această problemă, utiliza?i următoarele metode pentru a rezolva această problemă.

Notă Trebuie să reu?i?i să face?i log on la un cont de administrator pentru a remedia profilul de utilizator sau pentru a copia datele într-un cont nou. Înainte de a remedia această problemă, face?i log on la Windows utilizând alt cont cu permisiuni administrative sau ini?ializa?i în modul de siguran?ă pentru a face log on cu contul de administrator încorporat. Pentru mai multe informa?ii despre modul de ini?ializare în modul de siguran?ă, vizita?i următoarele site-uri Web Microsoft:
Pornirea computerului în modul protejat

Metoda 1: Remedia?i profilul contului de utilizator

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Pentru a remedia profilul contului de utilizator, urma?i ace?ti pa?i:

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?ile de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă ?i restaurarea registry-ului în Windows Cum se face copierea de rezervă ?i restaurarea registry-ului în Windows
 1. Face?i clic pe Start, tasta?i regedit în caseta Pornire căutare, apoi apăsa?i pe ENTER.
 2. În Registry Editor, găsi?i următoarea subcheie de registry, apoi face?i clic pe aceasta:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. În panoul de navigare, localiza?i folderul care începe cu S-1-5 (cheie SID) urmat de un număr lung.
 4. Face?i clic pe fiecare folder S-1-5, localiza?i intrarea ProfileImagePath din panoul de detalii ?i apoi face?i dublu clic pentru a vă asigura că acesta este profilul contului de utilizator care prezintă eroarea.
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  2705065

  • Dacă ave?i două foldere care încep cu S-1-5 urmate de ni?te numere lungi ?i unul dintre acestea se termină cu .bak, trebuie să redenumi?i folderul .bak. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
   1. Face?i clic dreapta pe folderul fără .bak ?i apoi face?i clic pe Redenumire. Tasta?i .ba ?i apoi apăsa?i pe ENTER.
    Reduceți imagineaMăriți imaginea
    2493038
   2. Face?i clic dreapta pe folderul denumit .bak ?i apoi face?i clic pe Redenumire. Elimina?i .bak de la sfâr?itul numelui folderului ?i apoi apăsa?i pe ENTER.
    Reduceți imagineaMăriți imaginea
    2493039
   3. Face?i clic dreapta pe folderul denumit .ba ?i apoi face?i clic pe Redenumire. Modifica?i .ba în .bak la sfâr?itul numelui folderului ?i apoi apăsa?i pe ENTER.
    Reduceți imagineaMăriți imaginea
    2493040
  • Dacă ave?i un singur folder care încep cu S-1-5 urmat de numere lungi ?i care se termină cu .bak. Face?i clic dreapta pe folder, apoi face?i clic pe Redenumire. Elimina?i .bak de la sfâr?itul numelui folderului ?i apoi apăsa?i pe ENTER.
 5. Face?i clic pe folderul fără .bak din panoul de detalii, face?i dublu clic pe RefCount, tasta?i 0 ?i apoi face?i clic pe OK.
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  2493045
 6. Face?i clic pe folderul fără .bak din panoul de detalii, face?i clic pe Stare, tasta?i 0 ?i apoi face?i clic pe OK.
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  2493046
 7. Închide?i Registry Editor.
 8. Reporni?i computerul.
 9. Face?i din nou log on la contul dvs.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Metoda 2: Face?i log la Windows ?i copia?i datele dvs. într-un cont nou

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Crea?i un cont nou ?i copia?i datele din contul vechi în cel nou. Pentru informa?ii despre procedură, vizita?i unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:

Windows 7
Remedia?i un profil de utilizator deteriorat (Windows 7)
Windows Vista
Remedia?i un profil de utilizator deteriorat (Windows Vista)
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Metoda 3: ?tergerea identificatorului de securitate (SID) al erorii ?i crearea un profil nou

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Pentru a ?terge identificatorul de securitate (SID) al erorii ?i pentru a crea un profil nou, urma?i ace?ti pa?i:
 1. ?terge?i identificatorul de securitate al erorii.
  Dacă dori?i să remediem problema pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

  Remediere automată

  Pentru a remedia această problemă automat, face?i clic pe legătura Remediere problemă. Apoi, face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier ?i urma?i pa?ii din acest expert.
  Fix this problem
  Microsoft Fix it 50446

  Note
  • Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză, dar remedierea automată func?ionează ?i pentru Windows în alte limbi.
  • Dacă nu vă afla?i la computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia de remediere automată pe o unitate flash sau pe un CD ?i apoi o pute?i executa pe computerul care are problema.

  Remediere personală

  Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?ile de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  322756 Cum se face copierea de rezervă ?i restaurarea registry-ului în Windows
  Pentru a rezolva această problemă dvs. înșivă, urma?i ace?ti pa?i:
  1. ?terge?i profilul utilizând caseta de dialog Proprietă?i computer. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
   1. Face?i clic pe Start, face?i clic dreapta pe Computer, apoi faceți clic pe Proprietăți.
   2. Face?i clic pe Modificare setări.

    Reduceți imagineaMăriți imaginea
    2705066
   3. În caseta de dialog Proprietă?i sistem, face?i clic pe fila Complex.

    Reduceți imagineaMăriți imaginea
    2705067
   4. În zona Profiluri utilizator, face?i clic pe Setări.
   5. În caseta de dialog Profiluri utilizator, selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți, faceți clic pe Ștergere, apoi face?i clic pe OK.
  2. Face?i clic pe Start, tastați regedit în caseta Căutare, apoi apăsa?i pe ENTER.
  3. Identifica?i următoarea subcheie de registry ?i face?i clic pe ea:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Face?i clic dreapta pe identificatorul de securitate (SID) pe care dori?i să îl elimina?i, apoi face?i clic pe Ștergeree.
 2. Face?i Log on la computer ?i crea?i un profil nou.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Informa?ii avansate

Această eroare poate apărea dacă este configurată setarea de politică de grup „Do not logon users with temporary profiles”.

Această eroare poate apărea ?i dacă folderul profilului de utilizator a fost ?ters manual. Un folder de profil ?ters manual nu elimină identificatorul de securitate (SID) din lista de profiluri din registry.

Reduceți imagineaMăriți imaginea
2705068
WARNING:
Recomandăm ferm ÎMPOTRIVA utilizării acestui mod ca standard pentru eliminarea profilurilor de utilizator de pe computere. Solu?ia documentată ?i acceptată este utilizarea Setărilor complexe de sistem din proprietă?ile de sistem, setările „Profiluri utilizator”. Pentru programe, această metodă este disponibilă prin utilizarea API-ului „DeleteProfile”.

Dacă este prezent SID, Windows va încerca să încarce profilul utilizând ProfileImagePath, care indică spre o cale neexistentă. A?adar, profilul nu poate fi încărcat.
Informațiile din jurnalul de evenimente
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
În jurnalul de aplica?ii se înregistrează următoarele evenimente:

 • Log Name: Application
  Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Date: Date
  Event ID: 1515
  Task Category: None
  Level: Avertisment
  Keywords: Classic
  User: Utilizator
  Computer: Computer
  Description: Windows a copiat de rezervă acest profil de utilizator. Windows va încerca automat să utilizeze profilul copiat de rezervă la următoarea conectare a utilizatorului.

 • Log Name: Application
  Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Date: Dată
  Event ID: 1511
  Task Category: None
  Level: Warning
  Keywords: Classic
  User: User
  Computer: Computer
  Description: Windows cannot find the local profile and is logging you on with a temporary profile. Changes you make to this profile will be lost when you log off.

 • Log Name: Application
  Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Date: Dată
  Event ID: 1500
  Task Category: None
  Level: Error
  Keywords: Classic
  User: User
  Computer: Computer
  Description: Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. Check that you are connected to the network, and that your network is functioning correctly.
  DETAIL - Unknown

 • Log Name: Application
  Source: Microsoft-Windows-Winlogon
  Date: Dată
  Event ID: 6004
  Task Category: None
  Level: Warning
  Keywords: Classic
  User: N/A
  Computer: Computer
  Description: The Winlogon notification subscriber Profiles failed a critical notification event.

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Proprietă?i

ID articol: 947215 - Ultima examinare: 23 octombrie 2014 - Revizie: 10.0
Se aplică la:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Cuvinte cheie: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com