Klaidos prane?imas ?diegus ?Windows Vista?: ?J?s? produkto kodas negali b?ti patikrintas. Per?i?r?kite savo produkto kod? ir ?sitikinkite, kad ?ved?te j? teisingai?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 947190 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei diegdami ?Windows Vista? spustel?site Pirmyn ?ved? produkto kod?, gausite ?? klaidos prane?im?:
J?s? produkto kodas negali b?ti patikrintas. Per?i?r?kite savo produkto kod? ir ?sitikinkite, kad ?ved?te j? teisingai.

PRIE?ASTIS

?i problema gali ?vykti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • ?ved?te neteising? produkto kod?.
 • Galioja ?ios s?lygos:
  • ?dieg?te ?Windows Vista? naudodami ?Windows Vista? laikmenos paket?, kuriame n?ra ?Windows Vista SP1?. Pavyzd?iui, ?dieg?te ?Windows Vista? naudodami laikmenos paket? i? ?Windows Vista? laidos versijos.
  • Naudojote produkto kod?, kuris buvo i?leistas po ?Windows Vista Service Pack 1? (SP1) i?leidimo.
 • Naudojote tre?iosios ?alies programa ?Windows Vista .iso? vaizdui i?skleisti stand?iajame diske. Tada ?dieg?te ?Windows Vista? i? tos vietos stand?iajame diske.

  Pastaba Kai kurios tre?i?j? ?ali? glaudinimo programos nei?saugo ilg? fail? pavadinim? i?skleidimo proceso metu.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atsi?velgdami ? savo atvej? naudokite vien? i? ?i? b?d?.

1 b?das: I? naujo ?veskite produkto kod?

Skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta problema gali ?vykti nety?ia ?vedus neteising? produkto kod?. Nor?dami patikrinti, ar ?ved?te teising? produkto kod?, ?veskite j? i? naujo.

2 b?das: ?diekite ?Windows Vista? naudodami ?Windows Vista? kopij?, kurioje yra ?Windows Vista SP1?

Skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta problema gali ?vykti, jei naudojate ?Windows Vista SP1? produkto kod? kartu su laikmenos paketu i? ?Windows Vista? laidos versijos. Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, ?diekite ?Windows Vista? naudodami ?Windows Vista? kopij?, kurioje yra ?Windows Vista SP1?. Galite u?sakyti ?Windows Vista? DVD i? ?Microsoft? rinkos svetain?s. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite toliau pateiktoje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.windowsmarketplace.com/content.aspx?ctId=390
?Windows Vista? taip pat galite ?diegti naudodamiesi diegimo metodu, kurio metu nereikia ?vesti rakto. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Diegdami ?Windows Vista?, palikite lauk? Produkto kodas tu??i? ir spustel?kite Pirmyn.
 2. Gav? ?? prane?im?, spustel?kite Ne:
  Ar norite ?vesti produkto kod? dabar?
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? A? pasirinkau savo ?sigyt? ?Windows? laid?, kuris atitinka norim? diegti ?Windows Vista? versij?, ir spustel?kite Pirmyn.
 4. Atlikite likusius veiksmus, kad ?diegtum?te ?Windows Vista?.
 5. ?dieg? ?Windows Vista?, ?diekite ?Windows Vista SP1? ?jungdami ?Windows? naujinim?.
 6. ?dieg? ?Windows Vista SP1?, ?veskite produkto kod?, kai jus paragins aktyvinti ?Windows Vista?.

  Pastaba ?jungti ?Windows? aktyvinimo proces? galite ir rankiniu b?du. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris, tada Ypatyb?s.
  2. Slinkite ? dialogo lango Ypatyb?s apa?i? ir patikrinkite aktyvinimo b?sen? arba suaktyvinkite ?Windows Vista?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 947190 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbpending kbbug kblicensing kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947190

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com