วิธีการตั้งค่าการจำลองแบบ SMTP ในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าการจำลองแบบ SMTP ในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 การดำเนินการในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 แตกต่างกันเล็กน้อยจากการดำเนินการที่สอดคล้องกันบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตั้งค่าการจำลองแบบ SMTP ในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 ใช้แนวทางต่อไปนี้

การตั้งค่าการรับรอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจำลองแบบ SMTP คุณต้องมีผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองแบบ คุณสามารถเลือกตัวควบคุมโดเมนไปยังโฮสต์ role นี้ การติดตั้งผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองแบบในตัวควบคุมโดเมน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกบทบาทคลิกเพิ่มหน้าที่ในบานหน้าต่างรายละเอียด แล้วคลิกถัดไป.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการ Certificate ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไปสองครั้ง
 4. ตรวจสอบว่า การผู้ให้บริการออกใบรับรองกล่องกาเครื่องหมายเลือก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. คลิกEnterpriseแล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณตั้งค่าระดับองค์กรรับรองที่สามารถทำงานกับการลงทะเบียนใบรับรองอัตโนมัติ
 6. ในกรณีนี้คือการรับรองตัวแรกที่คุณได้สร้าง คลิกRootCAแล้ว คลิกถัดไป. ถ้าไม่รับรองตัวแรกที่คุณได้สร้าง คลิกCA รองแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกสร้างคีย์ส่วนตัวใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 8. คุณสามารถระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับคีย์ใหม่ หรือ คุณสามารถเก็บการตั้งค่าเริ่มต้น จากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ระบุชื่อให้กับผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองนั้น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 10. ระบุรอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้สำหรับใบรับรองของผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง และจากนั้น คลิกถัดไป.
 11. ระบุตำแหน่งของฐานข้อมูลใบรับรองและตำแหน่งที่ตั้งล็อก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 12. ยืนยันการตั้งค่า และจากนั้น คลิกติดตั้ง.

การตั้งค่าคอนฟิกเป็นสมาชิกของกลุ่มใบรับรองการเข้าถึง DCOM การบริการ

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์จากโดเมนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจำลองแบบได้รับใบรับรอง คุณต้องรวมกลุ่มต่อไปนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองใบรับรองการเข้าถึง DCOM บริการ:
 • ผู้ใช้โดเมน
 • ตัวควบคุมโดเมน
 • คอมพิวเตอร์โดเมน
สมาชิกที่ต้องรวมกลุ่มเหล่านี้สำหรับแต่ละโดเมนที่มีคอมพิวเตอร์ที่จะทำซ้ำผ่านการเชื่อมต่อ SMTP ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีโดเมนa.com และโดเมนลูกb.acom. ได้สมมติว่า คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์จากโดเมนทั้งสองเพื่อทำซ้ำผ่านการเชื่อมต่อ SMTP นอกจากนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องรวมกลุ่มที่มีการต่อไปนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มใบรับรองการเข้าถึง DCOM บริการ:
 • CN =ผู้ใช้โดเมน CN = Users, DC =a, DC = com
 • CN =ตัวควบคุมโดเมน CN = Users, DC =a, DC = com
 • CN =คอมพิวเตอร์ในโดเมน CN = Users, DC =a, DC = com
 • CN =ผู้ใช้โดเมน CN = Users, DC =b, dc =a, DC = com
 • CN =ตัวควบคุมโดเมน CN = Users, DC =b, dc =a, DC = com
 • CN =คอมพิวเตอร์ในโดเมน CN = Users, DC =b, dc =a, DC = com
เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มใบรับรองการเข้าถึง DCOM การบริการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน
 2. ในคอนโซลทรี ขยายผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ขยายโหนดที่สอดคล้องกับโดเมนของคุณ และจากนั้น คลิกBuiltin.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียดใบรับรองการเข้าถึง DCOM ของบริการแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการสมาชิกแท็บ เพิ่มสมาชิกที่ต้องการสมาชิกรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.

enrolling ใบรับรองสำหรับการจำลองแบบของ SMTP

การลงทะเบียนใบรับรองอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งานการลงทะเบียนใบรับรองอัตโนมัติในระดับองค์กรเพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนที่เกี่ยวข้องกับการจำลองแบบสามารถร้องขอใบรับรองโดยอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดสแน็ปอินการจัดการนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลทรี ขยายการจัดการนโยบายกลุ่มขยายโหนดที่สอดคล้องกับฟอเรสต์ของคุณ ขยายโหนดที่สอดคล้องกับโดเมนของคุณ และขยายแล้วGroup Policy objects.
 3. คลิกขวานโยบายโดเมนเริ่มต้นหรือมีผลบังคับใช้นโยบายกลุ่มวัตถุอื่น ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย แล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ในหน้าต่างตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม ค้นหา และจากนั้น เปิดใช้งานการตั้งค่า Group Policy ต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ Configuration\Windows Settings\Security Settings\Public คีย์ Policies\Certificate Services Client - ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้พรอมต์คำสั่งที่ยกระดับ:
  gpupdate /force
  การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติจะเริ่มการทำงานในประมาณ 90 วินาทีสำหรับแม่แบบที่เกี่ยวข้องใด ๆ

ลงทะเบียนใบรับรองด้วยตนเอง

การร้องขอใบรับรองด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในแต่ละตัวควบคุมโดเมนที่จะทำซ้ำผ่านการเชื่อมต่อ SMTP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 2. เพิ่มสแนปอินใบรับรอง เมื่อคุณทำเช่นนี้ คลิกบัญชีคอมพิวเตอร์ภายใต้การsnap-in นี้จะเสมอจัดการใบรับรองสำหรับตัวเลือก
 3. ภายใต้การsnap-in นี้จะเสมอจัดการตัวเลือก คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้.
 4. ในคอนโซลทรี ขยายใบรับรองคลิกขวาส่วน บุคคลชี้ไปที่งานทั้งหมดคลิกการร้องขอใบรับรองใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นการจำลองแบบอีเมลของโดยตรงกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกลงทะเบียน.
 6. คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:ถ้ากระบวนการลงทะเบียนล้มเหลว การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว ลองการร้องขอใบรับรองอีกครั้ง

การติดตั้งคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ติดตั้งคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ SMTP บนตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่จะทำซ้ำผ่านการเชื่อมต่อ SMTP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดสแน็ปอินตัวจัดการ Server
 2. ในคอนโซลทรี คลิกบทบาทคลิกเพิ่มหน้าที่ในบานหน้าต่างรายละเอียด แล้วคลิกถัดไป.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (IIS)เลือกคอมโพเนนต์ทั้งหมดยกเว้นคอมโพเนนต์ของ FTP เซิร์ฟเวอร์ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. ในโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์สแนปอิน คลิกลักษณะการทำงานในคอนโซลทรี แล้วคลิกเพิ่มคุณลักษณะในบานหน้าต่างรายละเอียด
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นเซิร์ฟเวอร์ SMTPกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 6. คลิกติดตั้ง.

Installing the Intersite Messaging (ISM) service for SMTP transport

To install the Intersite Messaging service for SMTP transport on all Windows Server 2008 domain controllers that will replicate over SMTP connections, follow these steps:
 1. Open an elevated command prompt, and then run the following command:
  %windir%\system32\pkgmgr /iu:DirectoryServices-ISM-Smtp
 2. Wait until the Ismsmtp.dll file is present in the following folder:
  %windir%\system32
 3. Restart the Intersite Messaging service by running the following command at a command prompt:
  net stop ismserv && net start ismserv

Configuring SMTP site links

Now you can configure SMTP site links in the Active Directory Site and Services snap-in. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dssite.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายไซต์ขยายInter-Site Transportsคลิกขวาsmtpแล้ว คลิกNew Site Link.
 3. Specify a name for the new site link, add the sites that you want to theSites in this site linkรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.
ตัวควบคุมโดเมนที่จะเริ่มต้นการ replicating หลังจากที่มีแพร่กระจายโทโพโลยีที่ใหม่ไปยังตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมโยงไซต์ ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Windows Server 2008 วิธีใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB947057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com