วิธีการกำหนดสิทธิ์ต่ำสุดที่ผู้ดูแลระบบใช้งานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดสิทธิ์ต่ำสุดที่ผู้ดูแลระบบใช้งานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในองค์กรของคุณ อาจต้องการสำหรับผู้ใช้ที่สร้างองค์กรใหม่ โดยใช้ตัวจัดการการปรับใช้ ผู้ใช้นี้เป็นผู้ดูแลใช้งาน โดยทั่วไป ผู้ดูแลระบบ Microsoft Dynamics CRM อื่นจะไม่ผู้ใช้เดียวกัน ในกรณีนี้ คุณต้องให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้ตัวจัดการการปรับใช้สิทธิ์ที่จำเป็นต้องสร้างองค์กรที่ใหม่

ผู้ดูแลระบบใช้จัดการการปรับใช้ของ Microsoft Dynamics CRM ผู้ดูแลระบบใช้งานมีความสามารถในการต่อไปนี้:
 • สร้างองค์กร
 • องค์กรการนำเข้า
 • เปิดการใช้งานขององค์กร
 • ปิดการใช้งานขององค์กร
 • แก้ไของค์กร
หมายเหตุ
 • โดยอัตโนมัติไม่มีเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบปรับใช้กับเว็บไซต์องค์กรที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงในฐานะผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM องค์กรที่มีอยู่
 • ผู้ดูแลระบบใช้เป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรที่ผู้ดูแลระบบใช้งานสร้าง หรือการนำเข้า นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบปรับใช้ได้เข้าถึงเว็บไซต์องค์กรใน Microsoft Dynamics CRM
ผู้ดูแลระบบใช้ต้องมีบทบาทและสิทธิดังต่อไปนี้:
 • บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อไปนี้:
  • กลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น
  • กลุ่มผู้ดูแลของ Microsoft SQL Server
  หมายเหตุ:ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็น สมาชิกของกลุ่มต่อไปนี้:
  • PrivReportingGroup
  • PrivUserGroup
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการรายงานของ SQL Server ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่น้อยที่สุดต่อไปนี้:
  • สิทธิ์ของบทบาทของตัวจัดการเนื้อหาที่ระดับโฟลเดอร์ราก
  • สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในระดับของการตั้งค่าทั้งไซต์

SQL Server

ผู้ใช้ต้องเพิ่มลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบภายใน นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องเพิ่มบทบาท SysAdmin โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายใน
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  3. ขยายเครื่องมือระบบ.
  4. ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
  5. ขยายกลุ่ม.
  6. คลิกขวาผู้ดูแล:แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  7. เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ถูกติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM คลิกadd.
 2. เพิ่มผู้ใช้บทบาท SysAdmin โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. ขยายการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกล็อกอิน.
  3. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้::
   • ถ้าไม่มีผู้ใช้ คลิกขวาล็อกอินแล้ว คลิกเข้าสู่ระบบใหม่. พิมพ์ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในรูปแบบต่อไปนี้:
    domainname\ระบบ
   • ถ้าผู้ใช้ที่อยู่ คลิกขวาที่ชื่อของผู้ใช้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. คลิกถัดไปบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้เลือกแบบเพจจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
    • sysadmin
    • สาธารณะ

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM

เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM และเริ่มการทำงานของตัวจัดการการปรับใช้ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบภายใน เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลท้องถิ่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายใน
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  3. ขยายเครื่องมือระบบ.
  4. ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
  5. ขยายกลุ่ม.
  6. คลิกขวาผู้ดูแล:แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  7. เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ถูกติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM คลิกadd.
 2. เพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบหรือใช้งาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM เป็นผู้ใช้ที่ได้รับการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM หรือ เป็นผู้ใช้ที่อยู่ระดับผู้ดูแลในการใช้งาน
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft Dynamics CRMแล้ว คลิกตัวจัดการการปรับใช้.
  3. คลิกขวาผู้ดูแลใช้งานแล้ว คลิกผู้ดูแลการปรับใช้ใหม่.
  4. เพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้อง การให้ระดับผู้ดูแลในการปรับใช้ แล้ว คลิกตกลง.

บริการไดเรกทอรี active Directory ที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้ที่สร้าง แก้ไข แก้ไข และนำเข้าองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM ต้องมีสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยกลุ่มต่อไปนี้ของ Microsoft Dynamics CRM ใน Active Directory:
 • ReportingGroup
 • PrivUserGroup
 • UserGroup
หมายเหตุ:ไม่มีกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Dynamics CRM ห้า แต่ ผู้ดูแลระบบปรับใช้การเข้าถึงสามเฉพาะของกลุ่มที่ห้าที่จำเป็นต้อง

ผู้ดูแลระบบใช้ต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในกลุ่มการรักษาความปลอดภัย:
  Permissions:
  • Read
  • การเขียน
  • เพิ่ม/เอาออกตัวเองเป็นสมาชิก

  สิทธิ์ขั้นสูง
  • เนื้อหาของรายการ
  • อ่านคุณสมบัติทั้งหมด
  • เขียนคุณสมบัติทั้งหมด
  • สิทธิ์ในการอ่าน
  • ปรับเปลี่ยนสิทธิ์
  • ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบการเขียน
  • เพิ่ม/เอาออกตัวเองเป็นสมาชิก

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์เหล่านี้สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มความปลอดภัยของ Microsoft Dynamics CRM สาม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลโดเมน
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ขยายแผนภูมิไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ReportingGroup
  • PrivUserGroup
  • UserGroup
 5. คลิกขวาที่กลุ่มการรักษาความปลอดภัย คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 6. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้รายการ คลิกบัญชีผู้ใช้ ถ้าไม่มีอยู่ในบัญชี คลิกaddto add the user account of the user who is installing Microsoft Dynamics CRM.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นAllowcheck box for theWritepermission. This action causes the system to automatically select theAdd/Remove self as memberกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น การAllowcheck box is selected for theReadpermission.
 8. คลิกAdvanced.
 9. ในการPermissionlist, click the user account of the user who is installing Microsoft Dynamics CRM, and then clickแก้ไข.
 10. คลิกเพื่อเลือกนั้นAllowcheck box forModify Permissions.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น การAllowcheck box is selected for the following permissions:
  • List Contents
  • Read All Properties
  • Write All Properties
  • Read Permissions
  • All Validated Writes
  • Add/Remove self as member
 11. คลิกตกลงthree times.
 12. Repeat steps 4 through 10 earlier in this section for the other two security groups.

SQL Server Reporting Services server

Add the Content Manager role at the root level for the user who is installing Microsoft Dynamics CRM. Additionally, add the System Administrator role at site-wide level for the user who is installing Microsoft Dynamics CRM. To do this, follow these steps on the computer that is running Reporting Services:
 1. Start Windows Internet Explorer, and then locate the following site:
  http://srsserver/reports
 2. คลิกการคุณสมบัติแท็บ แล้วคลิกNew Role Assignment.
 3. ในการGroup or user namebox, type the name of the installing user, click to select theContent Managerกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ใช้รูปแบบต่อไปนี้เมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้:
  domainname\ชื่อผู้ใช้
 4. คลิกการตั้งค่าไซต์.
 5. ภายใต้การรักษาความปลอดภัยคลิกการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยทั้งไซต์แล้ว คลิกการกำหนด Role ใหม่.
 6. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้กล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ติดตั้ง คลิกเพื่อเลือกนั้นผู้ดูแลระบบกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • ใช้รูปแบบต่อไปนี้เมื่อคุณพิมพ์ชื่อของผู้ใช้ติดตั้ง:
   domainname\ชื่อผู้ใช้
  • ถ้าคุณเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบริการรายงานอยู่ ผู้ดูแลระบบปรับใช้ต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์บริการรายงาน:
   • สิทธิ์ของบทบาทของตัวจัดการเนื้อหาที่ระดับโฟลเดอร์ราก
   • สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในระดับของการตั้งค่าทั้งไซต์
   ผู้ดูแลระบบใช้ต้องมีสิทธิ์เหล่านี้เพื่อแก้ไของค์กร Microsoft Dynamics CRM ให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbtshoot kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB946686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com