Cum se instalează Microsoft Dynamics CRM 4.0 cu permisiunile minime necesare

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 946677 - View products that this article applies to.
Con?inutul limitat Microsoft Dynamics este furnizat pe site-ul Web public - Baza de cuno?tin?e Microsoft. Pentru un con?inut complet ?i resurse suplimentare din Microsoft Dynamics, vizita?i:

Clien?i Dynamics
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Parteneri Dynamics
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Clien?ii trebuie să aibă un plan de servicii Microsoft Dynamics cum ar fi Business Ready Enhancement Plan sau Software Assurance.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Acest articol descrie permisiunile minime necesare pentru ca un utilizator să instaleze Microsoft Dynamics CRM 4.0.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Note
 • Acest articol presupune că toate rolurile de server Microsoft Dynamics CRM 4.0 sunt instalate pe acela?i computer.
 • Pentru mai multe informa?ii despre rolurile de server, consulta?i ghidul de implementare.
 • În timpul instalării, expertul Environment Diagnostic verifică dacă utilizatorul care instalează Microsoft Dynamics CRM are permisiunile minime necesare. Dacă nu sunt îndeplinite permisiunile minime necesare, primi?i un mesaj de eroare.

Op?iuni de instalare

Ave?i două op?iuni atunci când instala?i Microsoft Dynamics CRM cu permisiunile minime necesare. Ave?i posibilitatea să permite?i ca programul de instalare a serverului Microsoft Dynamics CRM să creeze grupurile de securitate în timpul instalării. Altă posibilitate este să utiliza?i grupurile de securitate Active Directory pre-create.

De asemenea, este posibil să selecta?i să activa?i func?ionalitatea Auto Group Management sau să o dezactiva?i. În mod implicit, func?ionalitatea Auto Group Management este activată. Microsoft Dynamics CRM adaugă automat conturile de utilizatori adecvate ?i conturile de computer adecvate la grupurile de securitate Microsoft Dynamics CRM necesare. Dacă dezactiva?i Auto Group Management, Microsoft Dynamics CRM nu adaugă automat aceste conturi. În acest caz, un administrator de domeniu sau un utilizator care are permisiuni suficiente trebuie să adauge la grupurile necesare conturile de utilizator adecvate ?i conturile de computer adecvate. Adăugarea trebuie efectuată după instalare ?i după ce un utilizator este adăugat la Microsoft Dynamics CRM.

Op?iunea de instalare 1: Programul de instalare creează grupurile de securitate Active Directory atunci când instala?i Microsoft Dynamics CRM

 1. Adăuga?i contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM ca membru al grupului local de administratori. Pentru acesta, urma?i ace?ti pa?i pe serverul Microsoft Dynamics CRM ?i pe computerul care execută Microsoft SQL Server:
  1. Face?i log on la server ca utilizator cu permisiuni de administrator local.
  2. Face?i clic pe Start, indica?i spre Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Gestionare computer.
  3. Extinde?i Instrumente de sistem.
  4. Extinde?i Utilizatori ?i grupuri locale.
  5. Face?i clic pe Grupuri.
  6. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Administratori, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
  7. Pentru a adăuga contul utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pe Adăugare.
 2. Dacă SQL Server Reporting Services (SSRS) este instalat pe alt server decât pe cel pe care a?i adăugat permisiuni la pasul 1, trebuie să adăuga?i rolul Manager de con?inut la nivelul rădăcină pentru instalarea contului de utilizator. ?i trebuie să adăuga?i rolul Administrator de sistem la nivelul întregului site pentru instalarea contului de utilizator. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i pe serverul Reporting Services:
  1. Porni?i Windows Internet Explorer, apoi găsi?i site-ul următor:
   http://srsserver/reports
  2. În fila Properties, face?i clic pe New Role Assignment.
  3. În caseta Group or user name, tasta?i numele utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Content Manager, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Utiliza?i următorul format atunci când tasta?i numele de utilizator:
   numedomeniu\numeutilizator
  4. Face?i clic pe Site Settings.
  5. Sub Security, face?i clic pe Configure site-wide security, apoi face?i clic pe New Role Assignment.
  6. În caseta text Group or user name, tasta?i numele utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare System Administrator, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Utiliza?i următorul format atunci când tasta?i numele de utilizator:
   numedomeniu\numeutilizator
 3. Pentru contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, adăuga?i următoarele permisiuni la unitatea organiza?ională (OU) în serviciul director Active Directory. Trebuie să urma?i acest pas pentru unitatea OU în care selecta?i să instala?i în timpul instalării Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Permisiuni
  • Read
  • Create All Child Objects
  Permisiuni complexe
  • Read Permissions
  • Modify Permissions
  • Read Members
  • Write Members
  Pentru a adăuga permisiunile, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i log on la serverul controlerului de domeniu ca utilizator care are permisiuni de administrator de domeniu.
  2. Face?i clic pe Start, pe Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Active Directory Users and Computers.
  3. În meniul View, face?i clic pe Advanced Features.
  4. În panoul de navigare, găsi?i unitatea OU pe care dori?i să o utiliza?i pentru instalarea Microsoft Dynamics CRM. Pentru aceasta, extinde?i arborele la nodul care con?ine grupul de securitate.
  5. Face?i clic cu butonul din dreapta pe grupul de securitate, face?i clic pe Properties, apoi face?i clic pe fila Security.
  6. În lista Group or user names, face?i clic pe contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, dacă este listat contul. Dacă nu este listat contul, face?i clic pe Add pentru a adăuga contul de utilizator.
  7. În coloana Allow, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare pentru permisiunea Create All Child Objects.

   Notă În mod implicit, caseta de selectare Allow este bifată pentru permisiunea Read.
  8. Face?i clic pe Advanced
  9. În lista Permission entries, face?i clic pe Add, selecta?i contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, apoi face?i clic pe OK.
  10. În lista Apply onto, face?i clic pe Group objects.
  11. În coloana Allow, face?i clic pentru a bifa următoarele casete de selectare:
   • Read Permissions
   • Modify Permissions
  12. Face?i clic pe fila Properties.
  13. În lista Apply onto, face?i clic pe Group objects.
  14. În coloana Allow, face?i clic pentru a bifa următoarele casete de selectare:
   • Read Members
   • Write Members
  15. Face?i clic pe OK de trei ori.
 4. Instala?i Microsoft Dynamics CRM.

Op?iunea de instalare 2: Utiliza?i grupurile de securitate Active Directory pre-create atunci când instala?i Microsoft Dynamics CRM

 1. Crea?i următoarele grupuri de securitate în Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Pentru a crea grupurile de securitate în Active Directory, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i log on la serverul controlerului de domeniu ca utilizator care are permisiuni de administrator de domeniu.
  2. Face?i clic pe Start, pe Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Active Directory Users and Computers.
  3. Extinde?i arborele „Active Directory Users and Computers” la rădăcina domeniului sau la unitatea organiza?ională (OU) specifică pe care dori?i să o utiliza?i pentru a instala Microsoft Dynamics CRM.
  4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe rădăcina domeniului sau pe unitatea OU pe care dori?i să o utiliza?i, face?i clic pe New, apoi pe Group.
  5. În câmpul Group Name, tasta?i numele grupului. De exemplu, tasta?i PrivUserGroup.
  6. Dacă nivelul func?ional al domeniului provine de la Windows Server 2003 sau Microsoft Windows 2000, face?i clic pe Domain local în lista Group scope. Dacă nivelul func?ional al domeniului este combinat cu Windows 2000, face?i clic pe Global în lista Group scope.
  7. Face?i clic pe OK.
  8. Repeta?i pa?ii 1d - 1g de la începutul acestei sec?iuni pentru a crea fiecare grup de securitate.
 2. Adăuga?i contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM ca membru al grupului local de administratori. Trebuie să urma?i acest pas pe computerul care execută serverul Microsoft Dynamics CRM ?i pe computerul care execută SQL Server.
  1. Face?i log on la server ca utilizator cu permisiuni de administrator local.
  2. Face?i clic pe Start, face?i clic pe Instrumente de administrare, apoi pe Gestionare computer.
  3. Extinde?i Instrumente de sistem, extinde?i Utilizatori ?i grupuri locale, apoi extinde?i Grupuri.
  4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Administratori, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
  5. Pentru a adăuga contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pe Adăugare, apoi face?i clic pe OK.
 3. Dacă SQL Server Reporting Services (SSRS) este instalat pe alt server decât pe cel pe care a?i adăugat permisiuni la pasul 1, adăuga?i rolul Manager de con?inut la nivelul rădăcină pentru instalarea contului de utilizator. Apoi adăuga?i rolul de administrator de sistem la nivelul întregului site pentru instalarea contului de utilizator. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i pe serverul care execută Reporting Services:
  1. Porni?i Internet Explorer, apoi găsi?i site-ul următor:
   http://srsserver/reports
  2. Face?i clic pe fila Properties, apoi face?i clic pe New Role Assignment.
  3. În caseta Group or user name, tasta?i numele utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Content Manager, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Utiliza?i următorul format atunci când tasta?i numele de utilizator:
   numedomeniu\numeutilizator
  4. Face?i clic pe Site Settings.
  5. Sub Security, face?i clic pe Configure site-wide security, apoi face?i clic pe New Role Assignment.
  6. În caseta Group or user name, tasta?i numele utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare System Administrator, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Utiliza?i următorul format atunci când tasta?i numele de utilizator:
   numedomeniu\numeutilizator
 4. Dacă dori?i ca Microsoft Dynamics CRM să gestioneze grupurile de securitate Microsoft Dynamics CRM care sunt create în timpul instalării, adăuga?i permisiunile următoare la grupurile de securitate pe care le-a?i creat la pasul 1 de la începutul acestei sec?iuni:

  Permisiuni
  • Read
  • Write
  • Add/Remove self as member
  Permisiuni complexe
  • List Contents
  • Read All Properties
  • Write All Properties
  • Read Permissions
  • Modify Permissions
  • All Validated Writes
  • Add/Remove self as member
  Pentru a adăuga permisiunile, urma?i ace?ti pa?i pentru fiecare grup de securitate pe care l-a?i creat la pasul 1 de la începutul acestei sec?iuni:
  1. Face?i log on la serverul controlerului de domeniu ca utilizator care are permisiuni de administrator de domeniu.
  2. Face?i clic pe Start, pe Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Active Directory Users and Computers.
  3. În meniul View, face?i clic pe Advanced Features.
  4. În panoul de navigare, extinde?i arborele la grupul de securitate, face?i clic cu butonul din dreapta pe grupul de securitate, face?i clic pe Properties, apoi face?i clic pe fila Security.
  5. În lista Group or user names, face?i clic pe contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, dacă este listat contul. Dacă nu este listat contul, face?i clic pe Add pentru a adăuga contul de utilizator.
  6. În coloana Allow, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare pentru permisiunea Write. Această ac?iune determină ca sistemul să bifeze automat caseta de selectare pentru permisiunea Add/Remove self as member.

   Notă În mod implicit, caseta de selectare Allow este bifată pentru permisiunea Read.
  7. Face?i clic pe Advanced
  8. În lista Permission entries, face?i clic pe contul de utilizator al utilizatorului care instalează Microsoft Dynamics CRM, apoi face?i clic pe Edit.
  9. Face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Modify Permissions din coloana Allow.
  10. Face?i clic pe OK de trei ori.
  Note
  • În mod implicit, următoarele permisiuni sunt setate la Allow:
   • List Contents
   • Read All Properties
   • Write All Properties
   • Read Permissions
   • All Validated Writes
   • Add/Remove self as member
  • Dacă ve?i dezactiva Auto Group Management pentru instalare, nu trebuie să urma?i pasul 4.
  • Pentru mai multe informa?ii despre Auto Group Management, consulta?i sec?iunea „Op?iunile Auto Group Management”.
 5. Când face?i Log on pentru prima dată la Microsoft Dynamics CRM ?i de fiecare dată când un utilizator este adăugat la Microsoft Dynamics CRM, trebuie să efectua?i ac?iunile următoare:
  • Pentru a face log on, utiliza?i un cont de utilizator care de?ine drepturile necesare.
  • Adăuga?i manual utilizatorii ?i computerele la grupurile de securitate adecvate.
 6. Pentru a utiliza grupurile de securitate Active Directory pre-create, crea?i un fi?ier de configurare pentru a indica spre Microsoft Dynamics CRM. Pentru aceasta, crea?i un fi?ier de configurare XML care utilizează sintaxa din exemplul următor. Modifica?i variabilele după cum este necesar. Lista care urmează după codul dat ca exemplu descrie modul în care se modifică variabilele prezente în acest exemplu.

  În următorul cod dat ca exemplu, fi?ierul XML este numit Config_precreate.xml. Numele domeniului este microsoft.com. Aceste nume reprezintă numele reale pe care le utiliza?i. Ierarhia Active Directory este după cum urmează:
  • domeniu rădăcină
   • OU nume firmă
    • OU nume firmă
  Exemplu de cod
  <CRMSetup>
    <Server>
      <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
  Modifica?i parametrii din exemplu, utilizând următoarele valori de înlocuire:
  • PrivUserGroup: Numele grupului de securitate PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: Numele grupului de securitate SQLAccessGroup
  • UserGroup: Numele grupului de securitate UserGroup
  • ReportingGroup: Numele grupului de securitate ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: Numele grupului de securitate ReportingGroup
  • domain: Numele domeniului
  • domain_extension: Extensia domeniului
  Notă Pentru mai multe informa?ii despre to?i parametrii ?i exemplele de fi?ier de configurare, consulta?i ghidul de implementare.
 7. Executa?i instalarea serverului Microsoft Dynamics CRM. Pentru aceasta, face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.

  Note
  • „C:\ServerSetup.exe” se referă la calea fi?ierului ServerSetup.exe din mediul de instalare.
  • „C:\configprecreate.xml” se referă la numele ?i la calea fi?ierului de configurare care a fost creat.

Op?iunile Auto Group Management

Op?iunea Auto Group Management este utilizată pentru a determina modul în care sunt adăuga?i utilizatorii adecva?i ?i computerele adecvate la grupurile de securitate. Microsoft Dynamics CRM poate adăuga utilizatorii ?i computerele. Sau un utilizator care are permisiuni adecvate în grupurile de securitate Microsoft Dynamics CRM poate adăuga manual utilizatorii ?i computerele.

Pentru op?iunea Auto Group Management, utiliza?i una dintre metodele următoare. Utiliza?i Metoda 1 pentru a seta AutoGroupManagementOff la „false” ?i pentru a activa Auto Group Management. Utiliza?i Metoda 2 pentru a seta AutoGroupManagementOff la „true” ?i pentru a dezactiva Auto Group Management.

Notă Op?iunea Auto Group Management poate fi utilizată doar dacă instala?i Microsoft Dynamics CRM utilizând grupuri de securitate Active Directory pre-create.

Notă: Când se execută expertul de import al organiza?iilor pentru a importa organiza?ia, acesta ?ine cont de valoarea de registry AutoGroupManagementOff pentru a atribui permisiunile SQL necesare în baza de date importată. Dacă este setat la 1, expertul de import al organiza?iilor nu va atribui permisiuni SQL în baza de date, a?adar, poate fi necesar să se atribuie permisiuni SQL prin SQL Management Studio, după ce expertul de import finalizează cu succes procesul. Dacă este setat la 0, expertul de import al organiza?iilor va atribui permisiuni SQL în baza de date. Valoarea reg AutoGroupManagementOff este setată implicit la 0.


Metoda 1: Seta?i op?iunea AutoGroupManagementOff la „false”

Pentru că aceasta este setarea implicită, nu este necesar să adăuga?i nimic la fi?ierul de configurare. Totu?i, procedeul următor este un exemplu care descrie cum se setează op?iunea AutoGroupManagementOff la „false”.

Crea?i un fi?ier de configurare XML care utilizează sintaxa din exemplul următor. Modifica?i variabilele după cum este necesar. Pentru a modifica variabilele prezente în acest exemplu, consulta?i pasul 6 din „Op?iunea de instalare 2: Utiliza?i sec?iunea „Utiliza?i grupurile de securitate Active Directory pre-create atunci când instala?i Microsoft Dynamics CRM” ca ghid.

În acest exemplu, fi?ierul XML se nume?te Config_precreate.xml. Numele domeniului este microsoft.com. Ierarhia Active Directory este după cum urmează:
 • domeniu rădăcină
  • OU nume firmă
   • OU nume firmă
Exemplu de cod
<CRMSetup>
  <Server>
     <Groups>
	 <Groups autogroupmanagementoff="false">
      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
	</Groups>
</CRMSetup>

Metoda 2: Seta?i op?iunea AutoGroupManagementOff la „true”

 1. Crea?i un fi?ier de configurare XML care utilizează sintaxa din exemplul următor. Modifica?i variabilele după cum este necesar. Pentru a modifica variabilele prezente în acest exemplu, consulta?i pasul 6 din „Op?iunea de instalare 2: Utiliza?i sec?iunea „Utiliza?i grupurile de securitate Active Directory pre-create atunci când instala?i Microsoft Dynamics CRM” ca ghid.

  În acest exemplu, fi?ierul XML se nume?te Config_manageoff.xml. Numele domeniului este microsoft.com. Ierarhia Active Directory este după cum urmează:
  • domeniu rădăcină
   • OU nume firmă
    • OU nume firmă
  Exemplu de cod
  <CRMSetup>
    <Server>
       <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
 2. Adăuga?i conturile de utilizator adecvate ?i conturile de computer adecvate ca membri ai grupurilor următoare.

  Notă Trebuie să urma?i acest pas doar dacă op?iunea AutoGroupManagementOff este setată la „true”.

  PrivUserGroup
  • Contul pe care îl utilizează rezervorul de aplica?ii CRMAppPool
  • Contul pe care îl utilizează modelul de proces ASP.NET
  • Contul de utilizator care execută instalarea Microsoft Dynamics CRM
  • Contul de computer pe care va fi instalat Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
  ReportingGroup
  • Toate conturile de utilizator Microsoft Dynamics CRM (este inclus utilizatorul care instalează Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Contul pe care îl utilizează rezervorul de aplica?ii CRMAppPool
  • Contul pe care îl utilizează modelul de proces ASP.NET
  UserGroup
  • Toate conturile de utilizator Microsoft Dynamics CRM (este inclus utilizatorul care instalează Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Contul de computer pe care va fi instalat Microsoft Dynamics CRM Data Connector pentru Microsoft SQL Server Reporting Services
  Pentru a adăuga conturile, urma?i ace?ti pa?i pentru fiecare grup din listă:
  1. Face?i log on la serverul controlerului de domeniu ca utilizator care are permisiuni de administrator de domeniu.
  2. Face?i clic pe Start, pe Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Active Directory Users and Computers.
  3. În panoul de navigare, extinde?i arborele la nodul care con?ine grupul de securitate, face?i clic cu butonul din dreapta pe grupul de securitate, face?i clic pe Properties, apoi face?i clic pe fila Members.
  4. Pentru a adăuga un cont de utilizator, face?i clic pe Add, apoi face?i clic pe OK. Pentru a adăuga un cont de computer, face?i clic pe Object Types, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Computers, apoi face?i clic pe OK.
 3. Pentru a verifica ce cont utilizează rezervorul de aplica?ii CRMAppPool, urma?i ace?ti pa?i pe computerul care execută serverul Microsoft Dynamics CRM:
  1. Face?i clic pe Start, pe Instrumente de administrare, apoi pe Internet Information Services (IIS) Manager.
  2. Extinde?i numele computerului.
  3. Extinde?i Application Pools.
  4. Face?i clic cu butonul din dreapta pe CRMAppPool, face?i clic pe Properties, apoi face?i clic pe fila Identity.
  Contul NetworkService ?i contul LocalSystem sunt reprezentate prin contul „domainname\computername $”. A?adar, dacă trebuie să adăuga?i contul NetworkService sau contul LocalSystem la un grup de securitate, trebuie să adăuga?i contul „domainname\computername $" account”.

  Dacă este selectată op?iunea Configurable, trebuie să adăuga?i contul de utilizator specificat la grupul de securitate. Contul de utilizator specificat apare într-o casetă text.
 4. Pentru a verifica ce cont utilizează modelul de proces ASP.NET, urma?i ace?ti pa?i pe serverul Microsoft Dynamics CRM:
  1. În Windows Explorer, deschide?i folderul următor:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe Machine.config, face?i clic pe Deschidere cu, apoi face?i clic pe Notepad.
  3. Căuta?i în text cuvântul „username”. Fi?ierul con?ine mai multe instan?e ale cuvântului. Găsi?i a cincea instan?ă a cuvântului „username” prezentă în text. Valoarea pentru a cincea instan?ă a cuvântului „username” este contul pe care îl utilizează modelul de proces ASP.NET.
  Contul SYSTEM ?i contul de computer sunt reprezentate prin contul „domainname\computername $”. A?adar, dacă trebuie să adăuga?i contul SYSTEM sau contul de computer la un grup de securitate, trebuie să adăuga?i contul „domainname\computername $”.

  Dacă este specificat un nume de utilizator în fi?ierul Machine.config, trebuie să adăuga?i în grupul de securitate contul de utilizator specificat.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cont de serviciu

În timpul instalării Microsoft Dynamics CRM, ve?i vedea o pagină Specify Security Account. În această pagină, ave?i posibilitatea să selecta?i să utiliza?i un cont de utilizator de domeniu drept cont de securitate. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Adăuga?i contul de utilizator de domeniu la grupul local Performance Log Users. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Pe computerul care execută serverul Microsoft Dynamics CRM, face?i clic pe Start, pe Toate programele, face?i clic pe Instrumente de administrare, apoi face?i clic pe Gestionare computer.
  2. Extinde?i Utilizatori ?i grupuri locale, apoi extinde?i Grupuri.
  3. Face?i clic cu butonul din dreapta pe grupul Performance Log Users, apoi face?i clic pe Add to Group.
  4. Face?i clic pe Add, tasta?i contul de utilizator de domeniu, apoi face?i clic pe OK de două ori.
 2. Crea?i contul HTTP Service Principal Names sub contul de utilizator de domeniu. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Instala?i Windows Server Support Tools dacă nu este deja instalat.

   Notă Acest pas nu trebuie urmat pe computerul care execută serverul Microsoft Dynamics CRM. Acest pas poate fi urmat pe alt server din domeniu. ?i trebuie să face?i Log on utilizând un cont care are permisiuni de a adăuga nume principale de servicii (SPN) la conturile de utilizator.
  2. La o linie de comandă, tasta?i comenzile următoare ?i apăsa?i pe ENTER după fiecare comandă:
   SETSPN –a http/numeservercrm.domeniu.comcontutilizator
   SETSPN –a http/numeservercrmcontutilizator
  Notă Substituentul numeservercrm este numele serverului pe care va fi instalat Microsoft Dynamics CRM. Substituentul domeniu.com reprezintă numele domeniului. Substituentul contutilizator reprezintă contul pe care îl utiliza?i drept Cont de serviciu în timpul instalării Microsoft Dynamics CRM.

REFERINȚE

Pentru mai multe informa?ii despre cum se utilizează SPN, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
929650 Cum se utilizează SPN atunci când configura?i aplica?ii Web care sunt găzduite pe IIS 6.0
Pentru mai multe informa?ii despre permisiunile minime necesare pentru ca un utilizator să fie administrator de implementare în Microsoft Dynamics CRM 4.0, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
946686 Cum se atribuie permisiunile minime unui administrator de implementare în Microsoft Dynamics CRM 4.0

Proprietă?i

ID articol: 946677 - Ultima examinare: 12 septembrie 2011 - Revizie: 2.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Cuvinte cheie: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com