เมื่อมีใช้โปรแกรมบางโปรแกรมการแก้ไข หรือการถ่ายโอนแฟ้มที่เก็บอยู่บนระบบที่ใช้ Windows บ้าน Server ที่มีฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่ง แฟ้มอาจเสียหาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946676 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ปัญหานี้มีผลต่อ Windows บ้าน Server รุ่นเริ่มต้น

เมื่อมีใช้โปรแกรมบางโปรแกรมการแก้ไข หรือการถ่ายโอนแฟ้มที่เก็บอยู่บนระบบที่ใช้ Windows บ้าน Server ที่มีฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่ง แฟ้มอาจเสีย Microsoft จะทราบเฉพาะเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กมากของผู้ใช้ที่ได้ยืนยันอินสแตนซ์ของปัญหานี้ และ believes ว่า ผู้ใช้ส่วนมากจะ unlikely ได้รับผลกระทบ Microsoft มีกำหนดได้ว่า ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไข การโอนย้าย และบันทึกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน:
 • windows Vista Photo Gallery
 • Windows Live Photo Gallery
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • บริการแจ้ง Microsoft 2007
 • รุ่น Beta SyncToy 2.0
 • intuit QuickBooks
 • uTorrent
หมายเหตุ:หน้าต่างระบบตามบ้าน Server ที่มีฮาร์ดดิสก์เดียวไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ หรือมีฟังก์ชันการสำรอง Windows บ้าน Server คอมพิวเตอร์ข้อมูล และคืนค่าความสามารถในการ การตรวจ สอบสุขภาพ และเข้า ถึงระยะไกล ปัญหานี้จะระบุเฉพาะเจาะจงไปยัง Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ และไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Server อื่น ๆ

สาเหตุ

จุดบกพร่องได้ถูกค้นพบ ด้วยวิธีการที่ Windows บ้าน Server รุ่นเริ่มต้นจัดการกับการถ่ายโอนแฟ้มและดุลข้ามหลายฮาร์ดดิสก์ ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้โปรแกรมประยุกต์ ช่วงเวลา และปริมาณที่จะวางบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server แฟ้มบางแฟ้มอาจเสีย สำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหานี้ให้ดูที่ส่วนราย “ก่อให้เกิด–ทางเทคนิคละเอียด ” ในบทความนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง Windows บ้าน Server พลังงาน Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
944289คำอธิบายของการปรับปรุง Windows บ้าน Server พลังงาน Pack 1

คุณสามารถจะ ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ และใช้การปรับปรุงด้วยตนเอง
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows บ้าน Server พลังงาน Pack 1
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานที่โปรแกรมประยุกต์ได้กับ Windows Server หน้าแรกผ่านเครือข่ายภายในบ้าน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955690แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook และแฟ้มฐานข้อมูลจะได้รับการสนับสนุนบนเครือข่ายภายในบ้านเมื่อคุณใช้ Windows Server หน้าแรก

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับว่าโปรแกรมประยุกต์เฉพาะที่สามารถทำงานกับแฟ้มที่เก็บอยู่บนระบบที่ใช้ Windows Server หน้าแรก ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณก่อนที่จะโหลดแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณ และใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่บ้านเพื่อเข้าถึงแฟ้มเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุ – รายละเอียดทางเทคนิค

Windows Home Server uses a file system mini-filter driver in addition to the NTFS file system to implement Shared Folders storage technology. File system mini-filter drivers are an extensibility mechanism that is provided by Windows to enable storage scenarios. For distributing data across the different hard drives that are managed by Windows Home Server, the Windows Home Server mini-filter driver redirects I/O between files that are stored on the main hard drive and files that are stored on other hard drives. This redirection mechanism is enabled only when Windows Home Server is managing the Shared Folder storage of multiple physical hard drives. A bug has been discovered in the redirection mechanism which, in certain cases, depending on application use patterns, timing, and workload, may cause interactions between NTFS, the Memory Manager, and the Cache Manager to get out of sync. This causes corrupted data to be written to files. More information about the storage technology can be found in the following technical brief:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=40c6c9cc-b85f-45fe-8c5c-f103c894a5e2&DisplayLang=en

OTHER PROGRAMS

Users have reported potential corruption issues when they use other programs to edit or transfer files that are stored on Windows Home Server-based system that has more than one hard drive. For more information, see the following list. Microsoft is in the process of trying to reproduce the issues and directly assess the causes. The nature of the issues precludes Microsoft from providing a definitive list of affected applications. If users believe they have evidence that they are experiencing the issue, please send a detailed e-mail of their circumstances to whsforum@microsoft.com so that Microsoft can try to validate the cause and provide specific guidance.
 • Photoshop Elements
 • Zune Software
 • Apple iTunes
 • TagScanner
 • Mozilla Thunderbird
 • Adobe Lightroom
 • Intuit Quicken
 • MS Digital Image Library
 • MP3BookHelper
 • ACDSee
 • WinAmp
 • windows Media Player 11
 • Microsoft Office Excel
 • Visual DataFlex

TECHNICAL REVISIONS

The following table lists significant technical revisions to this article.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่การตรวจทานแก้ไข
December 21, 2007Original publication date
December 28, 2007Updated the article to document more information about the scenario in which this issue occurs
January 9, 2008Updated the article to indicate that Microsoft can reproduce the issue and is currently working on a fix
February 20, 2008Changed the original publication date to the correct date. Updated the list of applications in the Symptoms section. Provided an updated status
March 6, 2008Provided updated information about symptoms, cause, status and guidance
July 18, 2008Updated the article to include Windows Home Server Power Pack 1 as the resolution

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946676 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Home Server
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB946676 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946676

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com