ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน .NET Framework 3.0 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
932471ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเปิด หรือสร้างเอกสาร XPS ได้รับการป้องกัน โดยใช้ตัวแสดง XPS ที่มาพร้อมกับ 3.0 กรอบงานการ.NET: "ไม่สามารถเปิดเอกสารนี้ได้เนื่องจากสิทธิ์ของคุณได้หมดอายุ"
932816การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ ในมูลฐานกระแสงานของ Windows
935314การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหากับการเชื่อมต่อช่องเพียร์มูลฐานการสื่อสารของ Windows
935315โปรแกรมประยุกต์ COM + ไม่สามารถเริ่มต้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือการกำหนดค่าของแบบจำลองบริการ COM + แสดงถึงไปป์ COM + ในโปรแกรมประยุกต์ COM +
935434ข้อความข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ในระบบ FIPS ไปตามเมื่อคุณใช้ Windows มูลฐานการสื่อสารกับ serialize ชนิดทั่วไป: "การใช้งานนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Windows เข้ารหัสลับ algorithms ผ่านการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ FIPS "
936123ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเปิดกระแสงาน โดยใช้ตัวออกแบบของกระแสงานใน Visual Studio 2005: "ข้อผิดพลาดในการโหลดกระแสงาน"
936512การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วเกิดเมื่อคุณส่งข้อความจำนวนมาก โดยใช้การขนส่ง NetMsmq ใน 3.0 Framework ของ.NET
938758การแก้ไข: วิธีการ Unload อาจหยุดตอบสนอง (แฮง) ในโครงการมูลฐานกระแสงานของ Windows
942520การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์มูลฐานการสื่อสารของ Windows

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับภาพรวมของ.NET Framework ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w (VS.71)
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework 3.5 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&DisplayLang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.0
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB945826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com