เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกเอกสาร ใน Word 2007 หรือ Word 2003: "คุณพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945800 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามบันทึกเอกสาร ใน Microsoft Office Word 2007 หรือ ใน Microsoft Office Word 2003 จะไม่บันทึกเอกสาร นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
ถ้าคุณทำการรับข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเมื่อพยายามเปิดแฟ้ม ดูบทความต่อไปนี้ของกิโลไบต์:
922849คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดแฟ้มชนิดที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีบล็อกไว้ใน Word 2007 หรือ Word 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ดูแลจำกัดชนิดของแฟ้มที่คุณสามารถเปิด หรือบันทึก ใน Word 2007 หรือ Word 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ในการจำกัดการฟังก์ชันการทำงานนี้

หมายเหตุ
 • สำหรับ Word 2007 คีย์รีจิสทรีสามารถถูกตั้งค่า โดยใช้แม่แบบ 2007 ระบบจัดการแบบ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "Word 2007"
 • สำหรับ Word 2003 โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 934181 ช่วยให้ผู้ดูแลเมื่อต้องการบล็อกความสามารถของผู้ใช้ เพื่อบันทึก หรือเปิดแฟ้มใน Word 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "Word 2003"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • บันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มอื่นๆ
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

word 2007

เมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึกไว้ใน Word 2007 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบ 2007 ระบบจัดการแบบ Office ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยค่า DWORD ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มลงในรีจิสทรีเพื่อจำกัดชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึก ผู้ดูแลสามารถทำได้ โดยใช้การ
FileSaveBlock
คีย์ย่อย: นอกจากนี้ ตารางนี้ยังมีชนิดแฟ้มที่สอดคล้องกันที่ถูกจำกัดไว้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่า DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
OpenXmlFiles.docx, .dotx, .docm, .dotm, .xml (Word Flat Open XML)
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 ย่อยฉบับ)
ตัวแปลงรูปแบบแฟ้มทั้งหมดที่มีโดยใช้ตัวแปลงข้อความ
TextFiles.txt

หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบ 2007 Office ระบบแบบการดูแล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92d8519a-e143-4aee-8f7a-e4bbaeba13e7&DisplayLang=en
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดความสามารถของผู้ใช้ใน การเปิด หรือบันทึกชนิดแฟ้มที่แน่นอนในโปรแกรม Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e1033.mspx

word 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึกไว้ใน Word 2003 ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office 2003 เมื่อเริ่มต้นจะถูกออก เมื่อต้องการจำกัด ชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึกไว้ใน Word 2003 ความปลอดภัยของการติดตั้งปรับปรุง 934181สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 934181 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934181คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Word 2003: 8 พฤษภาคม 2007
เมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึกไว้ใน Word 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ใช้แม่แบบระดับการดูแลของระบบ Office 2003 ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์
 • ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยเพิ่มการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Office 2003 Service Pack 3 ดูแลแม่แบบ (ADM), OPAs และปรับ ปรุงข้อความอธิบาย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยค่า DWORD ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มลงในรีจิสทรีเพื่อจำกัดชนิดของแฟ้มที่สามารถเปิด หรือที่สามารถถูกบันทึก ผู้ดูแลสามารถทำได้ โดยใช้การ
FileSaveBlock
คีย์ย่อย: นอกจากนี้ ตารางนี้ยังมีชนิดแฟ้มที่สอดคล้องกันที่ถูกจำกัดไว้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่า DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 ย่อยฉบับ)
ตัวแปลงรูปแบบแฟ้มทั้งหมดที่มีโดยใช้ตัวแปลงข้อความ (รวมถึงแพคความเข้ากันได้ของระบบ Office)
TextFiles.txt

เมื่อต้องการเปิดใช้งานนั้น
FileSaveBlock
การตั้งค่า subkey ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Word 2003
 2. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 934181 หากคุณไม่ได้ติดตั้ง
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileSaveBlock
  หมายเหตุ:ถ้าการ
  FileSaveBlock
  คีย์ย่อยไม่มีอยู่ สร้าง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกการการรักษาความปลอดภัยคีย์ย่อย:
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:FileSaveBlockแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. พิมพ์ค่า DWORD ที่คุณต้องการจำกัด และกด enter ตัวอย่างเช่น พิมพ์BinaryFilesเมื่อต้องการจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการบันทึกแฟ้ม.doc และ.dot แฟ้ม
 7. คลิกขวาค่า DWORD ที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 6 และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
922849คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดแฟ้มชนิดที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีบล็อกไว้ใน Word 2007 หรือ Word 2003
938810ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบแฟ้มที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • แวะไปแก้ไขปัญหาให้กับฉันบล็อก หรือส่งอีเมลของพวกเราเมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945800 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB945800 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945800

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com