ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม ใน Excel 2007 หรือ ใน Excel 2003: "คุณพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945797 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม ใน Microsoft Office Excel 2007 หรือใน Excel ของ Microsoft Office 2003, ไม่มีบันทึกแฟ้ม นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความ:
คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
922848 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ ใน Excel 2007 หรือ ใน Excel 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากผู้ดูแลระบบได้จำกัด ชนิดของแฟ้มที่คุณสามารถเปิด หรือบันทึก ใน Excel 2007 หรือใน Excel 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์เป็น การทำเช่นนี้

สามารถเป็นคีย์รีจิสทรีสำหรับ Excel 2007 ตั้งค่าในแฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแลของระบบ Office 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน "Excel 2007" ของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สำหรับ Excel 2003 การปรับปรุง 933666 ช่วยให้ผู้ดูแลเมื่อต้องบล็อกความสามารถในการบันทึก หรือเมื่อ ต้องเปิดแฟ้มใน Excel 2003 ก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "Excel 2003" ส่วนของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

โดยค่าเริ่มต้น การ แฟ้มต่อไปนี้จะถูกบล็อกใน Excel 2003 Service Pack 3:
 • แผนภูมิ Microsoft Excel 4.0 (*.xlc)
 • 2 DBF (dBASE II) (*.dbf)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
938810ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ทำได้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 • ขอให้ผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนกลุ่ม การตั้งค่านโยบาย
 • ลองบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มที่ไม่ได้ ถูกบล็อค โดยผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Excel 2007

เมื่อต้องจำกัดชนิดของแฟ้มที่คุณสามารถบันทึกใน Excel 2007 ตัว ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแลของระบบ Office 2007 กำหนดค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตารางต่อไปนี้ ประกอบด้วยชื่อ DWORD ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มลงในรีจิสทรีเพื่อ จำกัดแฟ้มบางชนิด โดยใช้คีย์ย่อยFileSaveBlock นอกจากนี้ ตารางจะประกอบด้วยชนิดของแฟ้มที่สอดคล้องกันที่ถูกจำกัด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
บันทึกย่อ
 • เมื่อต้องดาวน์โหลด 2007 Office ระบบจัดการ ไฟล์เท็มเพลต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92d8519a-e143-4aee-8f7a-e4bbaeba13e7&DisplayLang=en
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบล็อก เปิด และการบันทึกรูปแบบแฟ้มในโปรแกรม Office 2007 แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft แล้วดูที่ "การตั้ง Enforce ค่า โดยใช้กลุ่ม และ หัวข้อของนโยบายในระบบ Office 2007":
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179081.aspx

Excel 2003

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดชนิดของ แฟ้มที่คุณสามารถบันทึกใน Excel 2003 ความสามารถนี้ไม่ได้ระบุใน รุ่นที่วางจำหน่ายของ Microsoft Office 2003 เมื่อต้องจำกัดชนิดของ แฟ้มที่สามารถถูกบันทึกใน Excel 2003 การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 933666 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย 933666 คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933666คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003:8 พฤษภาคม 2007
เมื่อต้องจำกัดชนิดของแฟ้มที่คุณสามารถ บันทึกใน Excel 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้แฟ้มแม่แบบการดูแล 2003 Office ปรับปรุงแล้วไปยัง กำหนดค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องดาวน์โหลด Office 2003 บริการ Pack 3 ดูแล แฟ้มแม่แบบ (ADM) แฟ้ม OPA และปรับ ปรุงข้อความอธิบาย เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
 • การปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โดยการเพิ่มการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ในการ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วย DWORD เป็นชื่อที่มี ผู้ดูแลสามารถเพิ่มลงในรีจิสทรีเพื่อจำกัดแฟ้มบางชนิด โดยใช้ คีย์ย่อยFileSaveBlock นอกจากนี้ ตารางมีข้อมูลเกี่ยวข้อง ชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
ตัวแปลงรูปแบบแฟ้มทั้งหมดที่มีอยู่ ใช้ตัวแปลงข้อความ (รวมถึงแพคความเข้ากันได้ Office)
DatabaseandDatasourceFiles.dbf4, .dbf3
LotusandQuattroFilesMicrosoft Excel 97-Excel 2003 แมโค ร 2.1 ของ Microsoft Excel 5.0/95 สมุดงาน แมโคร Microsoft Excel 3.0 & Microsoft Excel 4.0 แมโคร แมโครการสากล Excel 4.0, Microsoft Excel 2.1 แผ่นงาน แผ่นงาน Microsoft Excel 4.0 แผ่นงาน Microsoft Excel 3.0 สมุดงาน Microsoft Excel 4.0 อยู่นั้น .wk4, .wks, .wk3, FMT wk1, .wq1, wk3 FM3
LegacyBinaryFilesแผนภูมิ Microsoft Excel 4.0 (*.xlc) (สำหรับ Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFiles2 DBF (dBASE II) (*.dbf) (สำหรับ Office 2003 SP3)
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าคีย์ย่อยFileSaveBlockทำตามสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอน:
 1. ออกจาก Excel
 2. สำหรับ Excel 2003 ให้ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 933666 ถ้าไม่มี การติดตั้ง
 3. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง แล้ว คลิก ตกลง.
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรี:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  หมายเหตุ ถ้าไม่มีคีย์ย่อยFileSaveBlockสร้างขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเพื่อเลือกการรักษาความปลอดภัย คีย์ย่อย
  2. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
  3. ชนิด FileSaveBlockแล้ว กด ENTER
 5. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 6. พิมพ์ชื่อ DWORD สำหรับแฟ้มที่คุณต้องการ จำกัด และจากนั้น กด ENTER ตัวอย่างเช่น เพื่อจำกัด.xls, .xla, .xlt, .xlm .xlw และชนิดของแฟ้ม.xlb พิมพ์BinaryFiles.
 7. คลิกขวาชื่อ DWORD ที่คุณพิมพ์ไว้ในขั้นตอนที่ 6 และ แล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 8. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกจบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
สำหรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
922848คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ ใน Excel 2007 หรือ ใน Excel 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945797 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB945797 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945797

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com