im khi phuc h thng va sao bong tp bi thiu sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 945681 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1), im khi phuc h thng hin tai co th khng con kha dung na. Ngoai ra, sao bong tp co th c loai bo nh mt phn cua vic cai t goi dich vu.

Chu y xem sao bong tp, bm chut phai vao tp, b?m Thu?c tnh, ri bm tab Phin ban Trc.

NGUYN NHN

Vn nay xay ra khi ban cai t Goi Dich vu 1 (SP1) cho Windows Vista trn may tinh co it khng gian ia sn co. Khi ban c gng cai t goi dich vu trn may tinh co it khng gian ia trng, vic cai t x ly khng gian ia trng bng cach loai bo im khi phuc h thng hin tai va tao mt im khi phuc h thng n mi.

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, hay giai phong thm khng gian ia trc khi ban c gng cai t Vista SP1. Khng gian trng khi ban cai t goi dich vu cang nhiu, kha nng im khi phuc va sao bong tp hin tai se bi xoa se cang it.

bit thm thng tin v cach giai phong khng gian ia trong Windows Vista, hay xem Tr giup va H tr Windows Vista. xem Tr giup va H tr Windows Vista, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , ri bm Tr giup va H tr.
 2. Trong Tim kim Tr giup, go don ia, ri nhn ENTER.

THNG TIN THM

Nu khng gian ia sn co trn may tinh khin im khi phuc h thng hin bi xoa trong khi cai t Windows Update cua goi dich vu, mt im khi phuc h thng mi c tao ra ngay lp tc trc khi goi dich vu c cai t.

im khi phuc h thng mi nay lu lai trang thai h thng sau khi bt ky ban phat hanh tin quyt thng xuyn i vi goi dich vu c cai t nhng trc khi goi dich vu t no c cai t. Do o, ban khng th khi phuc may tinh v ung trang thai trc khi ban bt u cai t goi dich vu.
bit thm thng tin v Windows Vista Goi Dich vu 1, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
936330 Cach ly chu thich phat hanh cua Windows Vista Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 945681 - L?n xem xt sau cng: 16 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 1.2
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com