?diegus ?Windows Vista Service Pack 1?, n?ra sistemos atk?rimo ta?k? ir fail? ?e??lini? kopij?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 945681 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?diegus ?Windows Vista Service Pack 1? (SP1), esami sistemos atk?rimo ta?kai gali b?ti nebepasiekiami. Be to, diegiant pakeitim? paket? gali b?ti pa?alintos ?e??lin?s fail? kopijos.

Pastaba Nor?dami pamatyti ?e??lines failo kopijas, de?iniu klavi?u spustel?kite fail?, spustel?kite Ypatyb?s ir spustel?kite skirtuk? Ankstesn?s versijos.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla ?diegus ?Service Pack 1? (SP1), skirt? ?Windows Vista?, kompiuteryje, kuriame ma?ai laisvos vietos diske. Bandant ?diegti pakeitim? paket? kompiuteryje, turin?iame ma?ai laisvos vietos diske, diegimo procesas atlaisvina vietos diske pa?alindamas visus esamus sistemos atk?rimo ta?kus ir sukurdamas vien? nauj? sistemos atk?rimo ta?k?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?vengti ?ios problemos, prie? diegdami ?Vista SP1? atlaisvinkite vietos diske. Kuo daugiau laisvos vietos diegiant pakeitim? paket?, tuo ma?esn? tikimyb?, kad bus pa?alinti esami atk?rimo ta?kai ir ?e??lin?s kopijos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atlaisvinti vietos diske naudojant ?Windows Vista?, ?r. ?Windows Vista? ?inyn? ir palaikym?. Nor?dami pamatyti ?Windows Vista? ?inyn? ir palaikym?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 2. Lauke Ie?koti ?inyne ?ra?ykite disko valymas ir paspauskite ENTER.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei d?l laisvos vietos kompiuterio diske esami sistemos atk?rimo ta?kai pa?alinami diegiant pakeitim? paketo ?Windows? naujinim?, prie? pat ?diegiant pakeitim? paket? sukuriamas naujas sistemos atk?rimo ta?kas.

?is naujas sistemos atk?rimo ta?kas fiksuoja sistemos b?sen? ?diegus bet kokias nuolatines reikalingas laidas pakeitim? paketui, bet prie? ?diegiant pat? pakeitim? paket?. Tod?l jums gali nepavykti atkurti kompiuteryje tikslios jo b?kl?s, buvusios prie? pradedant diegti pakeitim? paket?.
Jei norite daugiau informacijos apie ?Windows Vista Service Pack 1?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
936330 Kaip gauti laidos pastabas, skirtas ?Windows Vista Service Pack 1? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 945681 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 16 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com