ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมและตัวควบคุมกล่องรายการแสดงไม่มีค่าหรือค่าที่ไม่ถูกต้องในการเข้าถึง 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945280 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณได้รับการติดตั้งต่อไปนี้:
  • การเข้าถึงของ Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3)
 • คุณเพิ่มตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมหรือตัวควบคุมกล่องรายการแบบฟอร์ม หรือรายงาน
 • คุณตั้งค่านี้แหล่งที่มาของแถวคุณสมบัติของตัวควบคุมเป็นคำสั่ง SQL
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

อาการ 1

ตัวควบคุมแสดงค่าไม่มี อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่าตัวควบคุมการแสดงค่าจากฟิลด์ที่มีการส่งคืน โดยคำสั่ง SQL

อาการ 2

แสดงตัวควบคุม-1สำหรับค่าใช่ และ0สำหรับค่าไม่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องการให้ตัวควบคุมการแสดงใช่สำหรับค่าใช่ และไม่มีสำหรับค่าไม่

อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในการเข้าถึง 2003 รุ่นก่อนหน้า 2003 ในการเข้าถึงกับ Office 2003 SP3

สาเหตุ

สาเหตุที่ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คำสั่ง SQL ที่ส่งกลับเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็นข้อความและคุณมีชุดรูปแบบการแสดงผลสำหรับเขตข้อมูลนี้อยู่แล้ว
 • คำสั่ง SQL ส่งกลับเขตข้อมูลมีค่ามาจากตารางที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน Excel นอกจากนี้ เซลล์ที่ประกอบด้วยค่าเหล่านี้ในแผ่นงาน Excel ได้ข้อความคุณสมบัติ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่วิธีแก้ปัญหา 1

สาเหตุ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคำสั่ง SQL ที่ส่งกลับเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็นบิต. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่ 2 การแก้ปัญหา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:

เอารูปแบบการแสดงผลที่คุณตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ใช้วิธีนี้เมื่อเงื่อนไขแรกของส่วน "สาเหตุ 1" เป็นจริง
 1. เปิดตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลนี้ในมุมมองออกแบบ
 2. ฟิลด์การค้นหา และจากนั้น คลิกการทั่วไปแท็บ
 3. ในการรูปแบบ:กล่องบนทั่วไปแท็บ ลบรูปแบบที่กำหนดไว้
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิด.

วิธีที่ 2

การปรับปรุงคำสั่ง SQL ผนวก "" ลงในฟิลด์สำหรับการแหล่งที่มาของแถวคุณสมบัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ใช้วิธีนี้เมื่อเงื่อนไขที่สองของส่วน "การทำให้ 1" เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น คำสั่ง SQL ดั้งเดิมจะเป็นดังนี้:
SELECT FieldName FROM LinkedSpreadsheetName
คุณปรับปรุงคำสั่ง SQL ได้ดังนี้:
SELECT FieldName & "" FROM LinkedSpreadsheetName
หมายเหตุ:เมื่อคุณนำเข้าคอลัมน์ที่มีการข้อความคุณสมบัติจากแผ่นงาน Excel, Access 2003 เซ็ตโดยอัตโนมัติในรูปแบบการแสดงผลเพื่อที่@ (ที่เครื่องหมาย) character สำหรับฟิลด์สอดคล้องกัน

วิธีแก้ปัญหา 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คำสั่ง SQL สำหรับการปรับปรุงนี้แหล่งที่มาของแถวคุณสมบัติการคืนค่าที่เหมาะสม ตัวอย่าง::
  • SQL ที่ต่อไปนี้งบบังคับให้ตัวควบคุมการแสดงใช่สำหรับค่าใช่ และไม่มีสำหรับค่าไม่
   SELECT TableName.YesNoFieldName, IIf([YesNoFieldName]=-1,"Yes","No") AS YN_Value FROM TableName
  • SQL ที่ต่อไปนี้งบบังคับให้ตัวควบคุมการแสดงTrueสำหรับค่าใช่ และเท็จสำหรับค่าไม่
   SELECT TableName.YesNoFieldName, IIf([YesNoFieldName]=-1,"True","False") AS YN_Value FROM TableName
  • SQL ที่ต่อไปนี้งบบังคับให้ตัวควบคุมการแสดงบนสำหรับค่าใช่ และปิดสำหรับค่าไม่
   SELECT TableName.YesNoFieldName, IIf([YesNoFieldName]=-1,"On","Off") AS YN_Value FROM TableName
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมที่แสดงได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กำหนดค่าที่เหมาะสมของคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติค่า
คอลัมน์ที่ถูกผูก1
จำนวนคอลัมน์2
ความกว้างคอลัมน์0 " 0.5"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับใน Access 2003 post-Service Pack 3 คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 18 ธันวาคม 2550สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
945674คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 18 ธันวาคม 2007

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945280 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB945280 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945280

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com