Biu tng h thng khng xut hin trong khu vc thng bao trong Windows Vista hoc trong Windows 7 cho n khi ban khi ng lai may tinh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 945011 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

H tr danh cho Windows Vista ma khng co bt ky goi dich vu nao c cai t se kt thuc vao ngay 13 thang 4 nm 2010. tip tuc nhn ban cp nht bao mt danh cho Windows XP, hay am bao rng ban ang chay Windows Vista vi Goi Dich vu 2 (SP2). bit thm thng tin, hay tham khao trang Web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M t? s? c?

Khi ban khi ng may tinh chay Windows Vista hoc Windows 7 ln u tin, mt hoc nhiu biu tng sau khng xut hin trong khu vc thng bao goc di bn phai man hinh.
 • Biu tng Mang
 • Biu tng m lng
 • Biu tng Ngun in
Ban cung co th nhn thy rng cac hp kim danh cho biu tng h thng lin quan khng c chon trn tab Khu vc Thng bao cua hp thoai Thuc tinh Thanh tac vu va Menu Bt u. Tuy nhin, cac tinh nng mang, m lng va ngun hoat ng ung chc nng ngay ca khi cac biu tng lin kt cua chung khng xut hin trong khu vc thng bao. Ban co th truy cp nhng tinh nng nay bng cach s dung Pa-nen iu khin.

Nu ban cp u thi gian may tinh kt thuc khi tao dich vu khi ng trc khi khi ng lai, mt hoc nhiu biu tng h thng vn se khng xut hin trong khu vc thng bao sau khi khi ng lai, ban co th khin chung hin thi lai bng cach xoa hai khoa con khoi s ng ky.

c chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay vao phn Khc phuc s c cho ti. Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn ti t khc phuc s c.

Kh?c ph?c s? c? cho ti

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m vao Ch?y trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t sy ny.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50229


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

By gi, hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Khi ban khi ng may tinh mi ln u tin, h iu hanh thng chay khi tao dich vu khi ng va qua trinh nay mt khoang t mt n sau gi mi kt thuc, tuy thuc vao ng dung nao c tai trc trn may tinh o. am bao rng ban cp cho h iu hanh u thi gian kt thuc khi tao dich vu khi ng nay trc khi tt hoc khi ng lai may tinh. S c nay thng se khng xut hin lai sau khi h iu hanh a kt thuc khi tao tt ca cac dich vu nn trc khi no c khi ng lai.

Chu y Ban co th xac inh liu nhng ln khi tao dich vu nay a kt thuc cha bng cach quan sat hoat ng cua en cua ia cng (nu may tinh cua ban co tinh nng nay). Nu en cua ia cng nhp nhay ngt quang thay vi sang lin tuc, nhng ln khi tao dich vu nay co th a kt thuc. Ban cung co th kim tra mc s dung CPU trn tab Hiu nng trong Trinh quan ly Tac vu cua Windows. Nu mc s dung CPU nho hn 15 phn trm, cac ln khi tao dich vu co le a hoan tt va ban co th tt hoc khi ng lai may tinh. Ban co th khin cac biu tng xut hin lai bng cach xoa hai khoa con khoi s ng ky. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau.

Chu y Ban co th phai ap dung lai giai phap nay sau khi khi ng lai may tinh nu biu tng khng xut hin trong khu vc thng bao.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go regedit vao Bt u Tim kim hoc cac tp va chng trinh Tim kim, ri nhn ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Truy nhp Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc bm vao Cho phep.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. Trong ngn Chi tit, bm vao muc ng ky IconStreams.
 4. Trn menu Edit, bm Delete, sau o bm Yes.
 5. Trong ngn Chi tit, bm vao muc ng ky PastIconsStream.
 6. Trn menu Edit, bm Delete, sau o bm Yes.
 7. Thoat khoi Registry Editor.
 8. Khi ng lai quy trinh Explorer.exe. thc hin nhng tac vu nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Nhn CTRL+SHIFT+ESC.
  2. Trn tab Tin trinh trong Trinh quan ly Tac vu, bm vao quy trinh explorer.exe, ri bm vao Kt thuc Tin trinh hai ln.
  3. Trn menu Tp, bm vao Tac vu Mi (Chay), go explorer, ri bm vao OK.
  4. Thoat Trinh quan ly Tac vu.
 9. Nu ban ang chay Windows 7, hay lam theo cac bc b sung sau:
  1. Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go Customize icons ri bm Tuy chinh biu tng trn thanh tac vu.
  2. Bm vao Bt hoc tt biu tng h thng, sau o t m lng, Mang va H thng Ngun thanh Bt.
  3. Bm OK, am bao rng hoat ng danh cho Ngun, Mang va m lng c t chinh xac, sau o bm vao OK.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 945011 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com