คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับภาษา (RML) มาร์กอัป Replay สำหรับ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944837 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ทีมสนับสนุนของ Microsoft SQL Server ใช้หลายโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการภายในเพื่อช่วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีและปัญหาสนับสนุนลูกค้าทั่วไป บทความนี้อธิบายถึงหนึ่งชุดโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เรียกว่าโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ภาษามาร์กอัป Replay (RML) สำหรับ Microsoft SQL Server นักพัฒนาฐานข้อมูลและผู้ดูแลระบบสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ RML แบบสำหรับ SQL Server เพื่อทำงานกับ SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ CTP2 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server เพื่อทำงานต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดแอพลิเคชัน ฐานข้อมูล การเข้าสู่ระบบ SQL Server หรือแบบสอบถามที่มีการใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่
 • คุณสามารถกำหนดว่า แผนการดำเนินการสำหรับชุดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณจับภาพการสืบค้นกลับสำหรับชุดงาน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server จะกำหนดว่า SQL Server ทำแต่ละแผนการดำเนินการเหล่านี้
 • คุณสามารถกำหนดแบบสอบถามที่รันช้ากว่าก่อนได้
หลังจากที่คุณจับภาพการสืบค้นกลับสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server เมื่อต้องการเล่นซ้ำไฟล์การติดตามสำหรับอินสแตนซ์อื่นของ SQL Server ถ้าคุณยังจัดการติดตามในระหว่างการเล่นซ้ำ ให้คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server เพื่อเปรียบเทียบไฟล์การติดตามใหม่เพื่อติดตามแฟ้มต้นฉบับ คุณสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อทดสอบการทำงานของ SQL Server หลังจากที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อทดสอบการทำงานของ SQL Server หลังจากที่คุณดำเนินการต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค SQL Server
 • คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server
 • คุณปรับปรุงกระบวนงานเก็บไว้หรือฟังก์ชัน
 • การปรับปรุงดัชนี หรือสร้างดัชนี

ประวัติรุ่น

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขรุ่นคำอธิบาย
9.04.0004เว็บรุ่นปัจจุบันที่สนับสนุน SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2, 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ CTP2 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
9.01.0109ก่อนหน้าเว็บย่อยที่สนับสนุน SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2
9.00.0023เว็บนำออกใช้ก่อนหน้านี้ที่สนับสนุน SQL Server 2000 และ SQL Server 2005
8.10.0010เว็บรุ่นเริ่มต้นที่สนับสนุน SQL Server 7.0 และ SQL Server 2000
ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server รุ่นปัจจุบันนี้แทนที่รุ่นใด ๆ ก่อนหน้านี้ คุณต้องถอนการโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML รุ่นก่อนหน้าใด ๆ สำหรับ SQL Server ก่อนที่คุณติดตั้งรุ่นปัจจุบัน ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server รุ่นปัจจุบันให้การสนับสนุนสำหรับ SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2, 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ CTP2 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL นอกจากนี้ รุ่นปัจจุบันที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ RML สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สำคัญ คุณลักษณะที่พัฒนาขึ้น และ รายงาน และประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงภาระ

วิธีการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML แบบสำหรับ SQL Server

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:

ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server, x เวอร์ชั่น 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ RMLSetup_X86.msi ตอนนี้
ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server, x เวอร์ชั่น 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ RMLSetup_AMD64.msi ตอนนี้
หมายเหตุ Microsoft มีโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML แบบสำหรับ SQL Server เป็น-ไม่ Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการ (CSS) ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML ที่สำหรับ SQL Server ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะ หรือ ถ้าคุณต้องการรายงานจุดบกพร่อง คุณสามารถใช้อยู่อีเมล์ในหัวข้อ "ปัญหาและเหลือ" ในแฟ้มวิธีใช้ (RML Help.pdf) แฟ้มวิธีใช้มีอยู่ในยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server

ประโยชน์ของการโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML สำหรับ SQL Server

ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server จะมีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการจำลองแอพลิเคชันการทดสอบเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะทดสอบ โดยใช้แอพลิเคชันจริง หรือมีมากจน ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ อาจยุ่งยากในการสร้างโหลดผู้ใช้เดียวกันที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการผลิต คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server เพื่อเล่นใหม่การผลิตปริมาณงานในสภาพแวดล้อมการทดสอบ และประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของการเปลี่ยนแปลง เช่นการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 หรือแอพลิเคชันของ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server เพื่อวิเคราะห์ และเปรียบเทียบปริมาณ replay ต่าง ๆ กล่าวคือจำนวนของการวิเคราะห์การถดถอยจะเป็นกระบวนการยากที่คุณจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง

แฟ้มวิธีใช้ประกอบด้วยหัวข้อ "การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว" หัวข้อนี้รวมกับแบบฝึกหัดสั้น ๆ ที่จะคุ้นคุณกับแต่ละโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML เมื่อต้องการเปิดแฟ้มวิธีใช้ คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ RML สำหรับ SQL Serverชี้เพื่อช่วยแล้ว คลิ กช่วย RML

ยูทิลิตี้ในยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server

ยูทิลิตี้การ RML สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ต่อไปนี้:
 • ReadTrace
 • โปรแกรมรายงาน
 • OStress
 • ผู้ทำหน้าที่ควบคุม OStress Replay (ORCA)
สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์ของแต่ละโปรแกรมอรรถประโยชน์และการใช้งานตัวอย่าง ดูช่วย RML ที่มาพร้อมกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ RML แบบสำหรับ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944837 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer Community Technical Preview 2
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Community Technology Preview 2
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard Community Technology Preview 2
 • Microsoft SQL Server 2014 Web Edition Community Technical Preview 2
Keywords: 
kbsql2005tool atdownload kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB944837 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944837

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com