คุณไม่สามารถซ่อนแถบอยู่ใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944816 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

ผลลัพธ์คุณไม่สามารถซ่อนแถบที่อยู่ใน Internet Explorer 7.0

ใน Internet Explorer 6 คุณสามารถใช้ค่ารีจิสทรี NoAddressBar ซึ่งกล่าวถึงในบทความ KB 823057 การเอาแถบอยู่ ซึ่งทำงานใน Internet Explorer 6 อย่างไรก็ตาม มันไม่ทำงานใน Internet Explorer 7.0สาเหตุ:

ใน 7.0 Explorer อินเทอร์เน็ต การออกแบบมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจดูข้อมูลในส่วนการแก้ปัญหาของบทความนี้เพื่อปิดการใช้แถบอยู่


การแก้ไขใน Internet Explorer 7 คุณสามารถใช้ค่ารีจิสทรี "NoNavBar" เพื่อปิดการใช้แถบอยู่

สำหรับการตั้งค่า “ต่อผู้ใช้ ” ค่าอยู่ในคีย์ต่อไปนี้:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions]

ชื่อค่า: NoNavBar
ค่าชนิด: DWORD
ข้อมูล: 0x00000001

สำหรับการตั้งค่า “ต่อเครื่องจักร ” ค่าอยู่ในคีย์ต่อไปนี้:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions]

ชื่อค่า: NoNavBar
ค่าชนิด: DWORD
ข้อมูล: 0x00000001

MoreInformationบทความที่เกี่ยวข้อง:

823057 ข้อจำกัดที่พร้อมใช้งานสำหรับอินเทอร์เน็ต SP1 6.0 ของ Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;823057

ปฏิเสธ

องค์กรของ microsoft และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องทำการแทนที่ไม่เกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่อยู่นี้ ให้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องเช่นทั้งหมดมีไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ microsoft และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องยืนยัน disclaim รับประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวข้อง การรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดและเงื่อนไขของสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ต้องเปลืองแรง workmanlike ชื่อเรื่อง และไม่ใช่ infringement นี้ทั้งหมด คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งตกลงว่า ไม่ และ/หรือซัพพลายเออร์ของ microsoft จะต้องชำระสำหรับ damages ใด ๆ โดยตรง ทางอ้อม punitive, incidental พิเศษ ความหรือใด ๆ damages whatsoever รวม โดยไม่มีข้อจำกัด damages สำหรับการใช้ ข้อมูล หรือ กำไร สูญหายเกิดขึ้นจาก หรือเชื่อมต่อในวิธีอยู่ ด้วยการใช้ หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่อยู่นี้ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา tort, negligence หนี้สินที่เข้มงวด หรือแนะมิฉะนั้น ถึงแม้ว่า microsoft หรือของซัพพลายเออร์ใดๆ ได้ ถูกนำของ damages ที่อาจเกิดขึ้น
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944816 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB944816 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944816

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com