Exchange Server 2007 ile süzgeç paketi ıfilters kaydetme

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 944516 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Önemli Bu makale, kayıt defterini düzenlemeyle ilgili bilgi içerir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makaleyi inceleyin:
322756Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Giriş

Bu makale Microsoft süzgeç paketi kaydetmek Microsoft Exchange Server 2007 ile ıfilters. ıfilters poliçeleri için kaydederek, ek dosya türleri, Exchange Server 2007 çalışan bir sunucu tarafından dizine alınmasını sağlar. ıfilters kaydetmek için <a0></a0>, kayıt defterini değiştirmeniz gerekir.

Bu makale, kayıt defterini el ile değiştirmeniz açıklamaktadır. Ayrıca, Exchange_reg.vbs komut dosyası otomatik olarak kayıt defterinde değişiklik yapmak için nasıl kullanılacağı açıklanır.

Daha fazla bilgi

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sistemini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini kendi sorumluluğunuzda değiştiriniz.

Süzgeç paketi ıfilters kayıt defterini değiştirerek el ile kaydetme

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft filtre Paketi'ni yükleyin.

  NotSüzgeç paketinin mimarisi mimari işletim sisteminin (x 86 veya x 64) eşleşmelidir. Microsoft filtre Paketi'nin nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID\
  Bu alt anahtar için aşağıdaki alt anahtarları ve değerleri ekleyin.
  Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
  Alt anahtarDeğer
  {5A98B233 3 c 59 - 4B31 - c 0E560D85E6C3 944}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {F90DFE0C-cbdf-41FF-8598-EDD8F222A2C8}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll
  {FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL
 3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters
  Bu alt anahtar için aşağıdaki alt anahtarları ve değerleri ekleyin.
  Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
  Alt anahtarDeğer
  .docm{5A98B233 3 c 59 - 4B31 - c 0E560D85E6C3 944}
  .docx{5A98B233 3 c 59 - 4B31 - c 0E560D85E6C3 944}
  .pptm{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  .pptx{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  *.xlsm{F90DFE0C-cbdf-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  .xlsx{F90DFE0C-cbdf-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  .xlsb{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}
  .zip{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}
  .one{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}
  .VSD{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vss{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vst{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .VDX{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vsx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .VTx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
 4. Durdurun ve sonra da Exchange arama hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
  2. Komut isteminde net stop msftesql'nin değişimi ' ni yazın ve ENTER tuşuna basın.
  3. Komut satırında net start msexchangesearch yazın ve ENTER tuşuna basın.
  4. Exit yazın ve ardından komut isteminden çıkmak için ENTER tuşuna basın.

Süzgeç paketi ıfilters kayıt defterinde değişiklik yaparak otomatik olarak kaydetme

Exchange_reg.vbs komut dosyası, otomatik olarak kayıt defterinde değişiklik yapmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft filtre Paketi'ni yükleyin.

  NotSüzgeç paketinin mimarisi mimari işletim sisteminin (x 86 veya x 64) eşleşmelidir. Microsoft filtre Paketi'nin nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. Aşağıdaki metni kopyalayın ve bir Not Defteri'ne yapıştırın dosyayı.
  ' Copyright (c) 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  '
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK
  ' OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE USER.
  
  ' This is a filter registration script to configure Exchange Server 2007 to index 2007 Office attachments.
  ' The script generates a .reg file that adds the required registry keys.
  
  Const ForWriting = 2
  
  Set FSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set Shell = CreateObject ("WSCript.shell")
  Set Env  = Shell.Environment("Process")
  
  
  wscript.echo "Creating ExchangeFilterRegistration.reg in the current directory"
  Set file = FSO.OpenTextFile("ExchangeFilterRegistration.reg", ForWriting, True)
  
  commonFiles = Env("CommonProgramFiles")
  commonFiles = Replace(commonFiles,"\","\")
  
  officeFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll"
  onenoteFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll"
  visioFilterLocation  = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL"
  
  docxGuid  ="{5A98B233-3C59-4B31-944C-0E560D85E6C3}"
  pptxGuid  ="{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}"
  xlsxGuid  ="{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}"
  zipGuid   ="{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}"
  xlsbGuid  ="{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}"
  onenoteGuid ="{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}"
  vsdGuid   ="{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}"
  
  exchangeClsidKey  = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID"
  exchangeFilterKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters"
  
  
  file.WriteLine "Windows Registry Editor Version 5.00"  
  file.WriteLine  
  file.WriteLine "[" & exchangeClsidKey & "]" 
  file.WriteLine 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, docxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, pptxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, zipGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsbGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, onenoteGuid, onenoteFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, vsdGuid, visioFilterLocation 
  
  
  file.WriteLine "[" & exchangeFilterKey & "]"
  file.WriteLine 
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docm", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docx", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptm", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptx", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsm", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsx", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsb", xlsbGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "zip", zipGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "one", onenoteGuid
  
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsd", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vss", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vst", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vdx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vtx", vsdGuid
  
  
  wscript.echo "Created ExchangeFilterRegistration.reg for this server."
  wscript.echo "Run ExchangeFilterRegistration.reg to enable Exchange Search indexing of 2007 Office attachments."
  wscript.echo "then run ""net stop msftesql-exchange"" followed by ""net start msexchangesearch """
  
  Public Function OutputCLSIDKey(base,guid,location)
  	file.WriteLine "[" & base & "\" & guid & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & location & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  Public Function OutputFilterKey(base,extension,guid)
  	file.WriteLine "[" & base & "\." & extension & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & guid & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  
 3. Exchange_reg.vbs adlı dosyayı kaydedin ve dosyayı çift tıklatın. Bu yordam, bir ExchangeFilterRegistration.reg oluşturur dosya.
 4. ExchangeFilterRegistration.reg dosyasını çift tıklatın ve sonra doğru kayıt defteri değerleri ayarlamak için istemleri izleyin.
Aşağıdaki dosya adı uzantısı süzgeci tarafından desteklenen paketi:
 • .docm
 • .docx
 • .one
 • .pptm
 • .pptx
 • .VDX
 • .VSD
 • .vss
 • .vst
 • .vsx
 • .VTx
 • .xlsb
 • *.xlsm
 • .xlsx
 • .zip

Özellikler

Makale numarası: 944516 - Last Review: 17 Mart 2008 Pazartesi - Gözden geçirme: 2.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto kbexpertiseinter KB944516 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:944516

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com