เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของโปรแกรมปฏิทินการทำงานในการทำงาน 9: "ทำงานไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีความจำเป็นที่เรียกใช้ปฏิทิน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Microsoft ปฏิทินการทำงานใน Microsoft ทำงาน 9 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ทำงานไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีความจำเป็นที่เรียกใช้งานปฏิทิน แฟ้มอาจถูกเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือย้าย ลองติดตั้งทำงาน และจากนั้น เริ่มต้นโปรแกรมอีกครั้ง
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณอัพเกรดทำงานของ Microsoft ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทำงาน 9

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากโปรแกรมปฏิทินการทำงานคุณได้พยายามเปิดฐานข้อมูลปฏิทินจากการทำงานแทนจากการทำงาน 9 รุ่นก่อนหน้า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อ และทำเปลี่ยนปฏิทินฐานข้อมูล โดยใช้สำเนาใหม่ จากซีดีการติดตั้งที่ 8 การทำงานของ Microsoft หรือ จากแผ่นซีดีการติดตั้ง 2005 ชุดการทำงานของ Microsoft โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้งทำงาน 8 หรือซีดีชุดการทำงาน 2005 1 ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
 2. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้ใน Windows Explorer อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สำหรับ Windows XP::
   C:\Documents และ Data\Microsoft\Works Users\Application Settings\All
  • สำหรับ Windows Vista::
   C:\ProgramData\Microsoft\Works
 3. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Mswkscal.wcd เป็นOld_mswkscal.wcd.
 4. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้จากแผ่นซีดีติดตั้งทำงานที่คุณกำลังใช้:
  ไดรฟ์ซีดี: \Common\CommApp
 5. คลิกขวาMswkscal.wcdแฟ้ม แล้วคลิกCopy.
 6. ใน Windows Explorer เปิดรายการใดรายการหนึ่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • สำหรับ Windows XP::
   C:\Documents และ Data\Microsoft\Works Users\Application Settings\All
  • สำหรับ Windows Vista::
   C:\ProgramData\Microsoft\Works
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกวาง.
 8. คลิกขวาMswkscal.wcdแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 9. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works 9
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB944273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com