การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การบริการของ SQL Server 2005 รวมแพ็คเกจหลังจากที่คุณติดตั้ง 2 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2: "แปลงข้อมูลที่ล้มเหลว" และ "SSIS ข้อผิดพลาดรหัส DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50001968 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งการปรับปรุง 2 ที่สะสมสำหรับ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 2 การปรับปรุงที่สะสมถูกอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936305
 • คุณสร้างแพคเกจ SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มาของแฟ้มแบนในกระแสงานข้อมูล
 • แฟ้มแบนที่นำเข้ากับแหล่งแฟ้มแบนประกอบด้วยข้อความที่เสนอราคาในคอลัมน์
 • คอลัมน์ที่ประกอบด้วยข้อความที่มีการเสนอราคามีอักขระตัวแบ่งคอลัมน์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้เมื่อคุณรันชุดการรวมบริการ:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
การแปลงข้อมูลล้มเหลว แปลงข้อมูลสำหรับคอลัมน์"ColumnName"การสถานะที่ส่งกลับค่า 2 และสถานะข้อความ"ค่าอาจไม่ถูกแปลงเนื่องจากการสูญเสียข้อมูลอาจเกิดขึ้น"
เกิดข้อผิดพลาด 2
SSIS รหัสข้อผิดพลาด DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR "คอลัมน์ผลลัพธ์"ColumnName"(537)" ล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดรหัส 0xC0209084 และ disposition แถวของข้อผิดพลาดบน "แสดงคอลัมน์"ColumnName"(537)" ระบุล้มเหลวในการเกิดข้อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดบนวัตถุที่ระบุของคอมโพเนนต์ที่ระบุ อาจมีข้อผิดพลาดที่ลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุง 2 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 5 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943656แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถอนการติดในการแก้ปัญหานี้ ตั้ง 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

หมายเหตุ:ถอนการติดเมื่อถอนการติดคุณตั้ง 2 ที่ปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ทั้งหมดแก้ไขอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมอยู่นอกจากนี้ตั้ง

ในบางกรณี คุณสามารถแยกแฟ้มที่แบนลงในแฟ้มบางแฟ้มมีขนาดเล็กลงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ไม่ตลอดเวลาทำงาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943656แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005ssis kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB943655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com