โฟลเดอร์ที่แยกออกเมื่อคุณทำการสแกนไวรัสระดับแฟ้มบนระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943620 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงโฟลเดอร์ที่แยกออกเมื่อคุณทำการสแกนไวรัสระดับแฟ้มบนระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องแยกโฟลเดอร์เหล่านี้ได้ถ้าคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่อไปนี้:
 • ป้องกัน Microsoft Forefront 2010 สำหรับ Exchange Server
 • ความปลอดภัยของ Microsoft Forefront สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office
 • ความปลอดภัยของ Microsoft Forefront สำหรับ Exchange Server
 • ความปลอดภัยของ Microsoft Forefront สำหรับ SharePoint
 • Microsoft Antigen 9.0 สำหรับการแลกเปลี่ยน
 • Microsoft Antigen 9.0 สำหรับ Gateways SMTP
 • Antigen Sybari 8.0 สำหรับ Microsoft Exchange
 • Antigen Sybari 8.0 สำหรับ Gateways SMTP
 • Antigen Sybari 8.0 สำหรับ Microsoft SharePoint Portal Server
 • Antigen Sybari 8.0 สำหรับ IM

ข้อมูลเพิ่มเติม

แยกโฟลเดอร์ต่อไปนี้ก่อนที่คุณทำการสแกนไวรัสระดับแฟ้มบนระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์:
 • โฟลเดอร์การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

  หมายเหตุ
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ 2010 ป้องกัน Forefront สำหรับ Exchange Server:
   ไดรฟ์: \Microsoft แฟ้ม (x86) \program ป้องกัน Forefront สำหรับ Exchange Server
   กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดระบุตัวอักษรของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับตัวจัดการการองค์กร Antigen:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft antigen องค์กร Manager
   กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดระบุตัวอักษรของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Server:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Server Security\Exchange สำคัญ
   กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดระบุตัวอักษรของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Forefront Security สำหรับ SharePoint:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Security\SharePoint สำคัญ
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ Exchange:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft antigen สำหรับการแลกเปลี่ยน
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ Gateways SMTP:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft antigen สำหรับ SMTP
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ Exchange:
   ไดรฟ์: \Program Files\Sybari Software\Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยน
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ Gateways SMTP:
   ไดรฟ์: \Program Files\Sybari Software\Antigen สำหรับ SMTP
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ SharePoint Portal Server:
   ไดรฟ์: \Program Files\Sybari Software\Antigen สำหรับ SharePoint
  • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Antigen สำหรับ IM:
   ไดรฟ์: \Program Files\Sybari Software\Antigen สำหรับ IM
 • กระบวนการไดรฟ์: \Program Files\Exchsrvr โฟลเดอร์

  หมายเหตุ:การสแกนไวรัสระดับแฟ้มอาจทำให้ตรงกันเมื่อ Antigen พยายามสแกนข้อความอีเมล
 • เส้นทางต่อไปนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office:
  ไดรฟ์>: \Program Files\Microsoft เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสาร Security\Office สำคัญ
  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย คุณต้องยังมั่นใจว่า โฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Microsoft Office จะไม่สแกน เส้นทางต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้นตำแหน่งของโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับ Microsoft Office Server ติดต่อสื่อสาร ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณได้ติดตั้ง:
  ไดรฟ์>: \Program Files\Microsoft เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ office 2007
  ไดรฟ์>: \Program Files\Microsoft เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ office 2007 R2
  หมายเหตุ:ตัวยึดตำแหน่ง <drive>ระบุตัวอักษรของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c </drive>
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของสำนักงานและการสแกนไวรัสระดับแฟ้มอื่น

นอกเหนือจากการปัญหาที่ป้องกันไวรัสระดับแฟ้มของบริษัทอื่นสแกนแฟ้มก่อน FSOCS ทำ และทำให้เกิดข้อขัดแย้งของการสแกน ปัญหาอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นหากมีการป้องกันไวรัสระดับแฟ้มอื่น ๆ ที่สแกนโฟลเดอร์ FSOCS หรือโฟลเดอร์การติดตั้ง OCS ปัญหาเหล่านี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้ม ProgramLog.txt:
  "ข้อยกเว้น: FSOCAgent.dll.Scanner.ScanData(""):0 - ระบบจะส่งกลับข้อยกเว้นต่อไปนี้: " ระบบจะส่งกลับข้อยกเว้นต่อไปนี้: ข้อผิดพลาด HRESULT E_FAIL ได้ถูกส่งคืนจากการเรียกคอมโพเนนต์ของ COM

  "ข้อผิดพลาด: thrown FSOCAgent.dll.ScanManager.ScanAction("<fsocagent.action action=""><fsocagent.datalist scandata="">"):0 - ข้อยกเว้นได้จาก FSOCScanner ระหว่างการสแกน" ระบบส่งกลับข้อยกเว้นต่อไปนี้: ข้อยกเว้นชนิด 'Microsoft.FSO.Common.FsoCommonException' ถูก thrown </fsocagent.datalist></fsocagent.action>

  "ข้อยกเว้น: ForefrontRTCProxy64.exe.RtcProcessingWorkFlows.InterceptAndScanThread("<system.object fsotransactionobj="">"):0 - ข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะพยายามดัก และสแกนการถ่ายโอนแฟ้ม" ระบบส่งกลับข้อยกเว้นต่อไปนี้: ข้อยกเว้นของชนิดที่มี thrown 'Microsoft.FSO.Common.FsoCommonException' </system.object>
 • ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้ม HRLog.txt:
  "รายละเอียด: S 0x80004005, 7082-(workthread::ScanFileOrMessage) (ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ) "

  "รายละเอียด: F 0x80004005, 7603-(workthread::OnScanFile) (ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ) "
นอกจากนี้ ไวรัสที่ส่งให้ผู้ใช้ผ่าน OCS อาจถูกตรวจพบ โดยสามระดับแฟ้มซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไม่ใช่โดย FSOCS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943620 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for SharePoint
 • Microsoft Antigen 9.0 for Exchange
 • Microsoft Antigen 9.0 for SMTP Gateways
 • Sybari Antigen 8.0 for Microsoft Exchange
 • Sybari Antigen 8.0 for SMTP Gateways
 • Sybari Antigen 8.0 for Microsoft SharePoint Portal Server
 • Sybari Antigen 8.0 for IM
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB943620 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943620

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com