คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Jet โปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 สำหรับ Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008: 23 ตุลาคม 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943509 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet ที่ 23 ตุลาคม 2550

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นเดิมปัญหาที่ยัง มีผลกับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) และ Windows Server 2008 ที่นำมาใช้ แทรกและการปรับปรุงอาจล้มเหลวในโปรแกรมประยุกต์ c ++ Microsoft Jet DAO MFC (CDAO) หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1 หรือ Windows Server 2008 คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
  ฟิลด์มีขนาดเล็กเกินไปเพื่อยอมรับจำนวนข้อมูลที่คุณพยายามที่จะเพิ่ม ลองทำการแทรกหรือการวางข้อมูลน้อยลง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  952337แทรกและการปรับปรุงในโปรแกรมประยุกต์ c ++ Microsoft Jet DAO MFC อาจไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • เมื่อคุณใช้เป็นฐานข้อมูล Access หรือฐานข้อมูล Jet ที่ประกอบด้วยตารางที่เชื่อมโยงไปยัง 10 g เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล oracle แบบสอบถามอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสอบถามมีคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนซึ่งมีหนึ่งหรือมากซ้อน JOIN งบ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ Oracle ถูกปรับรุ่นจากรุ่นก่อน และเข้าถึงการเชื่อมโยงตารางหรือการเชื่อมโยงตาราง Jet ได้ไม่ถูกฟื้นฟูหลังจากการปรับรุ่น
 • เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  applicationnameพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงapplicationname. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  เมื่อคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คุณเห็นรายการต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็นข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปบาง ข้อมูลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ของ Microsoft Office Access หรือ ในโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้เป็น front end สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
  Msaccess.exe10.0.4302.0Msjet40.dll4.0.6218.000021eb3
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.6218.000021eb3
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.2927.1700021ac2
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.9025.000021f23
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
  Msaccess.exe11.0.5614.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
  Msaccess.exe11.0.6355.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
  Msaccess.exe11.0.6501.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
 • เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  applicationnameพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงapplicationname. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  เมื่อคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คุณเห็นรายการต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็นข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปบาง ข้อมูลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ของ Microsoft Office Access หรือ ในโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้เป็น front end สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
  Msaccess.exe11.0.5614.0Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
  Msaccess.exe10.0.6501.0Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
  Msaccess.exe11.0.5614.0Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
  Msaccess.exe11.0.6355.0Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.8618.000044d29
 • เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  applicationnameพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงapplicationname. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  เมื่อคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คุณเห็นรายการต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็นข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปบาง ข้อมูลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ของ Microsoft Office Access หรือ ในโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้เป็น front end สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
  iexplore.exe6.0.2800.1106Dao360.dll3.60.8618.000002c5e
  iexplore.exe6.0.2900.2180Dao360.dll3.60.8618.000002c5e
  iexplore.exe6.0.2800.1106Dao360.dll3.60.8618.000002c0c
  iexplore.exe6.0.2900.2180Dao360.dll3.60.8618.000002bc9
  Msaccess.exe11.0.6355.0hungapp0.0.0.000000000
  Msaccess.exe11.0.6566.0Dao360.dll3.60.8618.000002c5e
 • เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  applicationnameพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงapplicationname. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ To see what data this error report contains, click here.
  When you view the data that the error report contains, you see the following list that contains information about some common error signatures. This information may vary depending on the version of Microsoft Office Access or on the application that you use as the front end for the Jet 4.0 database engine.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.9635.00002f736
  Msaccess.exe10.0.4302.0Msjet40.dll4.0.6218.000041681
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.6218.000041681
  Msaccess.exe10.0.4302.0Msjet40.dll4.0.7328.00004234b
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.9025.040eaec65
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.4431.3000416d1
 • เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  applicationnameพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงapplicationname. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  เมื่อคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คุณเห็นรายการต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็นข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปบาง ข้อมูลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ของ Microsoft Office Access หรือ ในโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้เป็น front end สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
  Msaccess.exe11.0.6355.0Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe11.0.6566.0Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe11.0.5614.0Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe11.0.6355.0Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe11.0.6501.0Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe10.0.2627.1Msjet40.dll4.0.8618.0000193b8
  Msaccess.exe10.0.6771.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3
  Msaccess.exe10.0.4302.0Msjet40.dll4.0.8618.0000221f3

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

windows Vista, Windows Vista SP1, Windows Server 2008

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB943509)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB943509)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition (KB943509) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB943509)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x 64-แพ็คเกจตามระบบ (KB943509) ในขณะนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้ามีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0 คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista ที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 937248สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937248คำอธิบายของโปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet การยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่นวางจำหน่าย: 11 พฤษภาคม 2007

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มี การสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่เปิดใช้งานการปรับปรุงนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB943509)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,97423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81223 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้8,12423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,45323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42623 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43123 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_01707c7e4a073f0b1fc05a54543a9b16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_ba88a941af232d7f.manifestไม่สามารถใช้งานได้72623 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_04ecb687c969d83ff5ac0af70f4a146e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3b170d1b786159fb.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_0f85a87e6b54e177a0957c5503a2e64d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_67381f93db355d3d.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_1b56e29947cbad8fffc97fdfee19098c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_65c9def20faa67b5.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7134716f6e817760ace27cba690e5ffe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_67755d7a5204eb69.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_74435a8b9761ac09044ee56f7a3b58de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_ed67505539729f86.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_8de3aa0cffbf9631e1d861a8a44410f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_5b488ebe5bb23f52.manifestไม่สามารถใช้งานได้73323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_9e3b5671e861b743e74cea23ea755a98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_655bc73ff78a3c9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้73223 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_c8b0e70cee70fd9a63e09d7f960e9748_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_234ce0a1e921a345.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_cb75089074752b6072b2dc4678b08020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_8494b528921a3994.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_d7b65417caa38bde61275ba6dad7c91e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_57ca1adfc22caca9.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_e62dee10d6765c1f.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,84723 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_031d7c18c3b95973.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,75423 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetrepl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_01fea66ec4758fcb.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,85623 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jettext_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_05366112c26cc639.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,35023 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_1c9d6b0b5e437281.manifest คอมโพเนนต์ไม่สามารถใช้งานได้13,68323 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..onents jetexchlotus_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1ca75bd697971c9.manifestไม่สามารถใช้งานได้19,14423 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ponents jetxbasepdx_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_90a00cf03ccbb2bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้25,64623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7a44881eaa3a0558.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_7c038656a77d6e42.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr05:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s -คอมโพเนนต์ - jetole_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_75df48e8ad0b08ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,32323 2008 Apr15:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ss คอมโพเนนต์ jetes_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3540d736e8eebfac.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,70623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msrd2x40.dll4.0.9635.0323,58423 2008 Apr00:05x86
Msrd3x40.dll4.0.9703.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msjet40.dll4.0.9704.01,589,24823 2008 Apr00:05x86
Msrepl40.dll4.0.9702.0647,16823 2008 Apr00:05x86
Mstext40.dll4.0.9702.0282,62423 2008 Apr00:05x86
Msexcl40.dll4.0.9702.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msexch40.dll4.0.9702.0413,69623 2008 Apr00:05x86
Msltus40.dll4.0.9702.0245,76023 2008 Apr00:05x86
Mspbde40.dll4.0.9702.0376,83223 2008 Apr00:05x86
Msxbde40.dll4.0.9702.0450,56023 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:03x86
Msjetoledb40.dll4.0.9702.0368,64023 2008 Apr00:05x86
Msjtes40.dll4.0.9702.0299,00823 2008 Apr00:05x86
การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB943509)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_cb75089074752b6072b2dc4678b08020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_8496591e92184290.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81623 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_7c038656a77d6e42.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr05:11ไม่สามารถใช้งานได้
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:03x86
การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB943509)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Windows6.0-kb943509-v4-x64.cabไม่สามารถใช้งานได้2,114,95323 2008 Apr07:25ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.0-kb943509-v4-x64.xmlไม่สามารถใช้งานได้44723 2008 Apr07:30ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้165,93423 2008 Apr07:30ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_01707c7e4a073f0b1fc05a54543a9b16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_16a744c567809eb5.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_04ecb687c969d83ff5ac0af70f4a146e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_9735a89f30becb31.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_0f85a87e6b54e177a0957c5503a2e64d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c356bb179392ce73.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_1b56e29947cbad8fffc97fdfee19098c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1e87a75c807d8eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_7134716f6e817760ace27cba690e5ffe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c393f8fe0a625c9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_74435a8b9761ac09044ee56f7a3b58de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_4985ebd8f1d010bc.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_8de3aa0cffbf9631e1d861a8a44410f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_b7672a42140fb088.manifestไม่สามารถใช้งานได้73523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_9e3b5671e861b743e74cea23ea755a98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c17a62c3afe7add5.manifestไม่สามารถใช้งานได้73423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c8b0e70cee70fd9a63e09d7f960e9748_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7f6b7c25a17f147b.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_cb75089074752b6072b2dc4678b08020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_e0b350ac4a77aaca.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d7b65417caa38bde61275ba6dad7c91e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_b3e8b6637a8a1ddf.manifestไม่สามารถใช้งานได้73123 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,98423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้8,15023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_e62dee10d6765c1f.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,84723 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_031d7c18c3b95973.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,75423 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetrepl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_01fea66ec4758fcb.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,85623 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jettext_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_05366112c26cc639.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,35023 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_1c9d6b0b5e437281.manifest คอมโพเนนต์ไม่สามารถใช้งานได้13,68323 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..onents jetexchlotus_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1ca75bd697971c9.manifestไม่สามารถใช้งานได้19,14423 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ponents jetxbasepdx_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_90a00cf03ccbb2bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้25,64623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7a44881eaa3a0558.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_7c038656a77d6e42.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr05:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s -คอมโพเนนต์ - jetole_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_75df48e8ad0b08ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,32323 2008 Apr15:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ss คอมโพเนนต์ jetes_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3540d736e8eebfac.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,70623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msrd2x40.dll4.0.9635.0323,58423 2008 Apr00:05x86
Msrd3x40.dll4.0.9703.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msjet40.dll4.0.9704.01,589,24823 2008 Apr00:05x86
Msrepl40.dll4.0.9702.0647,16823 2008 Apr00:05x86
Mstext40.dll4.0.9702.0282,62423 2008 Apr00:05x86
Msexcl40.dll4.0.9702.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msexch40.dll4.0.9702.0413,69623 2008 Apr00:05x86
Msltus40.dll4.0.9702.0245,76023 2008 Apr00:05x86
Mspbde40.dll4.0.9702.0376,83223 2008 Apr00:05x86
Msxbde40.dll4.0.9702.0450,56023 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:03x86
Msjetoledb40.dll4.0.9702.0368,64023 2008 Apr00:05x86
Msjtes40.dll4.0.9702.0299,00823 2008 Apr00:05x86
การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB943509)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,97423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81223 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้8,12423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,45323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42623 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43123 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_01707c7e4a073f0b1fc05a54543a9b16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_ba88a941af232d7f.manifestไม่สามารถใช้งานได้72623 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_04ecb687c969d83ff5ac0af70f4a146e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3b170d1b786159fb.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_0f85a87e6b54e177a0957c5503a2e64d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_67381f93db355d3d.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_1b56e29947cbad8fffc97fdfee19098c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_65c9def20faa67b5.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_7134716f6e817760ace27cba690e5ffe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_67755d7a5204eb69.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_74435a8b9761ac09044ee56f7a3b58de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_ed67505539729f86.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_8de3aa0cffbf9631e1d861a8a44410f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_5b488ebe5bb23f52.manifestไม่สามารถใช้งานได้73323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_9e3b5671e861b743e74cea23ea755a98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_655bc73ff78a3c9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้73223 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_c8b0e70cee70fd9a63e09d7f960e9748_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_234ce0a1e921a345.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_cb75089074752b6072b2dc4678b08020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_8494b528921a3994.manifestไม่สามารถใช้งานได้72723 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_d7b65417caa38bde61275ba6dad7c91e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_57ca1adfc22caca9.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_e62dee10d6765c1f.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,84723 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_031d7c18c3b95973.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,75423 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetrepl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_01fea66ec4758fcb.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,85623 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jettext_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_05366112c26cc639.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,35023 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_1c9d6b0b5e437281.manifest คอมโพเนนต์ไม่สามารถใช้งานได้13,68323 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..onents jetexchlotus_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1ca75bd697971c9.manifestไม่สามารถใช้งานได้19,14423 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ponents jetxbasepdx_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_90a00cf03ccbb2bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้25,64623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7a44881eaa3a0558.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_7c038656a77d6e42.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr05:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s -คอมโพเนนต์ - jetole_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_75df48e8ad0b08ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,32323 2008 Apr15:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ss คอมโพเนนต์ jetes_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3540d736e8eebfac.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,70623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msrd2x40.dll4.0.9635.0323,58423 2008 Apr00:05x86
Msrd3x40.dll4.0.9703.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msjet40.dll4.0.9704.01,589,24823 2008 Apr00:05x86
Msrepl40.dll4.0.9702.0647,16823 2008 Apr00:05x86
Mstext40.dll4.0.9702.0282,62423 2008 Apr00:05x86
Msexcl40.dll4.0.9702.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msexch40.dll4.0.9702.0413,69623 2008 Apr00:05x86
Msltus40.dll4.0.9702.0245,76023 2008 Apr00:05x86
Mspbde40.dll4.0.9702.0376,83223 2008 Apr00:05x86
Msxbde40.dll4.0.9702.0450,56023 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:03x86
Msjetoledb40.dll4.0.9702.0368,64023 2008 Apr00:05x86
Msjtes40.dll4.0.9702.0299,00823 2008 Apr00:05x86
การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 (KB943509)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_01707c7e4a073f0b1fc05a54543a9b16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_16a744c567809eb5.manifestไม่สามารถใช้งานได้72823 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_04ecb687c969d83ff5ac0af70f4a146e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_9735a89f30becb31.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_0f85a87e6b54e177a0957c5503a2e64d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c356bb179392ce73.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_1b56e29947cbad8fffc97fdfee19098c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1e87a75c807d8eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_7134716f6e817760ace27cba690e5ffe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c393f8fe0a625c9f.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_74435a8b9761ac09044ee56f7a3b58de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_4985ebd8f1d010bc.manifestไม่สามารถใช้งานได้73023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_8de3aa0cffbf9631e1d861a8a44410f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_b7672a42140fb088.manifestไม่สามารถใช้งานได้73523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_9e3b5671e861b743e74cea23ea755a98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c17a62c3afe7add5.manifestไม่สามารถใช้งานได้73423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c8b0e70cee70fd9a63e09d7f960e9748_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7f6b7c25a17f147b.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_cb75089074752b6072b2dc4678b08020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_e0b350ac4a77aaca.manifestไม่สามารถใช้งานได้72923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d7b65417caa38bde61275ba6dad7c91e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_b3e8b6637a8a1ddf.manifestไม่สามารถใช้งานได้73123 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,98423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb943509 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้8,15023 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43423 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37523 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43323 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb943509_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.4.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43923 2008 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_e62dee10d6765c1f.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,84723 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_031d7c18c3b95973.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,75423 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jetrepl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_01fea66ec4758fcb.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,85623 2008 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-คอมโพเนนต์ - jettext_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_05366112c26cc639.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,35023 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_1c9d6b0b5e437281.manifest คอมโพเนนต์ไม่สามารถใช้งานได้13,68323 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..onents jetexchlotus_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_c1ca75bd697971c9.manifestไม่สามารถใช้งานได้19,14423 2008 Apr15:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ponents jetxbasepdx_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_90a00cf03ccbb2bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้25,64623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_7a44881eaa3a0558.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s คอมโพเนนต์ jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22165_none_7c038656a77d6e42.manifestไม่สามารถใช้งานได้105,44923 2008 Apr05:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..s -คอมโพเนนต์ - jetole_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_75df48e8ad0b08ba.manifestไม่สามารถใช้งานได้13,32323 2008 Apr15:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ss คอมโพเนนต์ jetes_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20821_none_3540d736e8eebfac.manifestไม่สามารถใช้งานได้9,70623 2008 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msrd2x40.dll4.0.9635.0323,58423 2008 Apr00:05x86
Msrd3x40.dll4.0.9703.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msjet40.dll4.0.9704.01,589,24823 2008 Apr00:05x86
Msrepl40.dll4.0.9702.0647,16823 2008 Apr00:05x86
Mstext40.dll4.0.9702.0282,62423 2008 Apr00:05x86
Msexcl40.dll4.0.9702.0344,06423 2008 Apr00:05x86
Msexch40.dll4.0.9702.0413,69623 2008 Apr00:05x86
Msltus40.dll4.0.9702.0245,76023 2008 Apr00:05x86
Mspbde40.dll4.0.9702.0376,83223 2008 Apr00:05x86
Msxbde40.dll4.0.9702.0450,56023 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:05x86
Dao360.dll3.60.9705.0610,30423 2008 Apr00:03x86
Msjetoledb40.dll4.0.9702.0368,64023 2008 Apr00:05x86
Msjtes40.dll4.0.9702.0299,00823 2008 Apr00:05x86

Windows XP:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้ามีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0 คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทน rollups ปรับปรุงสำหรับ Windows Vista ที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft 930620, 918144 และ 925051หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
930620คำอธิบายของโปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet post-Windows XP Service Pack 2 hotfix แพ็คเกจ: วัน 2550
918144คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 ไปรษณีย์โปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet: 11 พฤษภาคม 2006
925051โปรแกรมการเข้าถึงการหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet และรันการสอบถาม SQL ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอักขระไบต์คู่ชุดข้อมูล ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มี การสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

windows XP Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dao360.dll3.60.9512.0554,00802 2007 พฤศจิกายน05:00
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94402 2007 พฤศจิกายน05:00
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43202 2007 พฤศจิกายน05:00
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56802 2007 พฤศจิกายน05:00
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11202 2007 พฤศจิกายน05:01
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58308 2007 พฤศจิกายน10:04
Msjter40.dll4.0.9502.060,19202 2007 พฤศจิกายน05:01
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60802 2007 พฤศจิกายน05:01
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93602 2007 พฤศจิกายน17:31
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10402 2007 พฤศจิกายน05:01
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92802 2007 พฤศจิกายน05:01
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33602 2007 พฤศจิกายน05:01
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90402 2007 พฤศจิกายน05:01
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99202 2007 พฤศจิกายน05:01
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43202 2007 พฤศจิกายน05:01
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34402 2007 พฤศจิกายน05:01
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10402 2007 พฤศจิกายน05:01

Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้ามีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0 คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทน rollups ปรับปรุงสำหรับ Windows Vista ที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft 933452, 918144 และ 925051หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
933452คำอธิบายของโปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet post-Windows Server 2003, post-Windows Server 2003 Service Pack 1 และแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Server 2003 Service Pack 2 post-Windows: 5 มีนาคม 2007
918144คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 ไปรษณีย์โปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet: 11 พฤษภาคม 2006
925051โปรแกรมการเข้าถึงการหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet และรันการสอบถาม SQL ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอักขระไบต์คู่ชุดข้อมูล ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มี การสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

windows Server 2003 Service Pack 2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00808 2007 พฤศจิกายน20:01
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56808 2007 พฤศจิกายน20:01
windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58308 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93608 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33608 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10408 2007 พฤศจิกายน19:57
windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00808 2007 พฤศจิกายน20:09
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56808 2007 พฤศจิกายน20:09
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58308 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93608 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92808 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33608 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43208 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34408 2007 พฤศจิกายน19:57
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10408 2007 พฤศจิกายน19:57
windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dao360.dll3.60.9512.0554,00807 2007 พฤศจิกายน04:52
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56807 2007 พฤศจิกายน04:52
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dao360.dll3.60.9512.0554,00831 2007 Oct04:สีกัน
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94431 2007 Oct04:สีกัน
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43231 2007 Oct04:สีกัน
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56831 2007 Oct04:สีกัน
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11231 2007 Oct04:48
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58307 2007 พฤศจิกายน15:52
Msjter40.dll4.0.9502.060,19231 2007 Oct04:48
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60831 2007 Oct04:48
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93631 2007 Oct04:48
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10431 2007 Oct04:48
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92831 2007 Oct04:48
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33608 2007 พฤศจิกายน19:43
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90431 2007 Oct04:48
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99231 2007 Oct04:48
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43231 2007 Oct04:48
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34431 2007 Oct04:48
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10431 2007 Oct04:48

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943509 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix atdownload kbexpertiseinter kbprb kbfix kbbug kbquery kbqfe kbmt KB943509 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943509

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com