รหัสข้อผิดพลาด 0x80080008 แสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943144 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เพื่อรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณเรียกใช้ Windows XP และ Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าเว็บนี้ของ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นจะสิ้นสุดลง

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด:

0x80080008

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

สถานการณ์ 1
สมมติว่าคุณซ่อมแซม Windows XP Service Pack 2 (SP2) โดยใช้ Windows XP SP2 CD และคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด

สถานการณ์ 2
สมมติว่าคุณติดตั้ง Windows XP SP2 และติดตั้ง Windows XP SP3 เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด

หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows Update ให้ดูที่หัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Wups2.dll ที่รวมอยู่ใน Windows Update เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไม่ถูกต้อง

สำหรับสถานการณ์ที่ 1 ข้อมูลรีจิสทรีที่ตรงกับแฟ้ม Wups2.dll จะหายไปหลังจากการติดตั้งซ่อมแซม Windows XP เวอร์ชันรีลีสของ Windows XP ไม่มีซอฟต์แวร์ Windows Update

สำหรับสถานการณ์ที่ 2 ข้อมูลรีจิสทรีที่ตรงกับ Windows Update ถูกเปลี่ยนกลับเป็น Windows XP เวอร์ชัน SP2 หากคุณไม่เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ก่อนติดตั้ง Windows XP SP3 ข้อมูลรีจิสทรีสำหรับแฟ้ม Wups2.dll ถูกเปลี่ยนไปยังแฟ้ม Wups.dll ที่รวมอยู่ในเวอร์ชันรีลีสของ Windows XP SP2

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Update Agent

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32e

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64e

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ windowsupdateagent30-x86.exe ขณะนี้
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ windowsupdateagent30-x64.exe ขณะนี้
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ windowsupdateagent30-ia64.exe ขณะนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Windows Update Agent ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949104 วิธีการขอรับ Windows Update Agent รุ่นล่าสุดเพื่อช่วยจัดการโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: ลงทะเบียนแฟ้ม Wups2.dll

เพื่อให้เราลงทะเบียนแฟ้ม Wups2.dll ใน Windows ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ไข คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50597
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน แก้ไขปัญหา ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการลงทะเบียนแฟ้ม Wups2.dll ใน Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หยุดบริการของการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง โดยคลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2483268


   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2483269
  2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER:
   net stop wuauserv
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2483270
 2. ลงทะเบียนแฟ้ม Wups2.dll โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Professional เวอร์ชัน x64 ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. คลิก ตกลง หากคุณได้รับข้อความตรวจสอบยืนยัน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2483271
 3. เริ่มบริการของการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  net start wuauserv
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2483272
 4. ออกจากหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง โดยพิมพ์ exit ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2483273
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง ข้อความอีเมล มาให้เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขบทความอื่นๆ ใน Microsoft Knowledge Base อาจช่วยคุณแก้ปัญหา Windows Update ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
958051 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด "0x8007F0F4" เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
836941 คุณอาจพบกับข้อผิดพลาดชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเมื่อใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
946414 ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update: 8000FFFF
910336 คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด "0x80070002" หรือ "0x80070003" หลังจากที่คุณดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update จาก Microsoft Update หรือจาก Windows Server Update Services
900936 รหัสข้อผิดพลาด 0x8024402C เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
958049 รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: "0x8007066A"
919749 รหัสข้อผิดพลาด 0x80245003 เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update
958052 คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด 0x80070643 หรือรหัสข้อผิดพลาด 0x643 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
910337 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัส "0x8DDD0018" หรือ "0x80246008" เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsedสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
910339 วิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update หรือ Microsoft Update เมื่อคุณได้รับการเสนอการปรับปรุงซ้ำๆ
906602 วิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows Update, Microsoft Update และ Windows Server Update Services (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
306525 วิธีกำหนดค่าและใช้ Automatic Updates ใน Windows XP
950718 วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 ไม่สำเร็จ

ถ้าบทความนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติม:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943144 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2557 - Revision: 21.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme KB943144

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com