โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe การที่มาพร้อมกับ Windows Server 2003 Service Pack 2 ไม่สนับสนุนบิตการสืบทอด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943043 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe ไม่สนับสนุนบิตการสืบทอด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึก discretionary การเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (DACL) ข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ โดยใช้พารามิเตอร์/บันทึกและปรับปรุงบิตการสืบทอดของโฟลเดอร์นี้ การดำเนินการคืนค่าคืนค่า DACL ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นการปรับปรุงของบิตการสืบทอด

ดังนั้น ผู้ใช้อาจต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ การตั้งค่าบิตสิ่งที่สืบทอดการอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Xcacls.vbs เพื่อตั้งค่าบิตสิ่งที่สืบทอดการอีกครั้ง

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe สามารถคืนค่าข้อมูลบิตสิ่งที่สืบทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าบิตสิ่งที่สืบทอดการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe ปรับปรุงใหม่พร้อมกับพารามิเตอร์/inheritance สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวอย่างต่อไปนี้:
/inheritance:e|d|r
    e - enables inheritance
    d - disables inheritance and copy the ACEs
    r - remove all inherited ACEs

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์ก่อนหน้าอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Icacls.exe5.2.3790.421340,44802-ม.ค.-200811:30x 86
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Icacls.exe5.2.3790.421385,50403-ม.ค.-200805:45IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wicacls.exe5.2.3790.421340,44803-ม.ค.-200805:45x 86ติดตั้ง SP2WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Icacls.exe5.2.3790.421352,22402-ม.ค.-200815:49x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wicacls.exe5.2.3790.421340,44802-ม.ค.-200815:49x 86ติดตั้ง SP2WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe นี้ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ระบบแฟ้ม NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919240โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943043 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB943043 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943043

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com