คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942995 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack 2007 Microsoft Office หรือปรับปรุงของ 2007 Office คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office ชุด Service Pack 2 เราขอแนะนำให้ คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถใช้แฟ้มที่ใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงที่ต้องแก้ไขแฟ้มที่อยู่ในขณะนี้กำลังถูกใช้ แฟ้มถูกใช้ โดยโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้เมื่อคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุง ในบางครั้ง โปรแกรมที่กำลังใช้แฟ้มไม่ได้โปรแกรม Office ซึ่งอาจรวมถึงระบบปฏิบัติการ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เป็นจริง:
 • อุปกรณ์ที่ซิงโครไนซ์กับ Microsoft Outlook จะย้ายต่อเนื่องพร้อมกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ นอกจากนี้ ActiveSync กำลังทำงาน
 • โปรแกรม Office ที่กำลังเรียกใช้
 • office Communicator 2005 หรือ Office Communicator 2007 กำลังทำงาน
 • บริการ Office Groove 2007 (GrooveMonitor.exe) กำลังทำงาน
 • บริการการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows (Searchprotocolhost.exe) กำลังทำงาน
 • ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นติดตั้งอยู่
หมายเหตุ:รายการนี้ไม่ครอบคลุม โปรแกรมอื่น ๆ อาจทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเช่นกัน

การแก้ไข

ก่อนที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรืออัพเด ออกจากโปรแกรมหรือบริการที่กำลังเรียกใช้ และที่อาจรบกวนการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค หรือการปรับปรุง

วิธีการต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจบการทำงานบางโปรแกรมและบริการต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้น

วิธีการจบการทำงานของ ActiveSync

เมื่อต้องการจบการทำงาน ActiveSync คุณต้องจบกระบวนการ Wcescomm.exe เมื่อต้องการจบกระบวนการ Wcescomm.exe ให้ดูที่ส่วน "วิธีการจบกระบวนการสำหรับโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้เป็นพื้นหลัง"

หมายเหตุ:ถ้าผู้ใช้หรืออุปกรณ์มีการเชื่อมต่อกับบริการ ActiveSync ผู้ใช้หรืออุปกรณ์จะสามารถยกเลิกต่อเมื่อคุณจบกระบวนการ

วิธีการออกจากโปรแกรม Office

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม Office คลิกexitในการแฟ้ม:เมนู ถ้าโปรแกรมของ Office จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ กด ALT + TAB เพื่อสลับไปยังโปรแกรม Office หรือ คลิกปุ่มแถบงานของโปรแกรม Office

หมายเหตุ:กระบวนการของโปรแกรม Office อาจดำเนินต่อให้ทำงานในเบื้องหลังถ้ามีปัญหาทำให้เกิดการให้โปรแกรมจบการทำงานอย่างผิดปกติ หากคุณสงสัยว่า กระบวนการของโปรแกรม Office จะทำงานในเบื้องหลัง จบกระบวนการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ส่วน "วิธีการจบกระบวนการสำหรับโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้เป็นพื้นหลัง"

วิธีการออกจาก Communicator 2005 หรือ Communicator 2007

ออกจาก Communicator 2005 หรือ Communicator 2007 การลงชื่อออกจาก Communicator ปิดโปรแกรม แล้ว ออกจากโปรแกรม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกเข้าสู่ระบบไม่เพียงพอ.
 2. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกปิด.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณปิด Communicator 2005 หรือ Communicator 2007 โปรแกรมย่อหน้าเล็กสุดลงในพื้นที่แจ้งเตือน
 3. คลิกขวาไอคอน Communicator 2005 หรือ Communicator 2007 ในพื้นที่แจ้งเตือน และจากนั้น คลิกexit.

วิธีการจบกระบวนการสำหรับโปรแกรมที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง

สิ่งสำคัญจบกระบวนการอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึง instability ระบบและการสูญเสียข้อมูล เมื่อคุณจบกระบวนการ ดังกล่าวไม่สามารถบันทึกอยู่ในสถานะหรือข้อมูลอื่นก่อนที่กระบวนการจะสิ้นสุด

เมื่อต้องการจบกระบวนการของโปรแกรมที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ใช้ตัวจัดการงาน

 1. กด CTRL + ALT + DEL
 2. ในการกระบวนการแท็บ คลิกprocess_filenameแล้ว คลิกกระบวนการสิ้นสุด.

  หมายเหตุ:ในวิธีการนี้process_filenameแสดงชื่อแฟ้มของกระบวนการที่คุณต้องการสิ้นสุด

วิธีที่ 2: ใช้คำสั่ง Taskkill

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:taskkill /improcess_filenameแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ
  • ในวิธีการนี้process_filenameแสดงชื่อแฟ้มของกระบวนการที่คุณต้องการสิ้นสุด
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการTaskkillคำสั่ง ชนิดtaskkill /ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:exitเมื่อต้องการปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

วิธีการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิดเมื่อคุณปรับใช้ 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ Office 2007

If you are an administrator who is deploying an Office service pack or an Office update, you can use a script to exit programs or services that may interfere with the installation of the service pack or the update.

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ Microsoft support engineers can help explain the functionality of a particular procedure. However, they will not modify these examples to provide added functionality or construct procedures to meet your specific requirements.

To use a script to exit programs or services, create a script that resembles the following script.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

ข้อมูลเพิ่มเติม

Frequently, the installation of a 2007 Office service pack or a 2007 Office update does not require that you restart the computer. However, there are scenarios in which you must restart the computer.

If you must restart the computer after you install an Office service pack or an Office update, the restart information will be included in the documentation that accompanies the Office service pack or the Office update.

To determine the cause of the restart request, review the contents of the installation log file. By default, this file is not created. To create the installation log file and to find the processes that may be causing this issue, follow these steps:
 1. Do one of the following, as appropriate for your situation:
  • ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   the Start
					 button
   ประเภท:เรียกใช้, type the path and the file name of the service pack or the update followed by/logในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   User
					 Account Control permission
   If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or clickดำเนินการต่อ.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, type the path and the file name of the service pack or the update followed by/logในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้ในการเริ่มการค้นหากล่อง หรือในนั้นOPENกล่อง:
  เส้นทาง\ชื่อแฟ้ม/log:%temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  หมายเหตุ
  • กระบวนการเส้นทางplaceholder is the full path of the service pack or of the update. กระบวนการfile nameplaceholder is the name of the service pack or the update.
  • Several text files will be saved to the Temp folder. For 2007 Office SP1, the relevant log file is MAINWWsp1.log.
 2. Open the log file in a text editor, such as Notepad.
 3. Search for the following text:
  being held in use
 4. Continue the search until you have found all occurrences of the text in step 3.
The log file text will resemble the following:
MSI (s) (5C:3C) [16:06:34:629]: Product: Microsoft Office Enterprise 2007. The file C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL is being held in use by the following process Name: GROOVE , Id 388.
กระบวนการ/logcommand-line switch is supported by a software installation package, by an update package, or by a hotfix package. These packages must be created by using Microsoft Self-Extractor. กระบวนการ/logสวิตช์เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ verbose ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Self-Extractor คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
912203คำอธิบายเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยแพ็คเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์ แพคเกจการปรับปรุง หรือแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Self-Extractor
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ใน Outlook 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943590เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Outlook 2007 หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office ชุด Service Pack 1: "Outlook.ost ใช้อยู่ และไม่สามารถเข้าถึง"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942995 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbupdateissue kbtshoot kbPubTypeKC kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB942995 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942995

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com