เครื่องมือการดูแล ODBC แสดงทั้งแบบ 32 บิตและ 64 บิตผู้ใช้ Dsn ใน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942976 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชั่น 64 บิตประกอบด้วยรุ่นของ Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) Data Source Administrator tool (Odbcad32.exe): ต่อไปนี้:
  • แฟ้ม Odbcad32.exe เวอร์ชั่น 32 บิตจะอยู่ในโฟลเดอร์ %systemdrive%\Windows\SysWoW64
  • แฟ้ม Odbcad32.exe เวอร์ชั่น 64 บิตจะอยู่ในโฟลเดอร์ %systemdrive%\Windows\System32
แฟ้ม Odbcad32.exe แสดงชื่อแหล่งข้อมูล (Dsn) แบบต่อไปนี้:
  • Dsn ของระบบ
  • Dsn ของผู้ใช้

อาการ 1

เครื่องมือผู้ดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตจะแสดง Dsn ของระบบ 32 บิต, Dsn ผู้ใช้ 32 บิต และ Dsn ผู้ใช้ 64 บิต เครื่องมือผู้ดูแล ODBC เวอร์ชั่น 64 บิตแสดง Dsn ของระบบ 64 บิต 32 บิตผู้ใช้ Dsn และ 64-บิตผู้ใช้ Dsn

อาการ 2

ฟังก์ชันSQLDataSourcesคืนค่ารุ่นทั้งหมดของผู้ใช้ Dsn โดยไม่คำนึงถึงสถาปัตยกรรมของแอพลิเคชัน SQLDataSourcesฟังก์ชันที่ถูกเรียกในโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตส่งกลับเฉพาะระบบ Dsn สำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิต แต่ส่งกลับค่า Dsn ของผู้ใช้สำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิตและโปรแกรมควบคุม 64 บิต ในทำนองเดียวกันSQLDataSourcesฟังก์ชันที่ถูกเรียกในโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตส่งกลับเฉพาะระบบ Dsn สำหรับโปรแกรมควบคุม 64 บิต แต่ส่งกลับค่า Dsn ของผู้ใช้สำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิตและโปรแกรมควบคุม 64 บิต ดังนั้น ถ้าแอพลิเคชันทำให้การเชื่อมต่อ โดยใช้ผู้ใช้ DSN ที่ถูกส่งกลับจากฟังก์ชันSQLDataSourcesคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่พบชื่อแหล่งข้อมูลและไม่มีระบุโปรแกรมควบคุมเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสร้าง dsn ของผู้ใช้สำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิต "โปรแกรม Microsoft Access ควบคุม (*.mdb)" โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีรุ่น 64 บิตที่สอดคล้องกัน SQLDataSourcesฟังก์ชันที่ถูกเรียกในโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตส่งกลับผู้ใช้ DSN 32 บิตนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการเชื่อมต่อผ่านผู้ใช้ DSN 32 บิตนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในส่วนนี้

สาเหตุ

Dsn ของผู้ใช้เก็บอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
ไม่ได้เปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีสำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ ดังนั้น Dsn ของผู้ใช้จะมองเห็นได้ในทั้งสองแบบ 32 บิต และ 64 บิตรุ่นของเครื่องมือผู้ดูแล ODBC

การแก้ไข

เพื่อรักษาความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง ไม่มีวิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้มีอยู่ในปัจจุบัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้เครื่องมือในการดูแล ODBC รุ่นที่เหมาะสม ถ้าคุณสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูล ODBC ได้ โดยใช้เครื่องมือในการดูแล ODBC ใน% windir%\SysWOW64\odbcad32.exe เพื่อระบุชนิดของ DSN คุณสามารถเพิ่ม "_32" กับ Dsn ผู้ใช้รุ่น 32 บิตและ "_64" กับ Dsn ผู้ใช้ 64-บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือผู้ดูแล ODBC 64 บิตสามารถถูกเรียกจาก'แผงควบคุม'เพื่อจัดการผู้ใช้ Dsn และ Dsn ของระบบที่ใช้โดยกระบวนการ 64 บิต บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต เครื่องมือผู้ดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตจะใช้สำหรับ Windows บน Windows 64 (WOW64) กระบวนการ คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือการดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตจากโฟลเดอร์ SysWoW64 โดยตรง คุณสามารถใช้เครื่องมือการดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตในการจัดการผู้ใช้ Dsn และ Dsn ของระบบที่ใช้โดยกระบวนการ WOW64

ระบบ Dsn ถูกเก็บไว้ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.INI
เปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีสำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ ดังนั้น ระบบ Dsn สำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิต และ 64 บิตโปรแกรมควบคุมที่ถูกแบ่ง เครื่องมือผู้ดูแล ODBC 64 บิตแสดงระบบ Dsn ที่สร้าง โดยเครื่องมือการดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิต ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือผู้ดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตไม่แสดงระบบ Dsn ที่สร้าง โดยเครื่องมือการดูแล ODBC 64-บิต นอกจากนี้ เครื่องมือ ODBC Administrator 64 บิตไม่แสดงระบบ Dsn ที่ใช้โปรแกรมควบคุม 32 บิต ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือผู้ดูแล ODBC เวอร์ชั่น 32 บิตไม่แสดงระบบ Dsn ที่ใช้โปรแกรมควบคุม 64 บิต

Dsn ของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
ไม่ได้เปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีสำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ ดังนั้น ทั้งสองเครื่องมือผู้ดูแล ODBC แสดง Dsn ของผู้ใช้ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรี แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384232.aspx)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942976 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Open Database Connectivity 4.21
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942976 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942976

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com