บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 โดยใช้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มออฟไลน์แม้ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกจากเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942974 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 โดยใช้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มออฟไลน์แม้ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกจากเครือข่าย นอกจากนี้ คุณสามารถลบแฟ้มชั่วคราวในรายการใน'แผงควบคุม'แฟ้มออฟไลน์และแฟ้มออฟไลน์

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการให้เราเตรียมใช้งานแคชของแฟ้มออฟไลน์ของคุณอีกครั้ง ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50561

หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มมีการซิงโครไนส์ก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขอัตโนมัติ มิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงหมู่จะหายไป
 • ความสัมพันธ์ที่ตรงกันสำหรับโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางจะถูกสร้างใหม่ในครั้งถัดไปที่ใช้นโยบายกลุ่ม อีกทางหนึ่งคือ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  gpupdate /force
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เตรียมใช้งานแคชของแฟ้มออฟไลน์อีกครั้ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มชนิด regedit ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter

  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกขวาที่แฟ้ม:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CSC
 3. ชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
 4. ชนิด พารามิเตอร์ ในกล่อง
 5. คลิกขวาพารามิเตอร์ชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD (32 บิต) ค่า
 6. ชนิด FormatDatabaseแล้ว กด Enter
 7. คลิกขวาที่FormatDatabaseและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง
 9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มจะถูกซิงโครไนส์ก่อนที่คุณเพิ่มรายการรีจิสทรีนี้ มิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงหมู่จะหายไป

คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Reg.exe นอกจากนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งการจัดการ:
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CSC\Parameters" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มจะถูกซิงโครไนส์ก่อนที่คุณเพิ่มรายการรีจิสทรีนี้ มิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงหมู่จะหายไป
 • ค่าของคีย์รีจิสทรีใหม่ที่เกิดขึ้นจริงจะถูกละเว้นไป
 • การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน เมื่อคอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงาน shell จะแค CSC ที่เตรียมใช้งานอีกครั้ง และลบคีย์รีจิสทรีถ้ารายการรีจิสทรีที่มีอยู่แล้ว

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942974 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB942974 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942974

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com