คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจาก OEM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942962 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจาก OEM คุณพบกับอาการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

อาการ 1

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาด: ไม่ถูกต้องรหัส Volume License Key

เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเลขหลายการเปิดใช้งานคีย์ (MAK) หรือขายปลีกถูกต้อง

คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการคัดเลือกและไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน Windowsระบบปฏิบัติการ> ปรับรุ่นสิทธิ์การใช้งาน หรือสิทธิ์การใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับ Windowsระบบปฏิบัติการ> ผ่าน OEM หรือ จากแหล่งขายปลีก

ติดตั้งอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์นี้เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004F059

คำอธิบาย: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่า สิทธิ์การใช้งานใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง

อาการ 2

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัสข้อผิดพลาด: 0xc004f035
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้รายงานว่า คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถเรียกใช้กับหมายเลขไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ ระบบเสียงที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้องมีการปรับรุ่นจากระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือใช้แป้นชนิดต่าง ๆ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณกำลังใช้บริการการจัดการคีย์ (KMS) เพื่อดำเนินการเปิดใช้งาน
  • คอมพิวเตอร์ใช้ตารางที่มี ACPI_SLIC ในโปรแกรม BIOS ของคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ตารางที่มี ACPI_SLIC ถูกใช้ โดยการกำหนดค่าขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) -โปรแกรม BIOS ที่เข้ากันได้เพื่อเก็บข้อมูลอธิบายที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ KMS ไม่พบเครื่องหมาย Windows ที่ถูกต้องในตาราง ACPI_SLIC ในโปรแกรม BIOS ของคอมพิวเตอร์ ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้

สาเหตุที่ 1

คุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีการคัดเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย Windows ในตาราง ACPI_SLIC เสียหาย

สาเหตุที่ 2

คุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีการคัดเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้ง อยู่ ในกรณีนี้ เครื่องหมาย Windows ไม่มีอยู่ในตาราง ACPI_SLIC

การแก้ไข

Windows Volume License สำหรับการปรับรุ่นเท่านั้น ก่อนที่คุณพยายามปรับรุ่น คุณต้องซื้อใบอนุญาต Windows ต้นแบบ คัดเลือก และของแท้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/piracy/knowthefacts/legalizationsolutions.aspx
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้รวมถึงวิธีง่ายในการแก้ไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่เหมาะสม โดยใช้ของแท้ตกลงรับ ถัดไป คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้กับหลายการเปิดใช้งานคีย์ (MAK) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดต่อศูนย์บริการ Microsoft ไดรฟ์ข้อมูลการอนุญาตที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวทำเครื่องหมาย Windows จะหายไป จากตารางการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทำเครื่องหมายข้อมูล Windows อยู่แต่เสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2.0 เปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303695.aspx
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจาก OEM และที่มีตารางที่มี ACPI_SLIC ใน BIOS ของระบบต้องมีเครื่องหมายถูกต้องของ Windows ในตาราง ACPI_SLIC ถ้าระบบที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ OEM สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft (Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7) ระบบ OEM ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ OEM Microsoft อาจรวมตารางที่มี ACPI_SLIC ที่มีแฟ้มทำเครื่องหมายที่ถูกต้อง เครื่องหมายของ Windows นี้มีความสำคัญสำหรับลูกค้าสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานสื่อรูปใหม่ หรือปรับรุ่นเป็นระบบ OEM ตามสิทธิ์เกี่ยวกับภาพใหม่ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ที่มีตาราง ACPI_SLIC ไม่มีเครื่องหมายถูกต้องของ Windows สร้างข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผ่าน KMS เมื่อคุณใช้กับรุ่น ของ Windows Vista หรือ Windows 7 คุณไม่สามารถเปิดใช้งานระบบดังกล่าว โดยใช้ KMS นี่คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการใช้สื่อของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับแต่ละข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้งานระบบ โดยใช้คีย์การเปิดใช้งานหลาย(ครั้ง MAK) (คุณอาจไม่สามารถเข้ากันได้จากสถานการณ์สมมติอนุญาตเมื่อคุณใช้ MAK ผู้เชี่ยวชาญ Contactyour สิทธิ์การใช้งานด้านการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณร้องเรียน) ขึ้น คุณสามารถใช้คีย์การขายปลีก อีกทางหนึ่งคือ ถ้าคุณซื้อระบบ OEM ที่มี Windows Vista หรือ Windows 7 ที่ติดตั้ง และเรียกใช้งาน คุณสามารถติดต่อ OEM สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมหรือไม่ขึ้น คุณสามารถซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และตารางที่มี ACPI_SLIC ที่มีเครื่องหมายถูกต้องของ Windows

เครื่องมือ MGADiag

เครื่องมือ MGADiag ตรวจพบ และรายงานข้อมูลของ BIOS อย่างไรก็ตาม ข้อมูล BIOS สำหรับตาราง ACPI_SLIC ไม่ปรากฏในผลลัพธ์ของแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก เมื่อต้องการดูรายละเอียดของ BIOS คลิกแท็บWindowsคลิกคัดลอกและวางผลผลิต เข้า Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ผลลัพธ์จะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
Will not be able to KMS Activate:

OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: No, invalid SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/A

Windows Marker not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no Windows Marker
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

Will be able to KMS Activate:

Windows Marker present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes
Windows marker version: 0x20001
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

SLIC table not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/Aเมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ MGADiag แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52012


หมายเหตุ: การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KMS ใช้เฉพาะกับ Windows 7 และ Windows Vista เครื่องที่ทำงานเป็นไคลเอนต์ KMS จะไม่สามารถใช้กับเครื่อง Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ทำงานเป็นเครื่องไคลเอ็นต์ของ KMS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942962 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
Keywords: 
kboem kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942962 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942962

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com