เกิดข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Windows Internet Explorer 7 จาก Windows Update หรือ จาก Microsoft Update: "ไม่สามารถแสดงเว็บเพจได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942818 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้งการปรับปรุง Windows Internet Explorer 7 จาก Windows Update หรือ จาก Microsoft Update จากนั้นคุณเริ่ม Windows Internet Explorer 7 และคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายนอก ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Webpage cannot be displayed

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาจถูกเปลี่ยน signatures ของแฟ้มสำหรับแฟ้มหลักของ Windows Internet Explorer 7 เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุง ถ้าโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมความปลอดภัยอาจไม่มีการปรับปรุงการรับรู้แฟ้ม IE การปรับปรุงถูกต้อง และอาจบล็อกโปรแกรม Internet Explorer จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้จำหน่ายของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่นสำหรับการปรับปรุง หากไม่มีการปรับปรุง ลองติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยนั้น ไฟล์ Windows Internet Explorer 7 อัพเดอาจเดี๋ยวนี้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้จำหน่ายของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942818 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Update
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Microsoft Update
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbupdate kberrmsg kbprb kbmt KB942818 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942818

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com