วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารีจิสทรี LocalAccountTokenFilterPolicy UAC ระยะไกลในรูปแบบ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942817 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับรายการรีจิสทรี LocalAccountTokenFilterPolicy ระยะไกลบัญชีผู้ใช้ควบคุม (UAC) ในรูปแบบ Windows Vista การตั้งค่า LocalAccountTokenFilterPolicy มีผลต่อวิธีใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเมื่อต้องการจัดการคอมพิวเตอร์จากระยะไกลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
927832คำสั่ง "เพิ่ม" และ "ลบ" บนแท็บการโปรแกรมควบคุมพร้อมใช้งานในระยะไกลใช้ Windows Vista เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้การใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรายการรีจิสทรี LocalAccountTokenFilterPolicy ในรูปแบบ Windows Vista

หมายเหตุ:วิธีการเหล่านี้สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารีจิสทรีอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้บางอย่างอาจไม่ทำงานสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีทั้งหมด การตั้งค่ารีจิสทรีบางอย่างอาจต้องการขั้นตอนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น บทความนี้ไม่ได้อธิบายวิธีการทำต่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรีจิสทรีในระหว่างการปรับใช้

วิธีที่ 1: โหมดการตรวจสอบการใช้การแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณใช้ Sysprep รูป

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในโหมดการตรวจสอบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กด Ctrl + Shift + F3 หน้าจอต้อนรับสู่ Windows
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง:
  1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกregedit.exeในการโปรแกรมรายการ
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:LocalAccountTokenFilterPolicyสำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด ENTER
  5. คลิกขวาLocalAccountTokenFilterPolicyแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 3. หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกการติดตั้ง Windows ใช้sysprep / generalize /oobeเมื่อต้องการ reseal รูปสำหรับการปรับใช้

  หมายเหตุ:คุณอาจใช้ Sysprep เพื่อ reseal รูปสามครั้งเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รูปภาพเพื่อปรับใช้ Windows ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Windows แบบอัตโนมัติการติดตั้ง Kit (WAIK)

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรีโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

สร้างการทำงานอัตโนมัติแฟ้มคำตอบ (Unattend.xml) สำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ แฟ้มนี้ใช้นั้นเพิ่ม regคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขรีจิสทรีในระหว่างการติดตั้ง เพิ่มเพิ่ม regคำสั่งที่เป็นคำสั่ง RunSynchronous ในรอบ AuditUser หรือรอบ oobeSystem หรือ เพิ่มเพิ่ม regคำสั่งเป็นแบบ FirstLogonCommand ในรอบ oobeSystem ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม regบรรทัดคำสั่งอาจมีลักษณะต่อไปนี้:
 cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
คุณยังสามารถใช้การการนำเข้า regคำสั่ง อย่างไรก็ตาม แฟ้ม.reg ที่มีการนำเข้าต้องพร้อมใช้งานในระบบเมื่อมีการเรียกใช้คำสั่ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน$ oem $ทำให้แฟ้มบนไดรฟ์ c

กระบวนการการนำเข้า regบรรทัดคำสั่งอาจมีลักษณะต่อไปนี้:
Cmd /c reg import c:\test.reg
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คู่มือ WAIK

หมายเหตุ:รอบ AuditUser รอบ oobeSystem และรหัสผ่าน FirstLogonCommand ที่รันในระดับที่ยกระดับ มีการเรียกใช้คำสั่งที่ scripted ระหว่างส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ในการติดตั้งแบบอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเต็ม

ตัวอย่าง

หมายเหตุ:แฟ้ม Unattend.xml ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเฉพาะการสถาปัตยกรรมที่ใช้ x86 x แฟ้ม Unattend.xml ต้องจะจัดเตรียมสำหรับสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง

ในตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่ม regคำสั่งถูกใช้เป็นคำสั่ง RunSynchronous ในรอบ AuditUser:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <settings pass="auditUser">

    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <RunSynchronous>

        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">

          <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>

          <Order>1</Order>

          <Description>ChangeLocalAccountTokenFilterPolicy</Description>

        </RunSynchronousCommand>

      </RunSynchronous>

    </component>

  </settings>

  <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/vista_rtm_media/x86/sources/install.wim#Windows Vista ULTIMATE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />

</unattend>

#############################################################################
ในตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่ม regใช้คำสั่งเป็นแบบ FirstLogonCommand ในรอบ oobeSystem:
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <FirstLogonCommands>

        <SynchronousCommand wcm:action="add">

          <CommandLine>cmd /c reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system" /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 00000001 /f </CommandLine>

          <Description>ChangeLocalAccountTokenFilterPolicy</Description>

          <Order>1</Order>

        </SynchronousCommand>

      </FirstLogonCommands>

    </component>

  </settings>

  <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/vista_rtm_media/x86/sources/install.wim#Windows Vista ULTIMATE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />

</unattend>
ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาของแฟ้มรีจิสทรีตัวอย่าง:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001

 
หมายเหตุ:ในส่วน <description>ของตัวอย่างเหล่านี้สามารถประกอบด้วยช่องว่าง ตัวอย่างเช่น แบบ <description>ส่วนอาจปรากฏขึ้นเป็นดังนี้: </description> </description>
<description>ผสานคีย์ AccountTokenFilterPolicy Reg ภายในใหม่</description>

วิธีที่ 3: แก้ไขรีจิสทรีของรูปที่ออฟไลน์ preexisting

บทความฐานความรู้ของ Microsoft 941200 อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรีของรูปภาพแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บทความนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการแก้ไขรีจิสทรีของรูปที่จับมาก่อนหน้านี้ในการปรับใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
941200วิธีการใส่ชื่อการทดสอบโปรแกรมควบคุมลงในรูปแบบออฟไลน์ ของ x ที่ใช้ x64 และ x ที่ใช้ x86 Windows Server 2008 หรือรุ่น Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942817 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB942817 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942817

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com