2550 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ การปรับปรุงนี้แทน และปรับแทนปรุง 933360 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือน 2007 สิงหาคม การปรับปรุงนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ถูกเซ็นชื่อในการ law หลังจากที่การปรับปรุง 933360 ถูกสร้างขึ้น

สิ่งสำคัญ การปรับปรุงนี้มีข้อมูลอื่นแทน โดย 951072

ปรับเวลาตามฤดูกาล

เมื่อต้องการขอรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST), คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951072 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ จะทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931667วิธีการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเวลาตามฤดูกาลใน 2007 โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
สิ่งสำคัญ
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันการดำเนินการที่ถูกต้องของ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) อัตราแลกเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยการใช้เครื่องมือปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคเฉพาะเจาะจง หรือที่มีการเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาที่ถูกลบไปแล้ว บางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนที่สะสม

  เราไม่แนะนำให้คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่รู้จัก จากนั้น ให้นำการปรับปรุงไปใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงบทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) เปลี่ยนในหลายประเทศ ตามคำแนะนำในบทความนี้ การปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ DST ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "Applies to" ได้ถูกนำออกใช้ครั้งแรก

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้จะรวบรวมการปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120 และ 933360

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง ตามที่ได้มีการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าติดตั้งบนระบบ
ข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณได้นำโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows ที่ถูกต้องแล้ว หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ยังได้รับการสนับสนุน โดย Windows XP Service Pack 3 (SP3)

หมายเหตุ การปรับปรุงนี้จะไม่รวมอยู่ใน Windows XP SP3 ถ้าคุณใช้ Windows XP SP2 อยู่แล้ว และคุณใช้ Windows XP SP3 แล้ว คุณไม่มีการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows XP SP2 จากนั้น ให้คุณใช้ Windows SP3 คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้หลังจากที่คุณใช้ Windows XP SP3

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 การแพคเกจรุ่นเดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP ตอนนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition ตอนนี้

วันวางจำหน่าย: 27 พฤศจิกายน 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้ทำการนับตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้ถูกอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 933360:
 • เวลามาตรฐานของอาหรับ:
  ปรับ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับโซนเวลา Baghdad สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)
 • ออสเตรเลีย:
  เวลามาตรฐานของออสเตรเลียกลาง
  เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก
  เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย
  ปรับ DST เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับโซนเวลาเหล่านี้เพื่อให้เริ่มต้น และสิ้นสุดในวันเดียวกัน นี้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์:
  ปรับ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับโซนเวลาไคโรสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอิสราเอล:
  ปรับ DST Start และสิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาของเยรูซาเล็มสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)

  หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโซนเวลาของเยรูซาเล็มจะไม่รวมอยู่ในแพคเกจของ Windows Vista สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ การปรับปรุงโซนเวลาของเยรูซาเล็มได้พร้อมใช้งานใน Windows Vista เนื่องจาก Windows Vista ถูกนำออกใช้ครั้งแรก
 • อเมริกาใต้:
  เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก
  เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง
  ปรับ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด สำหรับโซนเวลา Brasilia และโซนเวลา Manaus สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของเวเนซุเอลา:
  เพิ่มโซนเวลาใหม่สำหรับโซนเวลา Caracas สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2007 สิงหาคม)

  หมายเหตุการปรับปรุงโซนเวลานี้เกิดขึ้นบน 9 ธันวาคม 2007 ที่ 3:00:00
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานStart DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของอาหรับ (GMT +03:00) Baghdad เวลาตามฤดูกาลของอาหรับ เวลามาตรฐานของอาหรับ วันที่ 1 เมษายนเวลา 3:00:00 วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 4:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01, 00, 04
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก (GMT + 10:00) Canberra, Melbourne, Sydney เวลาตามฤดูกาลของฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลีย (GMT + 09:30) แอดิเลด เวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียกลาง เวลามาตรฐานของออสเตรเลีย วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: c6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง (GMT-04:00) Manaus เวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลาง เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง วันอาทิตย์ที่สองในเดือนตุลาคมเวลา 00:00:00 วันอาทิตย์ที่สามในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00 TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 03, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก (GMT-03:00) Brasilia เวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนตุลาคมเวลา 00:00:00 วันอาทิตย์ที่สามในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00 TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอียิปต์ (GMT + 02:00) ไคโร เวลาตามฤดูกาลของอียิปต์ เวลามาตรฐานของอียิปต์ วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนเมษายนที่ 23:59:59.999 วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนกันยายนที่ 23:59:59.999 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04
, 00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอิสราเอล(GMT + 02:00) เยรูซาเล็ม เวลาตามฤดูกาลของเยรูซาเล็ม เวลามาตรฐานของเยรูซาเล็ม 28 มีนาคม 2008 เวลา 02:00:005 ตุลาคม 2008 เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00
00,00,00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02
00,00,00,00,00,00,00
เวลาฝั่งต.ต.มาตรฐาน (GMT-04:00) La Paz เวลาฝั่งต.ต.ตามฤดูกาล เวลาฝั่งต.ต.มาตรฐาน ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องTZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย (GMT + 10:00) โฮบาร์ท เวลาตามฤดูกาลของแทสเมเนีย เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง FF, FF, 00, 00, 00, 00
C4, FF, FF, FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเวเนซุเอลา (GMT–04:30) Caracas เวลาตามฤดูกาลของเวเนซุเอลาเวลามาตรฐานของเวเนซุเอลา 9 ธันวาคม 2007 เวลา 00:24:00ไม่เกี่ยวข้องTZI =ฐานสิบหก: 0e, 01, 00, 00, 00, 00, 00
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00

2550 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ตารางต่อไปนี้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาทั้งหมดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานStart DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของอลาสกา (GMT-09:00) ของอลาสกา เวลาตามฤดูกาลของอะแลสกา เวลามาตรฐานของอะแลสกา วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาหรับ (GMT + 03:00) Baghdad เวลาตามฤดูกาลของอาหรับ เวลามาตรฐานของอาหรับ วันที่ 1 เมษายนเวลา 3:00:00วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 4:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01, 00, 04
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาร์เมเนีย (GMT + 04:00) Yerevan เวลาตามฤดูกาลของอาร์เมเนีย เวลามาตรฐานของอาร์เมเนีย วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 2:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 3:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03
00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแอตแลนติก (GMT-04:00) เวลาแอตแลนติก (แคนาดา) เวลาตามฤดูกาลของแอตแลนติก เวลามาตรฐานของแอตแลนติก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก (GMT + 10:00) Canberra, Melbourne, Sydney เวลาตามฤดูกาลของฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน (GMT + 04:00) Baku เวลาตามฤดูกาลของอาเซอร์ไบจาน เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 04:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 05:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของคอเคซัส (GMT + 04:00) เวลามาตรฐานของคอเคซัส เวลาตามฤดูกาลของคอเคซัส เวลามาตรฐานของคอเคซัส เอาออกไป เอาออกไป TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลีย (GMT + 09:30) แอดิเลด เวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียกลาง เวลามาตรฐานของออสเตรเลีย วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: c6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง (GMT-04:00) Manaus เวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลาง เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง วันอาทิตย์ที่สองในเดือนตุลาคมเวลา 00:00:00 วันอาทิตย์ที่สามในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00 TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 03, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลาภาคกลางมาตรฐาน (GMT-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา) เวลาตามฤดูกาลกลาง เวลาภาคกลางมาตรฐาน วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก) (GMT-06:00) เมือง Guadalajara เม็กซิโก Monterrey เวลาตามฤดูกาลกลาง (เม็กซิโก) เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก) วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก (GMT + 02:00) Minsk เวลาตามฤดูกาลของยุโรปตะวันออก เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก (GMT-03:00) Brasilia เวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนตุลาคมเวลา 00:00:00 วันอาทิตย์ที่สามในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00 TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานฝั่งตะวันออก (GMT-05:00) เวลาฝั่งตะวันออก (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) เวลาตามฤดูกาลของตะวันออก เวลามาตรฐานฝั่งตะวันออก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอียิปต์ (GMT + 02:00) ไคโร เวลาตามฤดูกาลของอียิปต์ เวลามาตรฐานของอียิปต์ วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนเมษายนที่ 23:59:59.999 วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนกันยายนที่ 23:59:59.999 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04
, 00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย (GMT + 03:00) Tbilisi เวลาตามฤดูกาลของจอร์เจีย เวลามาตรฐานของจอร์เจีย เอาออกไป เอาออกไป TZI =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของกรีนิช (GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik เวลาตามฤดูกาลของกรีนิช เวลามาตรฐานของกรีนิช ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง TZI =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ GTB (GMT + 02:00) อิส Bucharest บูล เวลาตามฤดูกาลของ GTB เวลามาตรฐานของ GTB วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 3:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 04:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
, 00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน (GMT + 03:30) Tehran เวลาตามฤดูกาลของอิหร่าน เวลามาตรฐานของอิหร่าน เอาออกไป เอาออกไป TZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิสราเอล(GMT + 02:00) เยรูซาเล็ม เวลาตามฤดูกาลของเยรูซาเล็ม เวลามาตรฐานของเยรูซาเล็ม 28 มีนาคม 2008 เวลา 02:00:005 ตุลาคม 2008 เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00
00,00,00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02
00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์แดน (GMT + 2:00) Amman เวลาตามฤดูกาลของจอร์แดน เวลามาตรฐานของจอร์แดน วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในมีนาคมที่ 11:59:59 วันศุกร์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 01:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05
00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง (GMT + 02:00) Beirut เวลาตามฤดูกาลของตะวันออกกลางเวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 00:00วันเสาร์ที่สุดท้ายในเดือนตุลาคมที่ 23:59:59.999 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00
, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของมอนเตวิเดโอ (GMT-03:00) มอนเตวิเดโอ เวลาตามฤดูกาลของมอนเตวิเดโอ เวลามาตรฐานของมอนเตวิเดโอ วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
, 01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (GMT-07:00) เวลาเขตภูเขา (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) เวลาตามฤดูกาลของเขตภูเขา เวลามาตรฐานของเขตภูเขา วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan เวลาตามฤดูกาลของภูเขา (เม็กซิโก) เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก) วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของพม่า (GMT + 06:30) Yangon (Rangoon) เวลาตามฤดูกาลของพม่า เวลามาตรฐานของพม่า ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง TZI =ฐานสิบหก: 7a, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย (GMT + 02:00) Windhoek เวลาตามฤดูกาลของนามิเบีย เวลามาตรฐานของนามิเบีย วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
3c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
, 00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์ (GMT + 12:00) Auckland, Wellington เวลาตามฤดูกาลของนิวซีแลนด์ เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์ วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03
00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00
05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์ (GMT-3:30 ของนิวฟันด์แลนด์ เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์ เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์ วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 00:01:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00 TZI =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
, 01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก (GMT-04:00) Santiago เวลาตามฤดูกาลอเมริกา ใต้แปซิฟิก เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก วันเสาร์ที่สองในเดือนตุลาคมที่ 23:59:59.999 วันเสาร์ที่สองในมีนาคมที่ 23:59:59.999 TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06
, 00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (GMT-08:00) เวลาแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา) เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก เวลามาตรฐานของแปซิฟิก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก) (GMT-08:00) Tijuana, Baja แคลิฟอร์เนีย เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก (เม็กซิโก) เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก) วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้ (GMT-05:00) Quito Bogota, Lima Branco ริโอ เวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้แปซิฟิก เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลาฝั่งต.ต.มาตรฐาน (GMT-04:00) La Paz เวลาฝั่งต.ต.ตามฤดูกาล เวลาฝั่งต.ต.มาตรฐาน ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องTZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของศรีลังกา (GMT + 05:30) Sri Jayawardenepura เวลาตามฤดูกาลของศรีลังกา Sri เวลามาตรฐานของศรีลังกา ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง TZI =ฐานสิบหก: b6, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย (GMT + 10:00) โฮบาร์ท เวลาตามฤดูกาลของแทสเมเนียเวลามาตรฐานของแทสเมเนีย วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายนเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง FF, FF, 00, 00, 00, 00
C4, FF, FF, FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเวเนซุเอลา (GMT–04:30) Caracas เวลาตามฤดูกาลของเวเนซุเอลาเวลามาตรฐานของเวเนซุเอลา 9 ธันวาคม 2007 เวลา 00:24:00ไม่เกี่ยวข้องTZI =ฐานสิบหก: 0e, 01, 00, 00, 00, 00, 00
00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก (GMT + 08:00) เพิร์ธ เวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00 TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00

คีย์รีจิสทรีเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในตารางก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้เพิ่มคีย์รีจิสทรีที่จัดเก็บข้อมูลในอดีตของกาลสำหรับโซนเวลาที่แน่นอน แป้นเหล่านี้อยู่ใน Windows Vista คีย์จะรวมอยู่ในการเก็บข้อมูลพาริตี้ในโครงสร้างรีจิสทรีโซนเวลาของ Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007da
"2006" =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 01, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2008" =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 03, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,02,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2009" =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 04, 00, 01, 00, 04, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,04,03,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
"2010" =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS ฝั่งต.อ.มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:00000x7d7
"LastEntry" = dword:00000x7d8
= "2007" ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2008" ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen ออสเตรเลียมาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword00000x7d7
"LastEntry" = dword00000x7d8
= "2007" ฐานสิบหก: c6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2008" ฐานสิบหก: c6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central บราซิลมาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E อยู่อเมริกาใต้มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:00000x7d6
"LastEntry" = dword:00000x7d8
= "2006" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
= "2007" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
= "2008" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, \ 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007 d 6
= "2005" ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 04, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006" =ฐานสิบหก:อี ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 4
"LastEntry" = dword:000007e7
= "2004" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
= "2005" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2006" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff กเซลล์ d6, 07, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 กเซลล์ d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2007" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d7, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2008" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2009" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2010" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, da, 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, da, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2011" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2012" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00, 00, 00, 17, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dc, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2013" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dd, 07, 09, 00, 00, 00, 08, 00, 02, 00, \ dd 00,00,00,00,00,00 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, de, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2015" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00, 00, 00, 14, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2016" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2017" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e1, 07, 09, 00, 00, 00, 18, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e1, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2018" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e2, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e2, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2019" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e3, 07, 0a, 00, 00, 00, 06, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e3, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2020" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e4, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e4, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2021" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e5, 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e5, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2022" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e6, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e6, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
= "2023" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
= "2006" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
= "2007" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
= "2006" ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 8
"2008" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก:0,01,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:00000x7d7
"LastEntry" = dword:00000x7d8
"2007" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF, FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF, FF, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela มาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:00000x7d6
"LastEntry" = dword:00000x7d7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 0e, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W ออสเตรเลียมาตรฐาน Time\Dynamic กาล]
"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007 d 7
= "2005" ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
= "2006" ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff กเซลล์ d6, 07, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00 กเซลล์ d6, 07, 0c, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก:

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
933360 เดือน 2007 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
931836 2007 กุมภาพันธ์การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
928388 การปรับปรุง 2007 time zone สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003
929120 Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนไปตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2006
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.1.2600.325260,41613 2007 พฤศจิกายน11:02x 86

Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
933360 เดือน 2007 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
931836 2007 กุมภาพันธ์การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
928388 การปรับปรุง 2007 time zone สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003
929120 Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนไปตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2006
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.303960,928พฤศจิกายน-05-200713:05x 86
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.418360,928พฤศจิกายน-05-200712:21x 86
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.3039136,192พฤศจิกายน-06-200707:51IA-64SP1ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.303960,928พฤศจิกายน-06-200707:51x 86SP1WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.418360,928พฤศจิกายน-05-200712:21x 86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.303984,992พฤศจิกายน-06-200707:54x 64SP1ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.303960,928พฤศจิกายน-06-200707:54x 86SP1WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.418384,992พฤศจิกายน-06-200707:52x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.418360,928พฤศจิกายน-06-200707:52x 86ติดตั้ง SP2WOW

Windows Vista

ข้อกำหนดเบื้องต้น
มีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง
คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ ตามลักษณะการทำงาน Windows Vista อัพเดต DST 2008 ใน Windows Vista จะไม่มีผลจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนเวลาแบบไดนามิกใน Windows ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
932955 วิธีการจัดการกับวัน และเวลาที่มี DST
การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
933360 เดือน 2007 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
931836 2007 กุมภาพันธ์การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.207122,04830-ต.ค.-200723:59x 86
Tzupd.exe6.0.6000.2071218,94431-ต.ค.-200701:46x 86
Tzres.dll.mui6.0.6000.1658919,45631-ต.ค.-200703:52ไม่เกี่ยวข้อง
Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.207122,04830-ต.ค.-200723:55x 64
Tzupd.exe6.0.6000.2071220,99231-ต.ค.-200701:57x 64
Tzres.dll.mui6.0.6000.1658918,94431-ต.ค.-200704:55ไม่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่ทราบ

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 และคุณ จะติดตั้ง Windows Server 2003 SP2, Bucharest ไม่ปรากฏในชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลาของ GTB เวลามาตรฐานของ GTB ปรากฏเป็น " (GMT + 02:00) อิส Beirut บูล Minsk " แทนที่จะเป็น " (GMT + 02:00) อิส Bucharest บูล" ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงในอนาคต เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขโซนเวลา (Tzedit.exe) เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดง หรือ คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
%systemroot%\system32\tzchange.exe /F "เวลามาตรฐานของ GTB" /N"(GMT+02:00) อิส Bucharest บูล"
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมอรรถประโยชน์ Tzedit.exe เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ตรวจทานด้านเทคนิค

หมายเลขการตรวจทานแก้ไขและตรวจทานวันสำหรับบทความนี้อาจสะท้อนถึงการแก้ไขการของบรรณาธิการ หรือโครงสร้างที่เล็กน้อยเมื่อต้องการเนื้อหานี้ ตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิคหลักการเนื้อหานี้อยู่ในตารางนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่ตรวจทานแก้ไข
27 พฤศจิกายน 2007 รุ่นต้นฉบับ
วันที่ 31 มีนาคม 2008 ในตารางคีย์ย่อยรีจิสทรี สำหรับภาษาอาหรับเวลามาตรฐาน Start DST ได้ถูกเปลี่ยนจาก "วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายน..." เป็นวันที่ 1 เมษายนเวลา 3:00:00 "
9 มิถุนายน 2008 วัสดุใหม่ที่จุดเริ่มต้นของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
วันที่ 11 มิถุนายน 2008 คีย์เลขฐานสิบหกที่ถูกเปลี่ยนแปลงสำหรับ Brasilia จาก " c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00 " กับ " c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00 "

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
atdownload kbwinxppresp3fix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbwinvistapostrtmfix kbwinserv2003postsp2fix kbqfe kbmt KB942763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com