การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถามที่จะทำงานช้าเมื่อคุณรันการสอบถามใน SQL Server 2005 กว่าเมื่อคุณรันการสอบถามใน SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50001716 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: แบบสอบถาม parameterized คุณได้ อนุประโยคตำแหน่งของแบบสอบถาม คุณระบุเงื่อนไขการค้นหาต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าของคอลัมน์ค่าของพารามิเตอร์
  • คุณใช้การเช่นเดียวกับตัวดำเนินการให้ตรงกับค่าของคอลัมน์เดียวกันกับค่าของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้
DECLARE @para1 VARCHAR(50)
DECLARE @para2 VARCHAR(50)

SET @para1 = 'Ad%'
SET @para2 = 'A'

SELECT * FROM Person.Contact
WHERE (LastName LIKE @para1) AND (LastName > @para2)
ในสถานการณ์สมมตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามได้ช้าลงเมื่อคุณรันการสอบถามใน Microsoft SQL Server 2005 กว่าเมื่อคุณรันการสอบถามใน Microsoft SQL Server 2000 ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรันการสอบถามใน SQL Server 2000 แบบสอบถามใช้ 1.2 วินาทีเพื่อจบการทำงาน เมื่อคุณรันการสอบถามใน SQL Server 2005 แบบสอบถามใช้เวลา 9 วินาทีเพื่อจบการทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแผนการดำเนินการที่ใช้ใน SQL Server 2005 สำหรับแบบสอบถามดีที่สุดน้อยกว่าแผนการดำเนินการที่ SQL Server 2000 ใช้สำหรับการสอบถาม

ใน SQL Server 2005 แผนการดำเนินการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบการค้นหาตาราง ใน SQL Server 2000 ใช้แผนการดำเนินการเช่นเดียวกับตัวดำเนินการค้นหาตาราง ตัวดำเนินการเปรียบเทียบส่งกลับค่าแถวมากกว่ากว่านั้นเช่นเดียวกับตัวดำเนินการคืนค่า ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามกำลังทำงานช้า

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้เป็นอันดับแรกในการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
941450แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 4 ที่สะสม คุณต้องเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 4119 หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะของการสืบค้นกลับ 4119 ใช้แผนการดำเนินการเช่นเดียวกับตัวดำเนินการค้นหาตารางใน SQL Server 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้นกลับสถานะใน SQL Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms188396.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
941450แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB942659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com