โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ system32 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942589 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%WinDir%\System32
ดังนั้น แอพลิเคชัน 32 บิตไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตใด ๆ ในโฟลเดอร์ System32 นอกจากนี้ แอพลิเคชัน 32 บิตไม่สามารถเรียกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มทุกแฟ้ม ในโฟลเดอร์ System32 หรือ ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ System32

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows บน Windows 64 บิต (WOW64) มีการเปลี่ยนเส้นทางระบบแฟ้ม ในรุ่น 64 บิตรุ่น ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP โฟลเดอร์ %WinDir%\System32 ถูกสงวนไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 64 บิต เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ System32 การเข้าถึงถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%WinDir%\SysWOW64
โดยค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนเส้นทางระบบแฟ้มถูกใช้งาน

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ของระบบท้องถิ่นดังต่อไปนี้แทนที่โฟลเดอร์ %WinDir%\System32:
%WinDir%\Sysnative
WOW64 รู้จักโฟลเดอร์ Sysnative เป็นนามแฝงพิเศษ ดังนั้น ระบบไฟล์ไม่เปลี่ยนเส้นทางเข้าออกจากโฟลเดอร์ Sysnative กลไกนี้มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการใช้ คุณสามารถใช้ในโฟลเดอร์ Sysnative การข้ามการเปลี่ยนเส้นทางระบบแฟ้ม

หมายเหตุ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องผนวกเส้นทาง %WinDir%\Sysnative ให้กับตัวแปร%เส้นทาง%สภาพแวดล้อม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
การตั้งค่า path=%path%;%WinDir%\Sysnative

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wow64.dll5.2.3790.3013496,64024-200705:18IA-64
Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wow64.dll5.2.3790.4156496,64024-200706:02IA-64
Windows Server 2003 หรือ Windows XP รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wow64.dll5.2.3790.3013249,34422-200709:02x 64
Windows Server 2003 หรือ Windows XP ที่ มี Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wow64.dll5.2.3790.4156249,34422-200709:10x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

สร้างจุดเชื่อมต่อเป็น NTFS ที่ชี้ไปยังโฟลเดอร์ %WinDir%\System32 จุดเชื่อมต่อของ NTFS โฟลเดอร์ %WinDir%\System32 เข้าถึง

วิธีที่ 2

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในการควบคุมการเปลี่ยนเส้นทางระบบแฟ้ม
  • Wow64DisableWow64FsRedirection
  • Wow64EnableWow64FsRedirection
  • Wow64RevertWow64FsRedirection
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa365743.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942589 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942589 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942589

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com