การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่ถูกสร้างบน.NET Framework 2.0: "การสร้างการ deserialize วัตถุชนิด ' <custom object=""> ' ไม่พบ" </custom>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942086 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้งการปรับปรุง MS07-040 คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ Microsoft ASP.NET 2.0 ที่มีอยู่แล้วภายในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นวัตถุ: 026e3ce4
ชนิดข้อยกเว้น: System.Runtime.Serialization.Serialization
ข้อความของข้อยกเว้น: การสร้างการ deserialize วัตถุชนิด ' <custom object=""> ' ไม่พบ</custom>
InnerException:<none> </none>
StackTrace (สร้าง):
สืบค้นกลับการกองซ้อนที่ปรากฏในข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  SP    IP    Function
  00000000 00000001 System.Web.Hosting.ApplicationManager.RespondToPingIfNeeded()
  05BFF168 660D7ACD System.Web.Hosting.HostingEnvironment.RespondToPingButNotTooOften()
  05BFF1AC 660D796B System.Web.Hosting.HostingEnvironment.DecrementBusyCountInternal()
  05BFF1BC 6600F404 System.Web.HttpRuntime.FinishRequest(System.Web.HttpWorkerRequest, System.Web.HttpContext, System.Exception)
  05BFF204 6600FADB System.Web.HttpRuntime.OnHandlerCompletion(System.IAsyncResult)
  05BFF234 65FF4FED System.Web.HttpAsyncResult.Complete(Boolean, System.Object, System.Exception, System.Web.RequestNotificationStatus)
  05BFF24C 65FD3404 System.Web.HttpApplication+ApplicationStepManager.ResumeSteps(System.Exception)
  05BFF29C 65FF0BDA System.Web.HttpApplication.ResumeStepsFromThreadPoolThread(System.Exception)
  05BFF2A8 65FF2204 System.Web.HttpApplication+AsyncEventExecutionStep.ResumeStepsWithAssert(System.Exception)
  05BFF2BC 6632DC55 System.Web.HttpApplication+AsyncEventExecutionStep.OnAsyncEventCompletion(System.IAsyncResult)
  05BFF2EC 65FF4FED System.Web.HttpAsyncResult.Complete(Boolean, System.Object, System.Exception, System.Web.RequestNotificationStatus)
  05BFF304 6612A7EA System.Web.SessionState.SessionStateModule.PollLockedSessionCallback(System.Object)


นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการSystem.NullReferenceExceptionข้อยกเว้นจากนั้นSystem.Web.SessionState.SessionStateModule.PollLockedSessionCallbackวิธีการ ข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

Id ของเหตุการณ์: 5000:
EventType clr20r3, P1 aspnet_wp.exe, P2 2.0.50727.832, P3 461ef1db, P4 system.web, P5 2.0.0.0, P6 461ef1d2, P7 c 297, P8 8 d, P9 system.nullreferenceexception, P10 NIL
id เหตุการณ์: 1000
aspnet_wp.exe (หมายเลขผลิตภัณฑ์: 5240) หยุดลงโดยไม่คาดคิดไว้

System.NullReferenceException
การอ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ

เมื่อ System.Web.SessionState.SessionStateModule.PollLockedSessionCallback (สถานะวัตถุ)
เมื่อ System.Threading._TimerCallback.TimerCallback_Context (สถานะวัตถุ)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.runTryCode (วัตถุ userData)
เมื่อ System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup (รหัส TryCode, backoutCode CleanupCode, userData วัตถุ)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (executionContext ExecutionContext การเรียกกลับ ContextCallback รัฐออบเจ็กต์)
เมื่อ System.Threading.ExecutionContext.Run (executionContext ExecutionContext การเรียกกลับ ContextCallback รัฐออบเจ็กต์)
เมื่อ System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback (สถานะวัตถุ)

สาเหตุ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง MS07-040 ตัวนับที่ส่วนกลางจะนำมาใช้ในโดเมนโปรแกรมประยุกต์ โดเมนของแอพลิเคชันที่แยกต่างหากจากโดเมนปัจจุบันของแอพลิเคชันได้ หลังจากHttpWorkerRequest.EndOfRequestกำลังเรียกวิธี เวลาของการลดการใช้งานเคาน์เตอร์ส่วนกลาง ในระหว่างการเรียกโดเมนของแอพลิเคชันหว่าง ปัจจุบันThread.CurrentPrincipalควร serialized คุณสมบัติ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ใช้การกำหนดเองUserPrincipalคลาสที่ไม่ serializable โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถ serialize ปัจจุบันThread.CurrentPrincipalคุณสมบัติ ดังนั้น แอพลิเคชัน throws ข้อยกเว้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ.NET Framework 2.0 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี.NET Framework 2.0 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
.NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92632,60001 Sep 200703:29x86
System.web.dll2.0.50727.9265,160,96001 Sep 200703:30x86
Webengine.dll2.0.50727.926406,52801 Sep 200703:29x86
.NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92644,37631 2007 Aug22:57x64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92632,60001 Sep 200703:29x86
System.web.dll2.0.50727.9265,091,32831 2007 Aug22:57x64
System.web.dll2.0.50727.9265,160,96001 Sep 200703:30x86
Webengine.dll2.0.50727.926710,14431 2007 Aug19:24x64
Webengine.dll2.0.50727.926406,52801 Sep 200703:29x86
.NET Framework 2.0, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92683,28831 2007 Aug22:58IA-64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92632,60001 Sep 200703:29x86
System.web.dll2.0.50727.9264,714,49631 2007 Aug22:58IA-64
System.web.dll2.0.50727.9265,160,96001 Sep 200703:30x86
Webengine.dll2.0.50727.9261,182,20831 2007 Aug19:30IA-64
Webengine.dll2.0.50727.926406,52801 Sep 200703:29x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MS07-040 ปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931212ms07-040: ช่องโหว่ใน.NET Framework อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942086 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB942086 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942086

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com