คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม หรือบันทึกแฟ้มหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941636 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3), คุณสามารถไม่เปิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2003 SP3 ได้ เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มเหล่านี้ ใน Microsoft Office Excel 2003 ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 หรือ ใน Microsoft Office Word 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  คุณกำลังพยายามเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
 • เกิดข้อผิดพลาด 2
  คุณกำลังพยายามจะเปิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
 • เกิดข้อผิดพลาด 3
  คุณกำลังพยายามจะเปิดแฟ้มที่ได้สร้างไว้ใน Microsoft Office รุ่นก่อน แฟ้มนี้ถูกบล็อกไว้จากการเปิดในรุ่นนี้โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม Corel เสมอ (.cdr) "X" สีแดงจะปรากฏขึ้น

นอกจากนี้ หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 SP3 คุณสามารถไม่บันทึกแฟ้มที่คุณสามารถบันทึกก่อนที่จะ Office 2003 SP3 ติดตั้ง เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มเหล่านี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
หมายเหตุ:เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในบทความนี้ คุณอาจต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้แฟ้มร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ CD-RW ฟลอปปีไดรฟ์ หรือไดรฟ์ดีวีดี-RW นอกจากนี้ คุณอาจต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Office 2003 SP3 ติดตั้ง

สาเหตุ

This issue occurs because Office 2003 SP3 blocks the ability to open files and to save files that may pose a security risk.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1:

To resolve the issue when someone else created the file that you cannot open, follow these steps:
 1. Ask the person who created the file to save the file in a file format that is not blocked by Office 2003 SP3.
 2. After the file is saved in a different file format, open the new file to confirm that it was saved in a file format that is not blocked by Office 2003 SP3.

วิธีที่ 2

 1. Locate a computer that does not have Office 2003 SP3 installed.

  หมายเหตุ:We recommend that you install the latest updates and service packs for Office 2003 as soon as possible.
 2. Open the file, and then save the file in a file format that is not blocked by Office 2003 SP3.
 3. Transfer the file to the computer that has Office 2003 SP3 installed.
 4. Open the file to confirm that you successfully saved the file in a file format that is not blocked by Office 2003 SP3.

วิธีที่ 3

You can use batch conversion tools to convert multiple files to file formats that are not blocked by Office 2003 SP3.

You can convert older Word files to the latest Word 2003 document file format (.doc) by using the batch conversion wizard in Word 2003.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
826174How to convert many documents to Word format automatically in Word 2003
You can use the Office File Converter to convert batches of Office files to the 2007 Office file formats. The Office File Converter is a component of the Microsoft Office Migration Planning Manager. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=13580cd7-a8bc-40ef-8281-dd2c325a5a81&displaylang=en
For more information about the Office Migration Planning Manager, see the Microsoft TechNet article that is titled "Introduction to OMPM." โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet2.microsoft.com/office/en-us/library/d0373697-31f5-4fc5-8dd1-1b9d7f35842f1033.mspx

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หมายเหตุ:The following workaround is intended for advanced users.

To work around this issue on a computer that has Office 2003 SP3 installed, you can modify the registry to disable the Office 2003 SP3 security feature that blocks certain file types.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
938810Information about certain file formats that are blocked after you install Office 2003 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about the file formats that are blocked by Office 2003 SP3, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
938810Information about certain file formats that are blocked after you install Office 2003 Service Pack 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941636 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbprb kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB941636 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941636

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com