การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่สร้างบน.NET Framework 2.0 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040: "ชนิด 'System.Web.HttpHeaderCollection' จะไม่ทำเครื่องหมายเป็น serializable"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040 จากนั้น คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ 2.0 ASP.NET ของ Microsoft ที่มีอยู่แล้วภายในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ASP.NET 2.0.50727.0
ประเภทเหตุการณ์: เหตุการณ์เว็บ
รหัสเหตุการณ์: 1309
วัน: 12/07/2007
เวลา: 10:24:38
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:
คำอธิบาย::
รหัสเหตุการณ์: 3005
ข้อความแสดงเหตุการณ์: เกิดข้อยกเว้น unhandled
เวลาของเหตุการณ์: 12/07/2007 10:24:38
เวลาของเหตุการณ์ (UTC): 12/07/2007 8:24:38
รหัสเหตุการณ์: aa58f4d35bc547aeafd7c417967bdd8d
ลำดับเหตุการณ์: 8
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: 1
รหัสการรายละเอียดของเหตุการณ์: 0

ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์:
โดเมนโปรแกรมประยุกต์: LM/W3SVC/1/ราก / /ApplicationDomain
เชื่อถือระดับ: ทั้งหมด
เส้นทางเสมือนของโปรแกรมประยุกต์: /เส้นทาง
เส้นทางของแอพลิเคชัน: D:\ApplicationPath
ชื่อของเครื่อง:computername

ข้อมูลกระบวนการ:
หมายเลขกระบวนการ:ProcessID
ชื่อของกระบวนการ: w3wp.exe
ชื่อบัญชีผู้ใช้: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

ข้อมูลข้อยกเว้น:
ชนิดข้อยกเว้น: EndPointException
ข้อความแสดงข้อยกเว้น: ชนิด 'System.Web.HttpHeaderCollection' ในแอสเซมบลี ' System.Web เวอร์ชัน = 2.0.0.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a ' จะไม่ทำเครื่องหมายเป็น serializable
หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นใน.NET Framework 2.0 ยังสำหรับ Windows Vista

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติของส่วนหัวที่สาธารณะของการRequest.HeadersคุณสมบัติและการResponse.Headersคุณสมบัติจะไม่ใช่ serializable หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ.NET Framework 2.0 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี.NET Framework 2.0 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
.NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_compiler.exe2.0.50727.92436,86428 2007 Aug03:16x86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92432,60028 2007 Aug03:16x86
System.web.dll2.0.50727.9245,160,96028 2007 Aug03:17x86
Webengine.dll2.0.50727.924406,52828 2007 Aug03:16x86
.NET Framework 2.0, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_compiler.exe2.0.50727.92432,76827 2007 Aug23:39x64
Aspnet_compiler.exe2.0.50727.92436,86428 2007 Aug03:16x86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92444,37627 2007 Aug23:39x64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.92432,60028 2007 Aug03:16x86
System.web.dll2.0.50727.9245,091,32827 2007 Aug23:39x64
System.web.dll2.0.50727.9245,160,96028 2007 Aug03:17x86
Webengine.dll2.0.50727.924710,14427 2007 Aug19:24x64
Webengine.dll2.0.50727.924406,52828 2007 Aug03:16x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS07-040.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbvistasp1fix kbfix kbexpertiseadvanced kbPubTypeKC kbqfe kbmt KB941386 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com