วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server ในโทโพโลยีการจำลองแบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941232 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Microsoft SQL Server ในโทโพโลยีการจำลองแบบ ในโทโพโลยีการจำลองแบบ คุณอาจจะต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างน้อยหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ในโทโพโลยีแบบจำลองต่อไปนี้:
 • จัดจำหน่าย
 • ผู้เผยแพร่
 • สมาชิกที่
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนกำหนดให้เซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณก็อาจจะต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างสมบูรณ์ บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนอธิบายถึงขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้

ในโทโพโลยีการจำลองแบบ คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ สำหรับ SQL Server เพื่อจัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรุ่นของ SQL Server ติดตั้งอยู่ คุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นของ SQL Server ในการจัดจำหน่ายต้องเป็นวันหลังจาก หรือเท่ากับรุ่นของ SQL Server บนผู้เผยแพร่

  หมายเหตุ โดยทั่วไป ผู้จัดจำหน่ายที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นผู้เผยแพร่
 • หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นของ SQL Server บนผู้เผยแพร่ต้องเป็นวันก่อนหน้า หรือเท่ากับรุ่นของ SQL Server ในการจัดจำหน่าย
ความต้องการรุ่นของ SQL Server สำหรับผู้สมัครใช้งานหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งพิมพ์ ถ้าคุณมีสมาชิกแบบอ่านอย่างเดียวไปยังสิ่งพิมพ์ทรานแซคชัน คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่สมาชิก ถ้าคุณมีสมาชิกไปยังสิ่งพิมพ์ที่ผสาน รุ่นของ SQL Server บนสมาชิกที่ต้องเป็นวันก่อนหน้า หรือเท่ากับรุ่นของ SQL Server บนผู้เผยแพร่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อคุณใช้การซิงโครไนส์เว็บจำลองแบบไปยังปลายทางต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์คอมโพเนนต์การจำลองแบบ:
 • SQL เซิร์ฟเวอร์สมาชิก
 • ฐานข้อมูล SQL Server CE
 • ฐานข้อมูลรุ่นเคลื่อนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • ฐานข้อมูลรุ่นกระชับของเซิร์ฟเวอร์ SQL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941232 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มีนาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsql2005repl kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB941232 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941232

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com