ข้อความอาจจะติดอยู่ในกล่องขาออก เมื่อคุณใช้ Windows Mail บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941090 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Mail บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ข้อความบางข้อความอาจติดอยู่ในกล่องขาออก คุณไม่สามารถส่ง หรือลบข้อความเหล่านี้ ทุกครั้งที่คุณปิด Windows Mail คุณจะได้รับพร้อมท์ที่แสดงว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้ส่งในกล่องขาออกของคุณ อาจมีข้อความบางข้อความติดอยู่ในโฟลเดอร์อื่น เช่น โฟลเดอร์กล่องขาเข้า หรือโฟลเดอร์ที่ลบแล้ว ซึ่งคุณไม่สามารถลบออกได้

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การแก้ไข

ขั้นแรกที่คุณควรทำในการแก้ปัญหานี้คือการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับ Windows Vista หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงแล้ว คุณควรจะลบข้อความที่ติดอยู่ในกล่องขาออก

หมายเหตุ เนื่องจากข้อความจะถูกลบออกอย่างถาวร คุณจะต้องส่งข้อความอีกครั้ง

หากการใช้การปรับปรุงไม่แก้ปัญหา ขั้นตอนต่อไป ให้ลองวิธีการในหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"

ใช้การปรับปรุง

คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Vista ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ มีแพคเกจการดาวน์โหลดอยู่สองชุด: ชุดหนึ่งสำหรับ Vista รุ่น 32 บิตและอีกชุดหนึ่งสำหรับรุ่น 64 บิต ดาวน์โหลดแพคเกจที่เหมาะสม และติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าคุณกำลังใช้ Vista รุ่นใด ดูหัวข้อ "ระบุว่ากำลังใช้ Vista รุ่นใด"

หากคุณสนใจ คุณสามารถค้นหารายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงในหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลนี้และติดตั้งการปรับปรุง

ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง

ดาวน์โหลดการปรับปรุงที่เหมาะสมกับรุ่นของคุณ จากนั้น ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

หมายเหตุ คุณอาจต้องการบันทึกเนื้อหาของข้อความที่ติดอยู่ ก่อนที่คุณจะติดตั้งการปรับปรุงนี้ เพื่อให้มีข้อมูลใช้งานภายหลัง ถ้าข้อความจะถูกเอาออกในระหว่างการปรับปรุง ก็จะถูกลบออกอย่างถาวร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มการสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกการเชื่อมโยงการดาวน์โหลดสำหรับ Vista รุ่นที่คุณใช้

  หลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยง คุณจะเข้าถึงศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์เพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลด ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในระหว่างกระบวนการดาวน์โหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจดบันทึกตำแหน่งที่คุณบันทึกการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถค้นหาการปรับปรุงเมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้ง

  แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

  Windows Vista รุ่น 32 บิต

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ 941090 ตอนนี้

  Windows Vista รุ่น 64 บิต

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ 941090 ตอนนี้
  หมายเหตุ ถ้าคุณมีปัญหาในการดาวน์โหลดการปรับปรุง โปรดดูหัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"
 2. ออกจาก Windows Mail
 3. ค้นหาแฟ้มการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมา
 4. คลิกสองครั้งที่การปรับปรุงเพื่อติดตั้ง จากนั้น ทำตามพร้อมต์เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

  หมายเหตุ หากคุณได้รับข้อความว่าการปรับปรุงนี้ใช้ไม่ได้กับระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดรุ่นที่ถูกต้อง 32 บิตหรือ 64 บิต สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีรุ่นถูกต้อง การปรับปรุงถูกติดตั้งแล้ว ในกรณีนี้ โปรดดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" สำหรับวิธีการอื่นๆ ที่อาจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาของ Windows Mail

  หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ ในการติดตั้งการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"
 5. เริ่มการทำงานของ Windows Mail และตรวจสอบว่า ข้อความยังติดอยู่ในกล่องขาออกหรือไม่ ในกรณีนี้ ให้ส่งหรือลบรายการเหล่านั้น
 6. หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือลบข้อความได้ เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่เพื่อดูว่าข้อความนั้นถูกลบออกหรือไม่
  • ถ้าข้อความถูกลบออก แสดงว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข และคุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ถ้าข้อความไม่ถูกเอาออกไป แสดงว่าการติดตั้งการปรับปรุงไม่ได้แก้ปัญหาให้คุณ ขั้นตอนต่อไปคือ การดูวิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มาในหัวข้อ "การแก้ปัญหาขั้นสูง" เพื่อขอความช่วยเหลือ

ระบุว่ากำลังใช้ Vista รุ่นใด

ข้อสำคัญคือจะต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้ Vista รุ่นใด 32 บิตหรือ 64 บิต เพื่อที่คุณจะได้ดาวน์โหลดแพคเกจดาวน์โหลดที่เหมาะสม เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Vista ที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม เริ่ม
 2. พิมพ์ system ในกล่อง เริ่มการค้นหา
 3. คลิก ข้อมูลระบบ ในรายการ โปรแกรม
 4. ภายใต้คอลัมน์ รายการ เลือก ชนิดของระบบ เพื่อระบุรุ่นของ Vista ที่คุณกำลังทำงาน
  • หากแสดง PC ที่ทำงานบน x86 แสดงว่าคุณกำลังทำงานบนรุ่น 32 บิต
  • หากแสดง PC ที่ทำงานบน x64 แสดงว่าคุณกำลังทำงานบนรุ่น 64 บิต
หลังจากที่คุณได้ระบุรุ่นของ Vista ที่คุณกำลังทำงานแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงที่เหมาะสมกับรุ่นของคุณ

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

วิธีการเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลางถึงขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป" เพื่อขอความช่วยเหลือ

สิ่งสำคัญ วิธีการต่อไปนี้มีขั้นตอนที่คัดลอกหรือลบแฟ้มโดยตรงสำหรับแฟ้มที่ใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ Windows Mail ถ้าคุณเปลี่ยนแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อมูลข้อความอาจถูกลบออกได้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลข้อความของคุณเพื่อความปลอดภัย จากนั้น ถ้าจำเป็น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการคืนค่าใน Windows Mail เพื่อนำเข้าข้อมูลสำรองได้ ขั้นตอนการสำรองข้อมูลข้อความของคุณอยู่ในวิธีที่ 1

ถ้าคุณลองติดตั้งการปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่แก้ปัญหา ให้ลองวิธีแรก ถ้าวิธีที่ 1 ไม่แก้ปัญหา ให้ลองวิธีที่สอง

วิธีที่ 1: สร้างที่จัดเก็บข้อความ Windows Mail ใหม่

วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างที่จัดเก็บข้อความใหม่ ด้วยการสร้างที่จัดเก็บข้อความใหม่ เฉพาะข้อความที่ไม่มีข้อผิดพลาดเท่านั้นที่สามารถโหลดได้ และข้อความที่มีข้อผิดพลาดจะถูกลบออกไป

เมื่อต้องการลบแฟ้มที่เก็บข้อความ Windows Mail และสร้างใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาที่จัดเก็บข้อความ

ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีที่เก็บข้อความส่วนตัวของคุณ ปกติที่เก็บข้อความจะอยู่ใน:
hard disk\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail
ถ้าไม่อยู่ที่นั่น คุณสามารถหาตำแหน่งได้ทาง Windows Mail ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน Windows Mail คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิกปุ่ม การดูแลรักษา
 3. ในกล่องโต้ตอบ การดูแลรักษา คลิกปุ่ม โฟลเดอร์จัดเก็บ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งจัดเก็บ คลิกขวา ที่เก็บข้อความส่วนบุคคลของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ แล้วคลิก เลือกทั้งหมด
 5. คลิกขวา ที่เก็บข้อความส่วนบุคคลของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ แล้วคลิก คัดลอก
 6. คลิก ยกเลิก หรือ ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
 7. คลิก เริ่ม คลิกขวากล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก วาง เพื่อวางตำแหน่งของที่เก็บข้อความส่วนตัวของคุณลงในกล่อง เริ่มการค้นหา
 8. กด ENTER โฟลเดอร์ที่มีที่เก็บข้อความส่วนบุคคลของคุณจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อมูลสำรองของข้อความของคุณ (เลือกได้)

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองของที่เก็บข้อความของคุณก่อนที่จะสร้างใหม่ เมื่อต้องการสำรองข้อมูลเก็บข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับการสำรองข้อมูล
 2. คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ Windows Mail
 3. วางเนื้อหาลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. ย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ Windows Mail ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3: ลบที่เก็บข้อความและสร้างใหม่

ลบที่เก็บข้อความและสร้างใหม่
 1. ในโฟลเดอร์ที่มีที่เก็บข้อความส่วนตัวของคุณ คลิกขวาที่แฟ้ม WindowsMail.MSMessageStore แล้วคลิก ลบ

  หากคุณไม่สามารถลบแฟ้มได้และได้รับข้อความต่อไปนี้ ให้เริ่ม Windows Vista ในโหมดปลอดภัย แล้วลองลบแฟ้ม ถ้าคุณสามารถลบแฟ้ม ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  การดำเนินไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากแฟ้มถูกเปิดอยู่ในโปรแกรมอื่น ปิดแฟ้ม แล้วลองอีกครั้ง
  1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และกดปุ่ม F8 ซ้ำๆ ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเริ่มต้น หน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง ปรากฏขึ้น
  2. เลือก โหมดปลอดภัย โดยใช้ปุ่มลูกศร ([?]?[?]) แล้วกด ENTER
  3. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อหน้าจอการเลือกผู้ใช้ปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ โหมดปลอดภัยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย โดยเริ่ม Windows Vista ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด เนื่องจากเป็นการเริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมควบคุมจำนวนจำกัด การแสดงหน้าจอจึงอยู่ในโหมด VGA (640x480) ไอคอนและหน้าต่างปรากฏขึ้นในขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ
  4. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows Mail (ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1) และลบแฟ้ม WindowsMail.MSMessageStore ถ้าคุณลบแฟ้มได้สำเร็จ ไปที่ขั้นตอนที่ 4 มิฉะนั้น ดู "วิธีที่ 2: สร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่" เพื่อขอความช่วยเหลือ
 2. เปิดโฟลเดอร์ Backup แล้วเปิดโฟลเดอร์ New
 3. กด CTRL+A เพื่อเลือกแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ New แล้วกด ลบ
 4. ปิดทุกโฟลเดอร์
 5. เริ่ม Windows Mail เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อความใหม่ หลังจากที่คุณรีสตาร์ท Windows Mail แล้ว แฟ้มที่เก็บข้อความควรจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 6. ตอนนี้ ให้ตรวจสอบว่าข้อความถูกลบออกหรือไม่ ถ้ายังคงติดอยู่ ให้ลองส่งหรือลบออก
  • ถ้าข้อความถูกลบออก แสดงว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข และคุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ถ้าข้อความไม่ถูกลบออกไป แสดงว่าการสร้างที่เก็บข้อความใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขั้นตอนต่อไปคือไปดู "วิธีที่ 2: สร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่" เพื่อขอความช่วยเหลือ
 7. ถ้าคุณเริ่มต้น Vista ในโหมดปลอดภัย คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ได้ตามปกติเพื่อออกจากโหมดปลอดภัย

วิธีที่ 2: สร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่

หากการสร้างที่เก็บข้อความใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Windows Mail และสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ออกจาก Windows Mail
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows Mail ดูที่ "ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาที่จัดเก็บข้อความ" จากวิธีที่ 1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาโฟลเดอร์นี้ โดยทั่วไปจะอยู่ใน:
  hard disk\Users\user\AppData\Local\Microsoft\
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Windows Mail แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ
 4. เพิ่มคำว่า old ที่ตอนท้ายของชื่อโฟลเดอร์ เพื่อให้โฟลเดอร์มีชื่อว่า Windows Mailold

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่ และคัดลอกเนื้อหาจากโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

 1. เริ่ม Windows Mail เพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วออกจาก Windows Mail
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่เพื่อยืนยันว่าถูกสร้างแล้ว ดูที่ "ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาที่จัดเก็บข้อความ" จากวิธีที่ 1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาโฟลเดอร์นี้ โดยทั่วไปจะอยู่ใน:
  hard disk\Users\user\AppData\Local\Microsoft\
  หมายเหตุ หากโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่ถูกบีบอัด คุณจะต้องยกเลิกการบีบอัดโฟลเดอร์นี้ ในการยกเลิกการบีบอัด ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Windows Mail แล้วเลือก ขยาย
 3. เปิดโฟลเดอร์ Windows Mailold
 4. เปิด โฟลเดอร์บนเครื่อง และคัดลอกแฟ้ม account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount สังเกตว่า xxxxxxxxxxxxx เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
 5. วางแฟ้มลงใน โฟลเดอร์บนเครื่อง ในโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่ (ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการนี้)
 6. หากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ Windows Mailold ให้คัดลอกแต่ละโฟลเดอร์และวางลงในโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่
  • Stationery
  • ชุมชนของ Microsoft
 7. ปิดทุกโฟลเดอร์

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าข้อความใน Windows Mail

 1. เปิด Windows Mail
 2. การนำเข้าข้อความจากโฟลเดอร์ Windows Mail ก่อนหน้านี้ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ในการนำเข้าข้อความ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก แฟ้ม ชี้ไปที่ นำเข้า แล้วคลิก ข้อความ
  2. คลิก Microsoft Windows Mail 7 ใน เลือกโปรแกรม แล้วคลิก ถัดไป
  3. คลิก เรียกดู เลือกตำแหน่งของ Windows Mailold แล้วคลิก ถัดไป
  4. คลิก โฟลเดอร์ทั้งหมด ใน เลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ถัดไป
  5. คลิก เสร็จสมบูรณ์ แล้วข้อความก็จะถูกนำเข้าไปยัง โฟลเดอร์ที่นำเข้า
 3. ย้ายข้อความที่ถูกนำเข้าที่ โฟลเดอร์ที่นำเข้า ไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมภายใต้ โฟลเดอร์ภายใน ตัวอย่างเช่น ย้ายข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ กล่องขาเข้า ภายใต้ โฟลเดอร์ที่นำเข้า ไปยังโฟลเดอร์ กล่องขาเข้า ภายใต้ โฟลเดอร์บนเครื่อง
 4. ตรวจสอบว่าข้อความที่ติดอยู่ถูกลบออกหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ลองส่งหรือลบข้อความ
หากคุณยังมีข้อความที่ไม่สามารถลบได้ แสดงว่าการสร้างโฟลเดอร์ Windows Mail ใหม่ไม่ได้แก้ปัญหา ดูหัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับวิธีการอื่นๆ ที่อาจช่วยเหลือคุณได้สำหรับปัญหานี้

ขั้นตอนต่อไป

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงแก้ปัญหาไม่ได้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่นสำหรับปัญหาของคุณ บริการส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่ ถ้าคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของ Microsoft หรือถ้าคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาบนเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus?ln=th#tab3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงรายการไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อนี้กล่าวถึงรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Vista

วันที่นำออกใช้: 28 สิงหาคม 2550

Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงอื่นๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์หลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ใน แผงควบคุม
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable1,77603-Aug-200720:15Not applicable
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNot applicable70103-Aug-200720:15Not applicable
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNot applicable71,28703-Aug-200720:15Not applicable
Msoe.dll6.0.6000.206531,614,33603-Aug-200717:33x86
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99202-Aug-200723:52x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNot applicable1,05003-Aug-200720:15Not applicable
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNot applicable71,37503-Aug-200720:20Not applicable
Update.mumNot applicable2,00503-Aug-200720:15Not applicable
Msoe.dll6.0.6000.206532,078,72003-Aug-200719:03x64
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99203-Aug-200700:04x64

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Mail โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

อธิบายคุณลักษณะของ Windows Vista: Mail
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/products/features
วิธีใช้ Windows Vista: การทำงานกับ Windows Mail
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Working-with-Windows-Mail
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941090 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Mail
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
Keywords: 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbqfe KB941090

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com