วิธีการสร้างแม่แบบกำหนดเองและวิธีการลบแม่แบบเริ่มต้นในการทำงาน 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941087 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้:
 • วิธีการสร้างแม่แบบกำหนดเองใน 9 การทำงานของ Microsoft
 • วิธีการ delet แม่แบบเริ่มต้นในการทำงาน 9
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับในโปรแกรม 9 ทำงานต่อไปนี้เมื่อคุณลบแม่แบบเริ่มต้น:
  • ตัวประมวลผลคำการทำงาน
  • กระดาษคำนวณการทำงาน
  • ฐานข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม่แบบคือ เอกสารที่มีการตั้งค่าเช่นการตั้งค่าระยะขอบหรือข้อความเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่เขียนตัวอักษร โดยใช้หัวจดหมายบาง คุณสามารถออกแบบหัวจดหมาย และจากนั้น ให้บันทึกหัวจดหมายที่เป็นแม่แบบ และสุดท้าย คุณสามารถเปิดแม่แบบแล้ว เพิ่มข้อความส่วนเนื้อหาของจดหมาย

สำหรับแต่ละโปรแกรมทำงาน 9 คุณสามารถสร้างแม่แบบหลาย นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าเท็มเพลหนึ่งเป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับแต่ละโปรแกรม 9 ทำงาน

สร้างแม่แบบกำหนดเองในการทำงาน 9

 1. เปิดเอกสารใหม่ในโปรแกรม 9 การทำงานที่คุณต้องการสร้างแม่แบบกำหนดเอง
 2. เพิ่มข้อความ กราฟิก และตั้งค่า (เช่นแบบอักษรหรือระยะขอบ) ที่คุณต้องการในต้นแบบกำหนดเอง
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นแล้ว คลิกแม่แบบ:.
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับเท็มเพล และจากนั้น คลิกตกลง.
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณพิมพ์ชื่อของแม่แบบมีอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  แม่แบบtemplate_nameมีอยู่แล้ว คุณต้องการแทนแม่แบบที่มีอยู่
  ถ้าคุณต้องการแทนแม่แบบที่มีอยู่ คลิกใช่. เมื่อคุณคลิกใช่ทำงาน 9 เขียนทับแม่แบบที่มีอยู่
 • ถ้าคุณต้องการใช้แม่แบบที่เป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมด คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้แม่แบบนี้สำหรับทั้งหมดใหม่Program_Nameเอกสารกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ลบแม่แบบเริ่มต้นในการทำงาน 9

 1. สร้างเอกสารใหม่ที่มีลักษณะแบบค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการลบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการลบเท็มเพล word-processor เริ่มต้น สร้าง word-processor เอกสารใหม่ที่มีลักษณะแบบ word-processor เริ่มต้น
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นแล้ว คลิกแม่แบบ:.
 3. คลิกค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกreset.

ข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณลบแม่แบบเริ่มต้น

คุณอาจลบแม่แบบที่คุณระบุเป็นแม่แบบเริ่มต้น ในกรณีนี้ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม 9 ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแม่แบบเริ่มต้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตัวประมวลผลคำการทำงาน

คุณอาจเลือกที่จะลบแม่แบบกำหนดเองที่มีการตั้งค่าเป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมตัวประมวลผลคำการทำงานในการทำงาน 9 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมตัวประมวลผลคำการทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ทำงานไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีความจำเป็นที่เรียกใช้ตัวประมวลผลคำ แฟ้มอาจถูกเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือลบออก ลองติดตั้งทำงาน และจากนั้น เริ่มต้นโปรแกรมอีกครั้ง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Windows XP
 1. เปิด Windows Explorer
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกสองครั้ง:
  % systemdrive %\Documents และ Settings\user_name\Application Data\Template
  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้% systemdrive %ตัวยึดระบุอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows ใน โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c ได้user_nameตัวยึดระบุโฟลเดอร์ที่ชื่อหลังจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 3. คลิกNormal (ปกติ)แล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอกแฟ้มแม่แบบ Normal.wpt
 4. กด CTRL + V เพื่อวางสำเนาของแฟ้มแม่แบบ Normal.wpt ในโฟลเดอร์แม่แบบ
 5. คลิกขวาที่สำเนาของแม่แบบ Normal.wptแฟ้ม แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
 6. พิมพ์ชื่อของแม่แบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ถูกลบออก
 7. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows Vista
 1. เปิด Windows Explorer
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกสองครั้ง:
  % systemdrive %\Users\user_name\AppData\Roaming\Template
  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้% systemdrive %ตัวยึดระบุอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c ได้user_nameตัวยึดระบุโฟลเดอร์ที่ชื่อหลังจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 3. คลิกNormal (ปกติ)แล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอกแฟ้มแม่แบบ Normal.wpt
 4. กด CTRL + V เพื่อวางสำเนาของแฟ้มแม่แบบ Normal.wpt ในโฟลเดอร์แม่แบบ
 5. คลิกขวาที่สำเนาของแม่แบบ Normal.wptแฟ้ม แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
 6. พิมพ์ชื่อของแม่แบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ถูกลบออก
 7. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์

กระดาษคำนวณการทำงาน

คุณอาจเลือกที่จะลบแม่แบบกำหนดเองที่มีการตั้งค่าเป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมกระดาษคำนวณการทำงานในการทำงาน 9 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมกระดาษคำนวณการทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารชื่อเส้นทาง/แฟ้ม. เอกสารเรียบร้อยแล้วอาจเปิด หรืออาจเป็นเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อและเส้นทางอาจไม่ถูกต้อง เอกสารอาจไม่มีอยู่ หรืออาจอยู่แล้วจะเปิด ถ้าคุณทำงานจากเครือข่าย คุณอาจต้องรอจนกว่าผู้ใช้อื่นปิดการทำงาน
เมื่อคุณคลิกยกเลิกในการตอบสนองกับข้อความ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ทำงานไม่สามารถเปิดแม่แบบเริ่มต้นชื่อเส้นทาง/แฟ้ม. แฟ้มอาจเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรสร้างใหม่แม่แบบเริ่มต้นของคุณ
การแก้ปัญหา


ในการตอบสนองกับข้อความ คลิกตกลง. โปรแกรมกระดาษคำนวณการทำงานที่เปิดขึ้น โดยการตั้งค่าเริ่มต้น

ฐานข้อมูลการทำงาน

คุณอาจเลือกที่จะลบแม่แบบกำหนดเองที่มีการตั้งค่าเป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลการทำงานในการทำงาน 9 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมฐานข้อมูลการทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ทำงานไม่สามารถเปิดแม่แบบเริ่มต้นชื่อเส้นทาง/แฟ้ม. แฟ้มอาจเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรสร้างใหม่แม่แบบเริ่มต้นของคุณ
การแก้ปัญหา


ในการตอบสนองกับข้อความ คลิกตกลง. โปรแกรมฐานข้อมูลการทำงานที่เปิดขึ้น โดยการตั้งค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การใช้แม่แบบ และ การแก้ไขแม่แบบในการทำงาน 9 ดูวิธีใช้ในการให้โปรแกรมทำงาน 9

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941087 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works 9
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmt KB941087 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941087

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com