อ้างอิงการแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ถึงตารางหลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลจาก SQL Server 2000 เป็น SQL Server 2005: "การหมดเวลาที่เกิดขึ้นขณะกำลังรอการบัฟเฟอร์ latch"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940942 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50001629 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 คุณต้องการให้ตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อความชนิดข้อมูลหรือรูปภาพชนิดข้อมูล: คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลจาก SQL Server 2000 เป็น SQL Server 2005 คุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่ตารางการอ้างอิง ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้ม minidump ถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server 2005:
วันที่เวลาspidหมดเวลาเกิดขึ้นขณะกำลังรอการบัฟเฟอร์ latch--ชนิด 4, 0000000187FEC080 bp, 1:6035561 หน้า stat 0xdc0010b หมายเลขของฐานข้อมูล: หน่วยการจัดสรร 10 หมายเลข: 71907262532485120 งาน 0x0000000003C3B6D8:0, waittime 300 สถานะ 0x100000001a, owning งาน 0x0000000003C3B6D8 ไม่ทำต่อไปในการรอ
วันที่เวลาspidการใช้รุ่นของ 'dbghelp.dll' '4.0.5'
วันที่เวลาspid** การถ่ายโอนเธรด - spid = 1002, PSS = 0x0000000439107EB0, EC = 0x0000000439107EC0
วันที่เวลาspid*** ถ่ายโอนข้อมูลสแตกที่จัดส่งไปยัง L:\MSSQL.1\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt
วันที่เวลาspid* *******************************************************************************
วันที่เวลาspid*
วันที่เวลาspid* ถ่ายโอนข้อมูลในการกองซ้อน begin:
วันที่เวลาspid*
วันที่เวลาspid*
วันที่เวลาspid* latch หมดเวลา
วันที่เวลาspid*
วันที่เวลาspid* อินพุตบัฟเฟอร์ไบต์ 102-
วันที่เวลาspid* EXEC dbo.sp_update_text_or_image @ พารามิเตอร์ = 'ค่า'
วันที่เวลาspid*
วันที่เวลาspid* *******************************************************************************
วันที่เวลาspid* -------------------------------------------------------------------------------
วันที่เวลาspid* การถ่ายโอนข้อมูลกองสั้น ๆ
วันที่เวลาspidลายเซ็นของสแตกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลมี 0x0000000007066347
วันที่เวลาspidกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกส่งกลับรหัส 0x20000001

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการหมดเวลาการ latch บัฟเฟอร์ เมื่อ SQL Server 2005 จัดสรรหน้าข้อมูลของข้อความชนิดข้อมูลหรือรูปภาพชนิดข้อมูล หน้าว่างเป็น latched ก่อน จากนั้น SQL Server 2005 ค้นหาหน้าว่างเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การค้นหาฟรีหน้าอาจส่งคืนหน้าเดียวกันที่ latched ก่อน ดังนั้น SQL Server 2005 หมดเวลาเนื่องจาก SQL Server 2005 รอสำหรับตัวเอง

ขอให้สังเกตว่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" ระบุงานนั้น 0x0000000003C3B6D8 และจุดงาน 0x0000000003C3B6D8 owning ไปยังที่อยู่เดียวกัน นั่นคือ เหล่านี้จริง ๆ งานเดียวกัน

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 3 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939537แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939537แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940942 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbsql2005engine kbHotfixRollup kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB940942 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940942

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com