คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ outlook 2007: "ชื่อของใบรับรองความปลอดภัยไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อไซต์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940726 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office Outlook 2007 และพยายามเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007or Exchange Server 2010 คุณได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยต่อไปนี้:
ชื่อของใบรับรองความปลอดภัยไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อของไซต์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ สถานการณ์นี้ใช้เฉพาะกับไคลเอ็นต์ Outlook ที่เชื่อมต่อไปยัง Exchange จากภายในเครือข่ายท้องถิ่น สถานการณ์สมมตินี้ใช้ไม่ได้กับ Outlook ไคลเอนต์ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ Outlook ที่ใดก็

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณแทนเริ่มต้นรับรองด้วยตนเอง Exchange Server 2007 หรือใบรับรองของ Exchange Server 2010 ที่ มีใบรับรองอื่น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง ใน Exchange Server 2007 หรือ ใน Exchange Server 2010 สร้างใบรับรองการเซ็นชื่อด้วยตนเองเริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2010
 • ชื่อสามัญบนใบรับรองทดแทนไม่ตรงกับชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของ URL ที่เก็บไว้ในวัตถุต่อไปนี้:
  • วัตถุจุดเชื่อมต่อบริการสำหรับบริการการค้นหาอัตโนมัติ
  • ที่ InternalUrlแอตทริบิวต์ของการบริการเว็บ Exchange (EWS)
  • ที่ InternalUrl แอตทริบิวต์ของบริการบนเว็บสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์
  • ที่ InternalUrl แอททริบิวต์ของการแลกเปลี่ยนรวมบริการเว็บ (อุ) ส่งข้อความ
โดยค่าเริ่มต้น URL ที่เก็บไว้ในวัตถุเหล่านี้อ้างอิงชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น จะเก็บ URL ที่คล้ายคลึงกับ URL ต่อไปนี้:
https://NetBIOS_name.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml
หน่วยนี้อาจแตกต่างจากชื่อโฮสต์ที่ใช้ใน FQDN ของใบรับรองทดแทน ตัวอย่างเช่น ใบรับรองทดแทนอาจมี FQDN ที่เหมือนกับ FQDN ต่อไปนี้:
mail.contoso.com
ปัญหานี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ตรงกับชื่อจะเกิดขึ้น ดังนั้น คุณได้รับข้อความเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 ไปยังกล่องจดหมาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลง Url สำหรับ Exchange 2007 เหมาะสมหรือคอมโพเนนต์ 2010 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
หมายเหตุการแก้ปัญหานี้ได้ tobe ที่ใช้ โดยผู้ดูแล ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล notthe ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 1. เริ่มเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
 2. เปลี่ยน URL ในจุดเชื่อมต่อบริการการค้นหาอัตโนมัติ จุดเชื่อมต่อบริการถูกเก็บอยู่ในบริการไดเรกทอรี Active Directory พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ URL, Tochange จากนั้น กด Enter:
  ชุด ClientAccessServer-รหัสประจำตัว CAS_Server_NameHttps:// - AutodiscoverServiceInternalUrlจดหมาย.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml
  หมายเหตุคอนโทโซบริษัท fictional ถูกใช้เป็นตัวอย่างเช่นบริษัทและโดเมน คุณต้องเปลี่ยนเป็นโดเมนของคุณในคำสั่งนี้
 3. เปลี่ยนแอตทริบิวต์InternalUrlของการ EWS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  ชุด WebServicesVirtualDirectory-ข้อมูลประจำตัว "CAS_Server_Name\EWS (ค่าเริ่มต้นเว็บไซต์) " https:// - InternalUrlจดหมาย.contoso.com/ews/exchange.asmx
  หมายเหตุContosoถูกใช้เป็นตัวอย่างบริษัทและโดเมนบริษัท fictional คุณต้องเปลี่ยนเป็นโดเมนของคุณในคำสั่งนี้
 4. เปลี่ยนแอตทริบิวต์InternalUrlสำหรับการเผยแพร่บนเว็บสมุดรายชื่อออฟไลน์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  ชุด OABVirtualDirectory-ข้อมูลประจำตัว "CAS_Server_name\oab (ค่าเริ่มต้นเว็บไซต์) " https:// - InternalUrlจดหมาย.contoso.com/oab
  หมายเหตุContosoถูกใช้เป็นตัวอย่างบริษัทและโดเมนบริษัท fictional คุณต้องเปลี่ยนเป็นโดเมนของคุณในคำสั่งนี้
 5. เปลี่ยนแอตทริบิวต์InternalUrlของการบริการเว็บอุ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  ชุด UMVirtualDirectory-ข้อมูลประจำตัว "CAS_Server_Name\unifiedmessaging (ค่าเริ่มต้นเว็บไซต์) " https:// - InternalUrlจดหมาย.contoso.com/unifiedmessaging/service.asmx
  หมายเหตุContosoถูกใช้เป็นตัวอย่างบริษัทและโดเมนบริษัท fictional คุณต้องเปลี่ยนเป็นโดเมนของคุณในคำสั่งนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ คำสั่งนี้จำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange 2007 เท่านั้น คำสั่งนี้ไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange 2010 แทน WebServices URL จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ดังนั้น ถ้าคุณใช้ Exchange 2010 คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ ตามที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง WebServices URL ในขั้นตอนที่ 3
 6. เปิดตัวจัดการ IIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูวิธีการ: เปิดตัวจัดการ IIS.
 7. ขยายเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ขยายพูลโปรแกรมประยุกต์
 8. คลิกขวาMSExchangeAutodiscoverAppPoolและจากนั้น คลิกไซ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2684263
สิ่งสำคัญ ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า มีระเบียนของโฮสต์ใน DNS ที่จะแมป FQDN ที่คุณระบุไปยังที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ CAS ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • Url ภายในเดิมสำหรับคอมโพเนนต์ Exchange ชี้ไป FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ภายใน ตัวอย่างเช่น หนึ่งสอง Url ชี้ดังต่อไปนี้:
  https://ชื่อเซิร์ฟเวอร์.contoso.com/ews/exchange.asmx
 • FQDN ที่ระบุบนใบรับรองชี้ไปยังชื่อโฮสต์ที่เข้าถึงจากภายนอกของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ใบรับรองระบุ FQDN เช่น "mail.contoso.com"
ในสถานการณ์นี้ คุณต้องเพิ่มระเบียนของโฮสต์สำหรับชื่อโฮสต์จดหมายที่ถูกแมปไปยังที่อยู่ IP เข้าถึงภายในของเซิร์ฟเวอร์ CAS เพื่อให้ไคลเอ็นต์ภายในที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

URL สำหรับบริการการค้นหาอัตโนมัติถูกเก็บในวัตถุจุดเชื่อมต่อบริการ โดยค่าเริ่มต้น URL นี้อ้างอิงถึง FQDN ของ CAS ที่มีอยู่เมื่อมีการติดตั้งการค้นหาอัตโนมัติภายใน ตัวอย่างเช่น จะตั้ง URL ต่อไปนี้:
https://ชื่อเซิร์ฟเวอร์.contoso.local/autodiscover/autodiscover.xml
ในตัวอย่างนี้ FQDN อ้างอิง namespace ภายใน โดยทั่วไปแล้ว namespace นี้แตกต่างจาก namespace ภายนอกเข้าถึง เช่น mail.contoso.com

ถ้าภายใน namespace ที่แตกต่างจาก namespace ภายนอก และ ถ้าคุณไม่สามารถใช้ใบรับรองที่สนับสนุนชื่อแสดงแทนชื่อเรื่อง ใช้ที่ClientAccessServer ชุดงานใน Exchange tochange เชลล์จัดการ URL ในสถานการณ์นี้ คุณ mustchange URL เพื่อชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับการค้นหาอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับการค้นหาอัตโนมัติ:
ชุด ClientAccessServer –AutodiscoverServiceInternalUrl-รหัสประจำตัว <servername> </servername>
https://จดหมาย.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอื่น ๆ ออกใบรับรองที่ให้การรับรองที่สนับสนุนชื่อแสดงแทนชื่อเรื่อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929395 ใบรับรองการติดต่อสื่อสารประกอบการคู่ สำหรับ Exchange 2007 และ การติดต่อสื่อสาร Server 2007

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940726 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB940726 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940726

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com