การปรับปรุงสำหรับแก้ไขความเสียหายของ Background Intelligent Transfer Service (BITS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista พร้อมให้บริการแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940520 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดการปรับปรุงจากการปรับปรุงของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista แล้ว คุณอาจประสบกับอาการต่อไปนี้
 • กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและระบุว่ากระบวนการโฮสต์สำหรับWindows Services ไม่ทำงาน
 • หลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ กล่องโต้ตอบการปรับปรุงของ Windows จะปรากฏขึ้น ในกล่องโต้ตอบมีข้อความระบุไว้ดังนี้
  ไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงบางอย่าง
  ล้มเหลว การปรับปรุง xx
  พบข้อผิดพลาด
  รหัส 800706BA
 • เหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการทำงานของโปรแกรมประยุกต์

  ชนิดเหตุการณ์: Error
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Application Error
  ประเภทเหตุการณ์: None
  ID เหตุการณ์: 1000
  วันที่: วันที่
  เวลา: เวลา
  คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
  ผู้ใช้: ไม่ระบุ
  คำอธิบาย: Faulting application svchost.exe_BITS, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549adc4, faulting module qmgr.dll, version 7.0.6000.16386, time stamp 0x4549bd9f, exception code 0xc0000005

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มสถานะของ Background Intelligent Transfer Service (BITS) เสียหาย ปัญหานี้ทำให้กระบวนการโฮสต์สำหรับ Windows Services ไม่ทำงาน ปัญหานี้ทำให้คุณไม่สามารถใช้ BITS เพื่อถ่ายโอนแฟ้มได้

การแก้ไข

การปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหานี้พร้อมให้บริการแล้ว เครื่องมือซ่อมแซม BITS จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเสียหายของแฟ้มสถานะของ BITS ปัญหาดังกล่าวทำให้กระบวนการโฮสต์สำหรับ Windows Services ไม่ทำงาน ปัญหานี้ทำให้คุณไม่สามารถใช้ BITS เพื่อถ่ายโอนแฟ้มได้ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้ไขความเสียหายและเปิดใช้งานการถ่ายโอนแฟ้มด้วย BITS อีกครั้ง หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 940520 ทันที

Windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 940520 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 2. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Programdata\Microsoft\Network\Downloader แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   หมายเหตุ
   • หากไม่ลบแฟ้มดังกล่าว ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดที่ไม่มีระบบเครือข่าย โดยใช้วิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3
   • หากลบแฟ้มดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows ขึ้นทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

วิธีที่ 2

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 ในขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่

  หมายเหตุ คุณต้องกดปุ่ม F8 ก่อนที่ตัวบ่งชี้สถานะการทำงานของ Windows Vista ปรากฏ
 3. เมื่อเมนู ตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูง ปรากฏ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก เซฟโหมด แล้วกด ENTER
 4. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 5. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Programdata\Microsoft\Network\Downloader แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows โดยทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

วิธีที่ 3

 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมดโดยไม่มีระบบเครือข่าย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  2. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ Run ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  3. พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง

   โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบจะปรากฏขึ้น
  4. คลิกแท็บ เริ่มระบบ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเริ่มระบบแบบปลอดภัย คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย น้อยที่สุด แล้วคลิก ตกลง
  5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 2. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 3. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ "Programdata\Microsoft\Network\Downloader" แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  2. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ Run ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  3. พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบจะปรากฏขึ้น
  4. บนแท็บ เริ่มระบบ ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย การเริ่มระบบแบบปลอดภัย แล้วคลิก ตกลง เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
  5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 5. ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows โดยทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940520 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ตุลาคม 2550 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB940520

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com