I?leistas naujinimas, norint pataisyti fono intelektualiojo perdavimo tarnybos (BITS) gedim? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 940520 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai i? ?Windows? naujinim? svetain?s atsisiun?iate naujinim? ? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Vista?, galite pasteb?ti ?iuos po?ymius:
 • Atsiranda dialogas, kuris nurodo, kad kompiuterio ?Windows? tarnyb? pagrindinis procesas nustojo veikti.
 • I? naujo paleidus kompiuter? parodomas ?Windows? naujinimo dialogo langas. ?iame dialogo lange yra toks prane?imas:
  Kai kurie naujinimai nebuvo ?diegti
  Nepavyko: xx naujinimai
  Rasta klaid?:
  Kodas 800706BA
 • Programos ?urnale u?registruojamas ?vykis, pana?us ? toliau nurodyt?:

  ?vykio tipas: Klaida
  ?vykio ?altinis: Programos klaida
  ?vykio kategorija: N?ra
  ?vykio ID: 1000
  Data: data
  Laikas: laikas
  Kompiuteris: kompiuterio pavadinimas
  Vartotojas: Nepasiekiamas
  Apra?as: Programos svchost.exe_BITS, kurios versija 6.0.6000.16386, laiko ?yma 0x4549adc4, klaida, modulio qmgr.dll, kurio versija 7.0.6000.16386, laiko ?yma 0x4549bd9f, i?imties kodas 0xc0000005, klaida

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad yra pa?eisti fono intelektualiojo perdavimo tarnybos (BITS) b?senos failai. ?i problema sustabdo kompiuterio ?Windows? tarnyb? pagrindin? proces?. Tod?l neleid?iama naudoti BITS failams perduoti.

SPRENDIMAS

?iai problemai i?spr?sti i?leistas naujinimas. BITS atk?rimo ?rankis pad?s i?spr?sti problem?, kuri? suk?l? sugadinti BITS b?senos failai. ?i problema sustabdo kompiuterio ?Windows? tarnyb? pagrindin? proces?. Tod?l neleid?iama naudoti BITS failams perduoti. Nor?dami panaikinti gedim? ir i? naujo ?galinti BITS perdavimus, naudokite ?? ?rank?. Panaudojus ?? ?rank?, gali prireikti i? naujo paleisti kompiuter?.

Atsisiuntimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

?Windows Vista?, 32 bit? versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 940520 paket? dabar.

?Windows Vista?, 64 bit? versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 940520 paket? dabar.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

?i? problem? galite i?spr?sti ir neautomatiniu b?du naudodamiesi vienu i? toliau nurodyt? b?d?:

1 b?das

 1. ?galinkite parinkt? Rodyti pasl?ptus failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    mygtukas Prad?ti
   , spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Aplanko parinktys ir tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
  2. Spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?kite Gerai.
 2. Kaip sistemos administratorius, suraskite aplank? Programdata\Microsoft\Network\Downloader, tada panaikinkite visus failus, kuri? vardas prasideda Qmgr. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite \Programdata\Microsoft\network\downloader, tada paspauskite ENTER.
  2. Atsisiuntimo programos lange pasirinkite ir panaikinkite visus failus, prasidedan?ius Qmgr. Pavyzd?iui, panaikinkite ?iuos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Pastabos
   • Jei failai nepanaikinami, i? naujo paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu nenaudodami tinklo. Nor?dami tai padaryti, naudokit?s 1 arba 3 b?du.
   • Jei failai s?kmingai panaikinami, nedelsdami atidarykite ?Windows? naujinimo svetain? ir ?diekite naujausius naujinimus.

2 b?das

 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Kai kompiuteris bus paleistas i? naujo, paspauskite klavi?? F8

  Pastaba: klavi?? F8 turite paspausti iki ?Windows Vista? vykdymo indikatoriaus pasirodymo.
 3. Kai parodomas meniu Papildomos paleidimo parinktys, naudodamiesi rodykli? klavi?ais pasirinkite Saugusis re?imas, tada paspauskite ENTER.
 4. ?galinkite parinkt? Rodyti pasl?ptus failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    mygtukas Prad?ti
   , spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Aplanko parinktys ir tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
  2. Spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?kite Gerai.
 5. Kaip sistemos administratorius, suraskite aplank? Programdata\Microsoft\Network\Downloader, tada panaikinkite visus failus, kuri? vardas prasideda Qmgr. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite \Programdata\Microsoft\network\downloader, tada paspauskite ENTER.
  2. Atsisiuntimo programos lange pasirinkite ir panaikinkite visus failus, prasidedan?ius Qmgr. Pavyzd?iui, panaikinkite ?iuos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. Nedelsdami atidarykite ?Windows? naujinimo svetain? ir ?diekite naujausius naujinimus.

3 b?das

 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo saugiuoju re?imu nenaudodami tinklo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. U?darykite visas atidarytas programas.
  2. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite Vykdyti ir tada paspauskite ENTER.
  3. ?ra?ykite msconfig ir spustel?kite Gerai.

   Parodoma sistemos konfig?ravimo paslaug? programa.
  4. Spustel?kite skirtuk? Paleidimas, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Saugusis perkrovimas , spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Ma?iausias, tada spustel?kite Gerai.
  5. Kai b?site paraginti, i? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. ?galinkite parinkt? Rodyti pasl?ptus failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    mygtukas Prad?ti
   , spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Aplanko parinktys ir tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
  2. Spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?kite Gerai.
 3. Kaip sistemos administratorius, suraskite aplank? Programdata\Microsoft\Network\Downloader, tada panaikinkite visus failus, kuri? vardas prasideda Qmgr. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite \Programdata\Microsoft\network\downloader, tada paspauskite ENTER.
  2. Atsisiuntimo programos lange pasirinkite ir panaikinkite visus failus, prasidedan?ius Qmgr. Pavyzd?iui, panaikinkite ?iuos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. I? naujo paleiskite kompiuter? ?prastu re?imu. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. U?darykite visas atidarytas programas.
  2. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite Vykdyti ir tada paspauskite ENTER.
  3. ?ra?ykite msconfig ir spustel?kite Gerai. Parodoma sistemos konfig?ravimo paslaug? programa.
  4. Skirtuke Paleidimas spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Saugusis perkrovimas , tada spustel?kite Gerai, kad i? naujo paleistum?te kompiuter?.
  5. Kai b?site paraginti, i? naujo paleiskite kompiuter?.
 5. Nedelsdami atidarykite ?Windows? naujinimo svetain? ir ?diekite naujausius naujinimus.

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 940520 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB940520

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com