Prieinamum?, yra t?ris ?e??lis kopija paslaugos (VSS) atnaujinti specifini? naujinim? paketas, skirtas Windows Server 2003, i?spr?sti kai kurias VSS fotografij? problemas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 940349 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

D?l specifini? naujinim? paket? galima i?spr?sti kai t?ris ?e??lis kopija tarnyb? (VSS) momentin?s kopijos problemas Windows Server 2003.

Yra triktys ?? specifini? naujinim? paket?

1 Tema

Kompiuteryje su Windows Server 2003 gali b?ti ne?manoma paleisti s?kmingai ?galinus VSS ir jei daug apimtis yra kompiuteryje. Pvz., ?i problema kyla, jei daugiau nei 150 apimtis yra kompiuteryje.
931312 Windows Server 2003 negali prad?ti ?galinus Tomo ?e??linio kopijavimo tarnyba

2 Tema

Paleid? kompiuter? i? naujo kompiuterio su Windows Server 2003, VSS vaizdus gali b?ti netik?tai i?brauktas.
940041 Tomas ?e??linio kopijavimo tarnyba vaizdus gali netik?tai panaikinti Paleid? kompiuteryje su Windows Server 2003

Klausimas 3

VSS negali sukurti apimtis fotografij? net tada, kai VSS turi pakankamai atminties, Windows Server 2003.
940239 VSS negali sukurti apimtis fotografij? net tada, kai VSS turi pakankamai atminties, Windows Server 2003

Klausimas 4

VSS gali i?tek?ti asmenini? bait? ir virtualios atminties valdymas naudojant VSS imtis da?nai vaizdus Windows Server 2003 ar Windows XP.
940252 Tomo ?e??linio kopijavimo tarnyba gali i?tek?ti asmenini? bait? ir virtualiosios atminties kai naudojat?s paslauga imtis da?nai vaizdus Windows Server 2003 ar Windows XP

Numeris 5

Windows Server 2003 paleisties kartus padidinti panaudojus atsargin?s kopijos program?, kuri naudoja VSS sukurti fotografij? apimtis. Pavyzd?iui, Windows krovimosi laik? gali padidinti iki 20 minu?i? ar ilgiau.

Klausimas 6

Daugiau nei septynis atsargines kopijas neleid?iama prad?ti prie? pirm?j? atsargin? kopij? baigiasi. Taip pat, ?vyki? ?urnale u?registruojamas ? toliau pateikiam? pana?us ?vykis:

?vykio tipas: klaida
?altinis: VSS
?vykio Kategorija: n? vienas
?vykio ID: 12301
Data: Data
Laikas: Laiko
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: Kompiuterio vardas
Apra?ymas: Tomas ?e??linio kopijavimo tarnyba klaida: ra?ytojas Ra?ytojo vardas neatsak? ? GatherWriterStatus skambut?.

Klausimas 7

VSS ?e??lin?s kopijos gali b?ti sugadintas, jei duomenys negali b?ti i?saugotas suk?rus kit? ?e??lin?s kopijos.

Daugiau informacijos

Atnaujinti informacij?

Pastaba Mes rekomenduojame, kad taikote pagal apimtis ?e??lis kopija tarnyb? (VSS) specifini? naujinim? paket? visuose serveriuose, kurie naudoja VSS savo aplinkoje.

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:

Windows Server 2003, x 86 pagr?stoms sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 940349 paket? dabar.

Windows Server 2003 "Itanium" pagrindu sukurtoms sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 940349 paket? dabar.

Windows Server 2003 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 940349 paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegta j?s? kompiuteryje vien? i? ?i? operacini? sistem?:
 • X 86 pagrindo versijos Windows Server 2003 su 1 pakeitim? paketu (SP1) arba x 86 pagrindo versijos Windows Server 2003 su SP2
 • "Itanium" pagrindu versija Windows Server 2003 su SP1 ar "Itanium" pagrindu versija Windows Server 2003 su SP2
 • X 64 pagrindo versijos Windows XP ar x 64 pagrindo versija, Windows Server 2003 su ar be SP2

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter?, kai pritaikote ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas kei?i? ?ie anks?iau i?leisti naujinimai:
 • KB931312
 • KB940041
 • KB940239
 • KB940252
 • KB939989

Registro informacija

Nor?dami naudoti ?? naujinim?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

Angli?k? ?i? naujinimo ar fail? atributai (ar v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
Windows Server 2003, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Eventcls.dll5.2.3790.300231,23201-Sep-200710:14x 86SP1SP1QFE
Ftdisk.sys5.2.3790.3002137,21631-Aug-200714:00x 86SP1SP1QFE
Partmgr.sys5.2.3790.300225,08831-Aug-200715:04x 86SP1SP1QFE
Swprv.dll5.2.3790.3002285,69601-Sep-200710:14x 86SP1SP1QFE
Volsnap.sys5.2.3790.3002168,44831-Aug-200714:00x 86SP1SP1QFE
Vssadmin.exe5.2.3790.3002134,14431-Aug-200714:00x 86SP1SP1QFE
Vssapi.dll5.2.3790.3002567,29601-Sep-200710:14x 86SP1SP1QFE
Vssui.dll5.2.3790.3002144,38401-Sep-200710:14x 86SP1SP1QFE
Vssvc.exe5.2.3790.3002837,12031-Aug-200714:00x 86SP1SP1QFE
Vss_ps.dll5.2.3790.300220,48001-Sep-200710:14x 86SP1SP1QFE
Eventcls.dll5.2.3790.414331,23201-Sep-200710:00x 86SP2SP2QFE1
Ftdisk.sys5.2.3790.4143137,21631-Aug-200714:37x 86SP2SP2QFE1
Partmgr.sys5.2.3790.414325,08831-Aug-200716:03x 86SP2SP2QFE1
Swprv.dll5.2.3790.4143285,69601-Sep-200710:00x 86SP2SP2QFE1
Volsnap.sys5.2.3790.4143168,44831-Aug-200714:38x 86SP2SP2QFE1
Vssadmin.exe5.2.3790.4143134,14431-Aug-200714:38x 86SP2SP2QFE1
Vssapi.dll5.2.3790.4143567,29601-Sep-200710:00x 86SP2SP2QFE1
Vssui.dll5.2.3790.4143144,38402-Sep-200700:20x 86SP2SP2QFE1
Vssvc.exe5.2.3790.4143837,12031-Aug-200714:38x 86SP2SP2QFE1
Vss_ps.dll5.2.3790.414320,48001-Sep-200710:00x 86SP2SP2QFE1
Windows Server 2003 ir Windows XP x 64 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Eventcls.dll5.2.3790.300246,08001-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Ftdisk.sys5.2.3790.3002240,12801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Partmgr.sys5.2.3790.300245,05601-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Volsnap.sys5.2.3790.3002326,14401-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Vssui.dll5.2.3790.3002233,47201-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Vss_ps.dll5.2.3790.300226,62401-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE
Swprv.dll5.2.3790.3002685,05601-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IA
Vssadmin.exe5.2.3790.3002245,24801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IA
Vssapi.dll5.2.3790.30021,335,80801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IA
Vssvc.exe5.2.3790.30022,063,87202-Sep-200700:00x 64SP1SP1QFE\IA
Swprv.dll5.2.3790.3002685,05601-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\ID
Vssadmin.exe5.2.3790.3002245,24801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\ID
Vssapi.dll5.2.3790.30021,335,80801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\ID
Vssvc.exe5.2.3790.30022,063,87202-Sep-200700:00x 64SP1SP1QFE\ID
Swprv.dll5.2.3790.3002685,05601-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IP
Vssadmin.exe5.2.3790.3002245,24801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IP
Vssapi.dll5.2.3790.30021,335,80801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IP
Vssvc.exe5.2.3790.30022,063,87201-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IP
Swprv.dll5.2.3790.3002685,05601-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IS
Vssadmin.exe5.2.3790.3002245,24801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IS
Vssapi.dll5.2.3790.30021,335,80801-Sep-200723:59x 64SP1SP1QFE\IS
Vssvc.exe5.2.3790.30022,063,87202-Sep-200700:00x 64SP1SP1QFE\IS
Wvssapi.dll5.2.3790.3002567,29602-Sep-200700:00x 86SP1SP1QFE\WOW
Wvss_ps.dll5.2.3790.300220,48002-Sep-200700:00x 86SP1SP1QFE\WOW
Eventcls.dll5.2.3790.414346,08002-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Ftdisk.sys5.2.3790.4143240,12802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Partmgr.sys5.2.3790.414345,05602-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Volsnap.sys5.2.3790.4143326,14402-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Vssui.dll5.2.3790.4143233,47202-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Vss_ps.dll5.2.3790.414326,62402-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE1
Swprv.dll5.2.3790.4143685,05602-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IA
Vssadmin.exe5.2.3790.4143245,24802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IA
Vssapi.dll5.2.3790.41431,335,80802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IA
Vssvc.exe5.2.3790.41432,063,87202-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IA
Swprv.dll5.2.3790.4143685,05602-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\ID
Vssadmin.exe5.2.3790.4143245,24802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\ID
Vssapi.dll5.2.3790.41431,335,80802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\ID
Vssvc.exe5.2.3790.41432,063,87202-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\ID
Swprv.dll5.2.3790.4143685,05602-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IP
Vssadmin.exe5.2.3790.4143245,24802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IP
Vssapi.dll5.2.3790.41431,335,80802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IP
Vssvc.exe5.2.3790.41432,063,87202-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IP
Swprv.dll5.2.3790.4143685,05602-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IS
Vssadmin.exe5.2.3790.4143245,24802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IS
Vssapi.dll5.2.3790.41431,335,80802-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IS
Vssvc.exe5.2.3790.41432,063,87202-Sep-200700:22x 64SP2SP2QFE\IS
Wvssapi.dll5.2.3790.4143567,29602-Sep-200700:22x 86SP2SP2QFE\WOW
Wvss_ps.dll5.2.3790.414320,48002-Sep-200700:22x 86SP2SP2QFE\WOW
Windows Server 2003, Itanium pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Eventcls.dll5.2.3790.300282,43201-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Ftdisk.sys5.2.3790.3002499,20001-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Partmgr.sys5.2.3790.300283,45601-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Volsnap.sys5.2.3790.3002504,83201-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Vssui.dll5.2.3790.3002407,55201-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Vss_ps.dll5.2.3790.300233,28001-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE
Swprv.dll5.2.3790.3002860,67201-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\IA
Vssadmin.exe5.2.3790.3002313,85601-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\IA
Vssapi.dll5.2.3790.30021,657,34401-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\IA
Vssvc.exe5.2.3790.30022,588,16001-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\IA
Swprv.dll5.2.3790.3002860,67201-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\ID
Vssadmin.exe5.2.3790.3002313,85601-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\ID
Vssapi.dll5.2.3790.30021,657,34401-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\ID
Vssvc.exe5.2.3790.30022,588,16001-Sep-200723:59IA-64SP1SP1QFE\ID
Wvssapi.dll5.2.3790.3002567,29601-Sep-200723:59x 86SP1SP1QFE\WOW
Wvss_ps.dll5.2.3790.300220,48001-Sep-200723:59x 86SP1SP1QFE\WOW
Eventcls.dll5.2.3790.414382,43202-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Ftdisk.sys5.2.3790.4143499,20002-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Partmgr.sys5.2.3790.414383,45602-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Volsnap.sys5.2.3790.4143504,83202-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Vssui.dll5.2.3790.4143407,55202-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Vss_ps.dll5.2.3790.414333,28002-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE1
Swprv.dll5.2.3790.4143861,18402-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\IA
Vssadmin.exe5.2.3790.4143313,85602-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\IA
Vssapi.dll5.2.3790.41431,657,34402-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\IA
Vssvc.exe5.2.3790.41432,588,16002-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\IA
Swprv.dll5.2.3790.4143861,18402-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\ID
Vssadmin.exe5.2.3790.4143313,85602-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\ID
Vssapi.dll5.2.3790.41431,657,34402-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\ID
Vssvc.exe5.2.3790.41432,588,16002-Sep-200700:23IA-64SP2SP2QFE\ID
Wvssapi.dll5.2.3790.4143567,29602-Sep-200700:23x 86SP2SP2QFE\WOW
Wvss_ps.dll5.2.3790.414320,48002-Sep-200700:23x 86SP2SP2QFE\WOW

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 940349 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbmt KB940349 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 940349

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com