เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเข้าร่วม Windows Vista เป็น Windows Server 2008, Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ในโดเมนของ Windows NT 4.0: "การเข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940268 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ในโดเมนของ Microsoft Windows NT 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขึ้นขณะพยายามเข้าร่วมโดเมนdomainname:
เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
"โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ"
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้ม %windir%\Debug\Netsetup.log:
การส่งคืน NetUseAdd ไป \\DC01\IPC$ 1326
สถานะ NetpJoinDomain: การเชื่อมต่อกับ dc '\\DC01': 0x52e
สถานะ: NetpDoDomainJoin: 0x52e
หมายเหตุ:รหัสข้อผิดพลาด 1326 และรหัสข้อผิดพลาด 0x52e มีทั้งการแม็ป ERROR_LOGON_FAILURE มีข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด ERROR_LOGON_FAILURE สอดคล้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ปัญหานี้ใช้กับ Windows Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

windows 7 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ไม่สามารถเข้าร่วมกับโดเมน Windows NT 4.0 SP6A ไม่มีการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้ได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 สร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ในโดเมนของ Windows NT 4.0 ก่อนที่คุณเข้าร่วมกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista กับโดเมน หรือ การเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows Server 2003
 • windows Server 2003 R2
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
หมายเหตุ:Microsoft ไม่สนับสนุนการเข้าร่วมการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าในโดเมนของ Microsoft Windows NT 4.0 สถานการณ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลบันทึก windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

แสดงแฟ้มบันทึก Netlogon จากตัวควบคุมโดเมนหลักของโดเมน:
==================
04/01 18:09:49 [MISC] In control handler (Opcode: 4)
04/01 18:10:00 [LOGON] SamLogon: Network logon of (null)\administrator from \\163614WIN7 Entered
04/01 18:10:00 [LOGON] SamLogon: Network logon of (null)\administrator from \\163614WIN7 Returns 0x0
04/01 18:10:38 [MAILSLOT] Received mailslot opcode 0x12 on transport: \Device\NetBT_DC21X41
04/01 18:10:38 [LOGON] Sam logon mailslot message for from \\163614WIN7. Response 0x15
==================
แสดง Netsetup.log บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ:
==================
04/01/2009 16:58:33:156 NetpValidateName: checking to see if '163597ntdom' is valid as type 3 name
04/01/2009 16:58:33:186 NetpCheckDomainNameIsValid [ Exists ] for '163597ntdom' returned 0x0
04/01/2009 16:58:33:186 NetpValidateName: name '163597ntdom' is valid for type 3
04/01/2009 16:58:33:186 NetpDsGetDcName: trying to find DC in domain '163597ntdom', flags: 0x40001010
04/01/2009 16:58:33:196 NetpDsGetDcName: failed to find a DC in the specified domain: 0x54b, last error is 0x0
04/01/2009 16:58:33:196 NetpJoinDomainOnDs: NetpDsGetDcName returned: 0x54b
04/01/2009 16:58:33:196 NetpJoinDomainOnDs: Function exits with status of: 0x54b
04/01/2009 16:58:33:196 NetpDoDomainJoin: status: 0x54b
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft สนับสนุนนโยบายวงจรชีวิต เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/lifecycle
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB940268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com