ใช้เนื้อที่ที่อยู่เสมือนในการพัฒนาเกมของ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940105 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมปรับปรุงนี้ลดการใช้พื้นที่ที่อยู่เสมือนในบางสถานการณ์ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แอปพลิเคชันที่ใช้งานบนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่มีหน่วยความจำวิดีโอจำนวนมาก อาจเป็นไปได้น้อยกว่าไปถึงขีดจำกัดของเนื้อที่ว่างที่อยู่เสมือน โปรแกรมปรับปรุงนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชันในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์บางอย่าง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ใน Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Vista หรือวิธีการตรวจสอบว่า คุณมีล่าสุด Vista Service Pack ติด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

บทความนี้กล่าวถึงการใช้เนื้อที่ที่อยู่เสมือนในการพัฒนาเกมของ Windows บทความอธิบายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบัติการแบบสมัยใหม่เช่น Windows Vista บทความประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้บางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/display/WDDM_VA.mspx
โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ภายในพื้นที่ที่อยู่เสมือนที่ส่วนตัวของตนเองบนระบบปฏิบัติการแบบสมัยใหม่เช่น Windows Vista โดยทั่วไป ขนาดของเนื้อที่ว่างที่อยู่เสมือนที่คงที่ 2 กิกะไบต์ (GB) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 32 บิต จำนวนเนื้อที่ที่อยู่เสมือนจะพร้อมใช้งานไม่เกี่ยวข้องกับการจำกายภาพเท่าใดมีอยู่บนคอมพิวเตอร์

ทุกการจัดสรรหน่วยความจำ การแมปแฟ้ม หรือไลบรารีที่ถูกโหลด โดยโปรแกรมประยุกต์ใช้พื้นที่ว่างในพื้นที่ที่อยู่เสมือนนี้ เมื่อแอพลิเคชันใช้ทั้งหมดของพื้นที่ที่อยู่เสมือน ใด ๆ เติมล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดควรมีรหัสการจัดการกับความล้มเหลวในการจัดสรรหน่วยความจำ ไม่มีการโปรแกรมประยุกต์จำนวนมากแก้ไขจากความล้มเหลวดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น โปรแกรมอาจจะไม่เสถียร หรือหยุดการตอบสนองหลังจากที่พวกเขาสามารถกู้คืนจากความล้มเหลวดังกล่าว

เกมที่มีอยู่แล้วและโปรแกรมประยุกต์อื่นกราฟิกสรรหน่วยความจำเสมือนบ่อยสำหรับสำเนาของทรัพยากรของหน่วยความจำวิดีโอที่ใช้แอพลิเคชัน แอพลิเคชันใช้ชุดนี้เมื่อต้องการคืนค่าการแสดงผลได้อย่างรวดเร็วถ้าเนื้อหาของหน่วยความจำวิดีโอจะสูญหายไป ตัวอย่าง แอพลิเคชันใช้ชุดนี้ หากผู้ใช้กด ALT + TAB หรือ ถ้าผู้ใช้ทำให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย โดยทั่วไป DirectX ที่รันไทม์จัดการการคัดลอกในนามของแอพลิเคชันเมื่อมีการจัดการทรัพยากรที่สร้างแอพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม แอพลิเคชันยังสามารถจัดการการคัดลอกตัวเอง หน่วยความจำเสมือนที่ใช้ในการคัดลอกจะเป็นสัดส่วนโดยตรงไปยังทรัพยากรหน่วยความจำวิดีโอที่ใช้แอพลิเคชันมีการจัดสรร

หน่วยประมวลผลกราฟิกแบบสมัยใหม่ (GPU) สามารถมีหน่วยความจำวิดีโออย่างน้อย 512 เมกะไบต์ โปรแกรมประยุกต์ที่มีความพยายามที่ใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำวิดีโอดังกล่าวจำนวนมาก สามารถใช้เป็นสัดส่วนใหญ่ของเจ้าของพื้นที่ที่อยู่เสมือนสำหรับสำเนาในหน่วยความจำมีทรัพยากรของพวกเขาวิดีโอ ในระบบ 32 บิต โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวอาจใช้พื้นที่ว่างที่อยู่เสมือนที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

ด้วยการแนะนำของ DirectX 10 และ Windows การรุ่นโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลใช้ (WDDM) ใน Windows Vista ไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่อเก็บรักษาสำเนาของทรัพยากรของที่อยู่ในหน่วยความจำของระบบ ทำแทน ตัวจัดการหน่วยความจำวิดีโอให้แน่ใจว่า มีรักษาเนื้อหาของการจัดสรรหน่วยความจำวิดีโอทุกหมู่แสดงช่วงการเปลี่ยนภาพ เพื่อเหตุผลด้านความเข้ากันได้ Windows Vista emulates "อุปกรณ์ที่สูญหาย" สำหรับ DirectX รุ่นที่เก่ากว่า 10 DirectX เพื่อให้แน่ใจว่า เปลี่ยนพฤติกรรม API ที่ไม่มีแอพลิเคชันสามารถมองเห็น

เมื่อต้องการหน่วยความจำวิดีโอ virtualize ตัวจัดการหน่วยความจำวิดีโอใน Windows Vista กำหนดช่วงที่อยู่เสมือนไปให้ทุกทรัพยากรหน่วยความจำวิดีโอ ช่วงนี้เป็นทางแนวคิดที่คล้ายคลึงกับสำเนาที่อาจสร้างแอพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ตัวจัดการหน่วยความจำวิดีโอจัดการกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าอาจแอพลิเคชัน ตัวจัดการหน่วยความจำวิดีโอใช้ช่วงของที่อยู่เสมือนที่เพื่อเปลี่ยนหมายเลขอ้างอิงหรือ over-commitment ของหน่วยความจำวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่อยู่เสมือนถูกใช้ในระบบที่มีหน่วยความจำวิดีโอมากมายโดยทั่วไป ตราบใดที่ช่วงที่อยู่เสมือนนี้ยังคงอยู่ที่ไม่ได้ใช้ ไม่มีหน่วยความจำทางกายภาพถูกปันส่วนไป ในทางตรงข้าม คัดลอกหน่วยความจำของระบบที่ถูกเก็บรักษาในรุ่นเก่ากว่าของโปรแกรมควบคุมถูกรับรองว่า ต้องมีเติมกับหน่วยความจำกายภาพทั้งหมด

ถ้าแอพลิเคชันสร้างสำเนาของตนเองในหน่วยความจำทรัพยากรของวิดีโอ หรือแอพลิเคชันที่ใช้ DirectX 9 หรือรุ่นก่อนหน้า ช่องว่างที่อยู่เสมือนประกอบด้วยช่วงที่ virtualized ของผู้จัดการหน่วยความจำวิดีโอ WDDM และสำเนาของโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กราฟิก Api ที่ที่เก่ากว่า DirectX 10 และที่กำหนดเป้าหมาย GPUs ที่มีขนาดใหญ่ของหน่วยความจำวิดีโอได้อย่างง่ายดายสามารถ exhaust เจ้าของพื้นที่ที่อยู่เสมือน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Microsoft จะเปลี่ยนวิธีที่ผู้จัดการหน่วยความจำวิดีโอรักษาเนื้อหาของทรัพยากรในหน่วยความจำวิดีโอ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้ช่วงที่อยู่เสมือนถาวรไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปันส่วนแต่ละ virtualized ขึ้น ด้วยวิธีการใหม่ การปันส่วนเท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้นเป็น "lockable" ใช้เนื้อที่ในช่องว่างที่อยู่เสมือนของแอพลิเคชัน การปันส่วนที่ไม่ได้สร้างเป็น "lockable" ใช้ช่องว่าง วิธีการนี้ลดช่องว่างที่อยู่เสมือนที่ใช้อย่างมาก ดังนั้น แอพลิเคชันสามารถเรียกใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำของวิดีโอที่มีขนาดใหญ่โดยไม่ต้องการถึงขีดจำกัด

แม้ว่าวิธีการนี้ช่วยลดปริมาณการใช้ที่อยู่เสมือน จะขจัดข้อจำกัดเนื้อที่ว่างที่อยู่เสมือน 2 กิกะไบต์ที่โปรแกรมประยุกต์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วชั่วโมงด้วยตนเอง สุดท้าย แอปพลิเคชันจะถึงขีดจำกัดสำหรับเหตุผลอื่น

ปรับปรุงข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 940105 ทันที

Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 940105 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่มีการ์ดแสดงผลหลาย เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936710 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936710เมื่อโปรแกรมประยุกต์ของ DirectX 10 เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่มีการ์ดแสดงผลหลาย คอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแสดงผลรอง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cdd.dll6.0.6000.2064836,86427-ก.ค.-200702:17x 86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20648621,05627-ก.ค.-200701:07x 86
Update.mumไม่เกี่ยวข้อง1,78827-ก.ค.-200717:27ไม่เกี่ยวข้อง
X86_5e2dac6229b5926b0c74da835150f1a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_42a29c9b7959cc08.manifestไม่เกี่ยวข้อง69627-ก.ค.-200717:27ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_aa48b77dff9d11aa.manifestไม่เกี่ยวข้อง8,95827-ก.ค.-200717:27ไม่เกี่ยวข้อง
Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_ce07f9e62de28926f56e50610267ed82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_ff82e7b15cf29216.manifestไม่เกี่ยวข้อง70027-ก.ค.-200717:27ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_06675301b7fa82e0.manifestไม่เกี่ยวข้อง9,22327-ก.ค.-200717:31ไม่เกี่ยวข้อง
Cdd.dll6.0.6000.2064847,10427-ก.ค.-200703:13x 64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20648878,08027-ก.ค.-200701:19x 64
Update.mumไม่เกี่ยวข้อง1,78827-ก.ค.-200717:27ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940105 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbvistasp1fix kbresolve atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbwinvistapostrtmfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB940105 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940105

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com