คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939758 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเครือข่ายย่อยอื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server ถูกกำหนดค่าให้ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกันเท่านั้น

การแก้ไข

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ตามบ้านเวอร์ของ Windows เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการข้อยกเว้นแท็บ คลิกโปรแกรมแบบรีโมท (Remote Desktop)แล้ว คลิกแก้ไข.
 3. ในหน้าต่าง "บริการการแบบแก้ไข" คลิกการเปลี่ยนแปลงขอบเขต.
 4. คลิกคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรือรายการกำหนดเอง. จากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

  หมายเหตุ:ถ้าคุณเลือกรายการกำหนดเองพิมพ์หมายเลขเครือข่ายย่อยหรืออยู่ IP สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

  ข้อมูลความปลอดภัย
  • ตัวเลือกสามในรายการของการตั้งค่าขอบเขตฉัน Network (เครือข่ายย่อย) เท่านั้นตัวเลือกมีการตั้งค่าความปลอดภัยมากขึ้น การตั้งค่านี้ไม่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องที่อยู่บนเครือข่ายย่อยอื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server
  • ถ้าคุณเลือกคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไฟร์วอลล์ถูกเปิดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าความปลอดภัยน้อยที่สุดอยู่
 5. ในการข้อยกเว้นแท็บ คลิกบริการการส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ windows. จากนั้น คลิกแก้ไข.
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 สำหรับบริการแรก Server ขนส่งบริการของ Windows
 7. ในการข้อยกเว้นแท็บ คลิกการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ windowsแล้ว คลิกแก้ไข.
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 สำหรับบริการ Windows บ้าน Server คอมพิวเตอร์ Backup
 9. ลองอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน เมื่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายย่อยเดียวกัน คุณไม่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939758 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Home Server
Keywords: 
kbfirewall kbnetwork_techconfigissue kbtshoot kbprb kbmt KB939758 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939758

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com