Straipsnio ID: 939395 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Pana?ios problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2415238 Sistemoje ?Windows Vista? per?i?rint vaizdo spaudinio per?i?r? ?Windows? fotogalerijoje kyla su spalvomis susijusi? problem?


Daugiau informacijos apie kitas problemas, kurias i?sprend?ia MATS paketas, rasite per?i?r?j? skyri? ?Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas?.

PO?YMIAI

Sistemos ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje per?i?rint vaizd? jo spalva ir fonas gali tapti geltoni.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti d?l monitoriui skirto spalv? valdymo nustatyme naudojamo spalv? profilio.

Pastaba ?Microsoft? programoje Pie?imas ir ?Microsoft Windows? paveiksl?li? ir fakso per?i?ros priemon?je nenaudojami spalv? profiliai, kuriais b?t? valdomi vaizd? spalv? parametrai.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, tur?site pa?alinti netinkam? spalv? profil?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite Spalv? valdymas ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
 2. Dialogo lange Spalv? valdymas spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?iam ?renginiui naudoti mano nustatymus.
 3. S?ra?e Su ?iuo ?renginiu susieti profiliai spustel?kite norim? pa?alinti spalv? profil?, tada ? Pa?alinti.

  Pastaba Jei parodomas ?sp?jamasis prane?imas, spustel?kite Taip.
 4. U?darykite dialogo lang? Spalv? valdymas, tada paleiskite kompiuter? i? naujo, kad b?t? pritaikytas nustatymas.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

930097 Kompiuteris su sistema ?Windows Vista? veikia l?tai, kai ?Windows? fotogalerija parodo viename puslapyje netelpan?ius TIFF vaizdus
2415237 Naudojant sistem? ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk?
938818 Sistemoje ?Windows Vista? paleidus ?Windows? fotogalerijos skaidri? demonstravim? ne?manoma per?i?r?ti nuotrauk?
2009298 Atnaujinus versij? i? ?Windows Vista? ? ?Windows 7? ?Windows? fotogalerijoje ne?manoma atsisi?sti album?
944221 ?Windows Live? fotogalerija u?stringa arba jos negalima paleisti
930102 Sistemos ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje kyla vaizd? per?jimo problem?
2425702 Sistemoje ?Windows? ekrano u?sklanda, kurioje rodomos nuotraukos, liaujasi veikusi

Savyb?s

Straipsnio ID: 939395 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertiseinter KB939395

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com