ขอบเขตการสนับสนุนการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time สำหรับสภาพแวดล้อมของความแม่นยำสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงขอบเขตสนับสนุนการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time (W32Time) สำหรับสภาพแวดล้อมของความแม่นยำสูง สภาพแวดล้อมของความแม่นยำสูงรวมอัตราแลกเปลี่ยน houses การค้าและบริษัทผลิตความแม่นยำสูงที่ที่ประเมินของเวลาที่ถูกต้อง critically จำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ W32Time ใช้ในแบบธรรมดาเครือข่ายเวลาโพรโทคอล (SNTP) ใน Microsoft Windows 2000 บริการ W32Time ใช้ในเครือข่ายเวลา Protocol (NTP) ใน Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

เราไม่รับประกัน และเราไม่สนับสนุนความแม่นยำของบริการ W32Time ระหว่างโหนบนเครือข่าย บริการ W32Time ไม่ featured เต็ม NTP โซลูชันที่ตรงกับความต้องการโปรแกรมประยุกต์ sensitive เวลา บริการ W32Time หลักออกแบบมาเพื่อทำต่อไปนี้:
 • สร้างคอตรวจสอบรุ่น 5 Kerberos ทำงาน
 • ระบุเวลาการซิงค์หลวมสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
บริการ W32Time ไม่ได้บันทึกเวลาการซิงค์กับช่วง 1 ถึง 2 วินาที ยอมรับเช่นที่อยู่นอกข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการออกแบบของบริการ W32Time

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ W32Time แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/71e76587-28f4-4272-a3d7-7f44ca50c0181033.mspx?mfr=true mfr =จริง
ชาติ Institute ของมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST) เก็บรักษารายการของผู้ผลิตรายอื่นของซอฟต์แวร์ที่ความถี่และเวลา เมื่อต้องการดูรายการนี้ ไปที่ NIST เว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://www.nist.gov/physlab/div847/grp40/softwarelist.cfm
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows HPC Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB939322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com