เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับเปลี่ยน หรือลบการแมปเข้าสำรองใน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: "เกิดความขัดแย้งของการปรับปรุง และคุณต้อง re-try การกระทำนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสามารถทำการกู้คืนระบบใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ที่มีการคืนค่าฐานข้อมูลการกำหนดค่า จากนั้น คุณพยายามปรับเปลี่ยน หรือลบการแมปการเข้าถึงสำรอง

เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อขัดแย้งของการปรับปรุง และคุณต้อง re-try ดำเนินการนี้ วัตถุชื่อ SPAlternateUrlCollection =พาเรนต์ WEBAPPLICATION =ชื่อ SPFarm = SharePoint_Config กำลังถูกปรับปรุงโดยDomainName\UserName1ระหว่าง w3wp บนเครื่องServername. ดูล็อกการสืบค้นกลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้ง
เมื่อคุณดูแฟ้มบันทึกภาพล็อกบริการ (ULS) คุณเห็นรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:
วันที่เวลาบริการ 0x1988 Windows SharePoint w3wp.exe (0x1620) โทโพโลยีปานกลาง 8xqz ที่ปรับปรุงชื่อ SPPersistedObject SPAlternateUrlCollection =พาเรนต์ WEBAPPLICATION =ชื่อ SPFarm = SharePoint_Config Version: 16449 Ensure: 0, HashCode: 30474330, Id: 609b3309-241a-4193-8289-1bba6a70be50, Stack: at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Update() at Microsoft.SharePoint.Administration.SPAlternateUrlCollection.Update() at Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.IncomingUrlPage.BtnSave_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) at System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP._admin_editincomingurl_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) at System.Web.HttpApplication.ResumeSteps(Exception error) at System.Web.HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData) at System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) at System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr) at System.Web.Hosting.ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType) 06/06/2007 14:36:31.51 w3wp.exe (0x1620) 0x1988 Windows SharePoint Services Topology 75bd High UpdatedConcurrencyException: The object SPAlternateUrlCollection Name=WEBAPPLICATION Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config was updated by another user. กำหนดถ้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะขัดแย้ง แก้ไขความแตกต่างใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สองที่นำไปใช้ใหม่ ข้อผิดพลาดนี้ยังอาจบ่งชี้ข้อผิดพลาดโปรแกรมที่เกิดจากการได้รับสำเนาที่สองของวัตถุที่เหมือนกันในเธรดเดียว ข้อมูลการปรับปรุงก่อนหน้า: ผู้ใช้:DomainName\UserName1กระบวนการ: w3wp เครื่อง:Servernameเวลา:วันที่เวลาข้อมูลการปรับปรุงปัจจุบัน: ผู้ใช้:DomainName\UserName2กระบวนการ: w3wp เครื่อง:Servernameวันที่เวลาบริการ 0x1988 Windows SharePoint w3wp.exe (0x1620) โทโพโลยี ConcurrencyException สูงของ 8xqy: รุ่นเก่า: เวอร์ชันใหม่ 16449:0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากรุ่นใหม่กว่าเนื้อหาของฐานข้อมูลการกำหนดค่าเนื้อหาของแคชของระบบแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ที่หน้า หลังจากที่คุณทำการกู้คืนข้อมูลของระบบได้ คุณอาจต้องล้างแคชของระบบแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องด้วยตนเอง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ล้างแคชของระบบแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่บริการการจับเวลาบริการ SharePoint Windows กำลังทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. หยุดบริการจับเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
  2. คลิกขวาการจับเวลาบริการ SharePoint windowsแล้ว คลิกSTOP:.
  3. ปิดคอนโซลบริการ
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 และที่มีโฮสต์ไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:explorerแล้ว กด ENTER
 3. ใน Windows Explorer ค้นหา และจากนั้น คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Documents และ Data\Microsoft\SharePoint\Config\ Users\Application Settings\Allguid
  หมายเหตุ
  • กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดระบุตัวอักษรของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows โดยค่าเริ่มต้น Windows ติดตั้งบนไดรฟ์ c
  • กระบวนการguidตัวยึดระบุ GUID ที่โฟลเดอร์
  • โฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์อาจถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกของโฟลเดอร์
   2. คลิกการมุมมองแท็บ
   3. ในการการตั้งค่าขั้นสูงรายการ คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ภายใต้ซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์แล้ว คลิกตกลง.
  • ใน Windows Server 2008 ถูกแคชของการตั้งค่าคอนฟิกในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   ไดรฟ์: \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\guid
 4. สำรองข้อมูลแฟ้ม Cache.ini
 5. ลบแฟ้มการกำหนดค่า XML ทั้งหมดในโฟลเดอร์ของ GUID ทำให้คุณสามารถตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ GUID ที่ถูกแทนที่ ด้วยแฟ้มการกำหนดค่าของ XML ใหม่เมื่อแคคือ rebuilt

  หมายเหตุ:เมื่อคุณลบข้อมูลแคชของการตั้งค่าคอนฟิกในโฟลเดอร์ GUID ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ลบโฟลเดอร์ GUID และแฟ้ม Cache.ini ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของ GUID
 6. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Cache.ini
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกเลือกทั้งหมด.
 8. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบ.
 9. ประเภท:1แล้ว คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 11. เริ่มบริการจับเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
  2. คลิกขวาการจับเวลาบริการ SharePoint windowsแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
  3. ปิดคอนโซลบริการ
  หมายเหตุ:แคชของระบบแฟ้มถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม
 12. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม Cache.ini ในโฟลเดอร์ GUID ที่ประกอบด้วยค่าก่อนหน้านี้ของเดี๋ยวนี้ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าของแฟ้ม Cache.ini ไม่ 1
 13. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก3.0 sharepoint จากส่วนกลาง.
 14. คลิกการการดำเนินงานแท็บ แล้วคลิกสถานะงานของตัวจับเวลาภายใต้การกำหนดค่าส่วนกลาง.
 15. ในรายการงานของตัวจับเวลา ตรวจสอบที่สถานะของการฟื้นฟูการกำหนดค่ารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว.
 16. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิด.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbtshoot kbmt KB939308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com