คำอธิบายของงานที่กำหนดเวลาไว้ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939039 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายงานที่กำหนดเวลาไว้ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista

หมายเหตุ:เราไม่แนะนำให้ คุณปรับเปลี่ยน หรือปิดใช้งานการจัดตารางงานใน Windows Vista การปรับเปลี่ยน หรือปิดการใช้งานการจัดตารางงานอาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องดูงานที่กำหนดเวลาไว้ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม'เริ่ม'
. ในการเริ่มการค้นหากล่อง ชนิดTask Scheduler. จากนั้น ในการโปรแกรมรายการ คลิกTask Scheduler.

จัดกำหนดการงาน

ตารางต่อไปนี้อธิบายงานที่กำหนดเวลาไว้ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่องานโฟลเดอร์ฟังก์ชัน
UninstallDeviceTaskบลูทูธจัดตารางงานนี้เรียกใช้โปรแกรม Bthudtask.exe ในระดับของสิทธิ์ที่ยกระดับ เอาโปรแกรม Bthudtask.exe แบบ pairing กับอุปกรณ์บลูทูธระยะไกลที่มีรหัสการบริการที่ระบุ การจัดตารางงานออกจากหลังจากที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกถอนการติดตั้ง
Autowakeสไลด์งานที่กำหนดเวลาไว้นี้คอมพิวเตอร์ที่ออกโดยอัตโนมัติ และจากนั้น ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปเมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการ waking อัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์กันได้กับ Windows SideShow
GadgetManagerสไลด์จัดตารางงานนี้จัดการ และซิงโครไนซ์ข้อมูลเมตาสำหรับโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่กันได้กับ Windows SideShow
SessionAgentสไลด์จัดตารางงานนี้จัดการลักษณะการทำงานของเซสชันเมื่อหลายบัญชีของผู้ใช้ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่กันได้กับ Windows SideShow
SystemDataProvidersสไลด์จัดตารางงานนี้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ และมีข้อมูลของระบบ สำหรับนาฬิกา สำหรับแหล่งจ่ายไฟ สำหรับความแรงของเครือข่ายไร้สาย และ สำหรับไดรฟ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ที่กันได้กับ Windows SideShow
srการคืนค่าระบบจัดตารางงานนี้ทำงานเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ยังทำงานเป็นงานประจำวัน รันงานนี้ตามตารางเวลานี้srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation %windir%\system32\rundll32.exeคำสั่งเพื่อสร้างจุดคืนค่าระบบอย่างสม่ำเสมอ
SystemSoundsServiceมัลติมีเดียจัดตารางงานนี้รันเมื่อผู้ใช้ที่ล็อกอิน และมีการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการเสียงเช่นการนำทางเสียง
CrawlStartPagesมัลติมีเดียดัชนีทั้งหมดการตระเวนชนิดงานที่กำหนดเวลาไว้นี้เริ่มต้นหน้าเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งาน
GatherWirelessInfoเครือข่ายไร้สายจัดตารางงานนี้เรียกใช้แฟ้ม Gatherwirelessinfo.vbs การรวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย จัดตารางงานนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดค่าและข้อมูลสถานะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนี้จะแสดงในรายงาน ข้อมูลนี้ถูกรวมในการบันทึกของระบบ ข้อมูลนี้จะแสดงในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วย
GatherWiredInfoแบบมีสายจัดตารางงานนี้เรียกใช้แฟ้ม Gatherwiredinfo.vbs การรวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย จัดตารางงานนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดค่าและข้อมูลสถานะเกี่ยวกับระบบ ข้อมูลนี้ปรากฏในรายงาน ข้อมูลนี้จะแสดงในบันทึกของระบบ ข้อมูลนี้จะแสดงในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วย
UPnPHostConfigupnpรันงานนี้ตามตารางเวลานี้เริ่มต้น upnphost การกำหนดค่า sc.exe =อัตโนมัติคำสั่งเพื่อกำหนดค่าบริการ UPnPHost เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
LPRemoveMUIจัดตารางงานนี้เรียกใช้โปรแกรม Lpremove.exe เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ จัดตารางงานนี้รันหนึ่งครั้งเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista ถ้าชุดของภาษาที่ไม่สามารถใช้ที่รวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น งานนี้เอาชุดภาษาที่ไม่จำเป็นเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista Home พื้นฐาน โปรแกรม Lpremove.exe อยู่ในโฟลเดอร์ System32
SystemTaskCertificateServicesClientจัดตารางงานนี้ทำงาน เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ และหลัง จากที่คุณปรับเปลี่ยนการจัดตารางงาน จัดตารางงานนี้ช่วยในการจัดการ identities ดิจิทัลเช่นใบรับรอง คีย์ และข้อมูลประจำตัว สำหรับผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ยังช่วยให้การลงทะเบียน ใช้งานข้ามเขต และบริการอื่น ๆ
UserTaskCertificateServicesClientจัดตารางงานนี้ทำงานเมื่อคุณล็อกอิน ไปยังบัญชีผู้ใช้ และหลัง จากที่คุณปรับเปลี่ยนการจัดตารางงาน จัดตารางงานนี้ช่วยในการจัดการ identities ดิจิทัลเช่นใบรับรอง คีย์ และข้อมูลประจำตัว สำหรับผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ยังช่วยให้การลงทะเบียน ใช้งานข้ามเขต และบริการอื่น ๆ
Roam UserTaskCertificateServicesClientจัดตารางงานนี้รันเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ หรือ disconnects งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ยังทำงานเมื่อมีการล็อกผู้ใช้ หรือ unlocks คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการ identities ดิจิทัล จัดตารางงานนี้จัดการใบรับรอง คีย์ และข้อมูลประจำตัว สำหรับผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ช่วยให้การลงทะเบียน ใช้งานข้ามเขต และบริการอื่น ๆ
consolidatorโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าจัดตารางงานนี้เรียกใช้โปรแกรม Wsqmcons.exe เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista จัดตารางงานนี้จะรันโปรแกรม Wsqmcons.exe ทุกวันถ้าผู้ใช้ consented เข้าร่วมใน Windows โครงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า โปรแกรมนี้รวบรวม และส่งข้อมูลการใช้งานไปยัง Microsoft โปรแกรม Wsqmcons.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ System32
OptinNotificationโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้ารันงานนี้ตามตารางเวลานี้\System32\wsqmcons.exe -n 0x1C577FA2B69CAD0คำสั่งเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ จัดตารางงานนี้พร้อมท์ให้แจ้งการเข้า opt ใน Microsoft Windows ซอฟต์แวร์คุณภาพ Metrics
ManualDefragdefragรันงานนี้ตามตารางเวลานี้%windir%\system32\defrag.exe - cคำสั่งการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ScheduledDefragdefragรันงานนี้ตามตารางเวลานี้%windir%\system32\defrag.exe - c -iคำสั่งรายสัปดาห์ที่จะจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ehDRMInitmedia Centerรันงานนี้ตามตารางเวลานี้/DRMInit %windir%\ehome\ehPrivJob.exeคำสั่ง คำสั่งนี้ทำให้แน่ใจว่า Windows Media Digital สิทธิ์ในการจัดการ (WMDRM) ถูกเตรียมใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่เริ่มต้นบริการตัวรับสัญญาณศูนย์กลางของสื่อ (EhRecvr.exe)
McupdateMedia CenterThis scheduled task runs the%windir%\ehome\mcupdatecommand to check for Windows Media Center updates.
OCURActivateMedia CenterThis scheduled task runs the%windir%\ehome\ehPrivJob.exe /OCURActivateคำสั่ง This command enables the OpenCable Unidirectional Cable Receivers (OCUR) product key.
OCURDiscoveryMedia CenterThis scheduled task runs the%windir%\ehome\ehPrivJob.exe /OCURDiscoveryคำสั่ง This command line starts the EhPrivjob.exe program. The EhPrivjob.exe program looks for digital cable tuners that might be attached to the computer. If the program finds a new digital cable tuner, it registers the tuner and makes sure that theDigital Cable Receiver Deviceexception is configured in the Windows Firewall.
UpdateRecordPathMedia CenterThis scheduled task runs the%windir%\ehome\ehPrivJob.exe /DoUpdateRecordPathcommand to set Windows Media Center Recorder permissions.
HotStartMobilePCThis scheduled task runs when you log on to a user account. This scheduled task starts programs that are configured for Windows HotStart.
TMMMobilePCThis scheduled task starts the Microsoft Transient Multi-Monitor Manager when a user logs on to a Windows user account.
NAPStatus UINetworkAccessProtectionThis scheduled task runs when you log on to a user account. The NAPStatus UI scheduled task starts the Network Access Protection Home Page. This scheduled task may also run when an event 18 message is detected.
IpAddressConflict1TcpipThis scheduled task runs therundll32 ndfapi.dll,NdfRunDllDuplicateIPOffendingSystemcommand when an event 4198 message is detected. This scheduled task informs the user of an IP address conflict.
IpAddressConfilct2TcpipThis scheduled task runs therunddl32 ndfapi.dll,NdfRunDllDuplicateIPDefendingSystemcommand when an event 4199 message is detected. This scheduled task informs the user of an IP address conflict.
QueueReportingWindows Error ReportingThis scheduled task runs the%windir%\system32\wermgr.exe –queuereportingคำสั่งเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ จัดตารางงานนี้ทำงานทุกชั่วโมง 30 การประมวลผลข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows เช่นกัน

ซ่อนการจัดกำหนดการงาน

เมื่อต้องการดูงานที่กำหนดเวลาไว้ที่ซ่อนไว้ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  . ในการเริ่มการค้นหากล่อง ชนิดTask Scheduler. จากนั้น ในการโปรแกรมรายการ คลิกTask Scheduler.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกแสดงงานที่ซ่อนอยู่.
ตารางต่อไปนี้อธิบายงานที่กำหนดเวลาไว้ที่ซ่อนไว้ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่องานโฟลเดอร์ฟังก์ชัน
การสแกนตามตารางเวลาของ mpทุกวันจัดตารางงานนี้ทำงานของ Windows DefenderMpcmdrun.exe สแกน - จำกัดคำสั่ง
Microsoft Windows DiskDiagnosticDataCollectorจัดตารางงานนี้จะเริ่มต้นบริการนโยบายการวินิจฉัยในเซสชันของผู้ใช้ที่เหมาะสมโฮสต์การแก้ปัญหาของ Windows การวินิจฉัยโครงสร้างพื้นฐานทำให้วิธีแก้ปัญหาแบบโต้ตอบสำหรับปัญหาของระบบที่พบ โดยบริการนโยบายการวินิจฉัย งานที่กำหนดเวลาไว้นี้เริ่มทำงานใน Windows Disk การวินิจฉัย User โปรแกรม Wizard (Dfdwiz.exe) เมื่อตรวจพบปัญหากับฮาร์ดดิสก์
RACAgentจัดตารางงานนี้ทำงานเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ งานที่กำหนดเวลาไว้นี้ยังทำงานทุกชั่วโมงหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์งานนี้มีงานวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ Microsoft ที่ประมวลผลข้อมูลความน่าเชื่อถือของระบบ
งาน RemoteAssistanceจัดตารางงานนี้เรียกใช้เมื่อเหตุการณ์ 1502 รหัสถูกเขียนลงในบันทึกของระบบงานที่กำหนดเวลาไว้นี้ reviews นโยบายกลุ่มสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือระยะไกล รันงานนี้ตามตารางเวลานี้Raserver.exe /offerraupdateคำสั่ง
MsCtfMonitorจัดตารางงานนี้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้จัดตารางงานนี้ตรวจสอบการบริการของระบบ TextServicesFramework

Additional information:

Mcupdate จัดตารางงาน

จัดตารางงาน Mcupdate ดาวน์โหลดแพคเกจข้อมูลต่อไปนี้ ชุดข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้ โดย Windows Media Center ใน Windows Vista
 • บริการไดเรกตอรี: ชุดบริการไดเรกทอรีแสดงรายการแพคเกจที่พร้อมใช้งานในภูมิภาค แพคเกจของบริการไดเรกทอรียังให้ข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจ เกี่ยวกับถี่ในการดาวน์โหลดแพคเกจ และ เกี่ยวกับเมื่อใดที่จะดาวน์โหลดแพคเกจ
 • การปรับปรุงไคลเอ็นต์: แพคเกจการปรับปรุงไคลเอ็นต์ประกอบด้วยรายละเอียดภูมิภาคที่ปรับปรุง
 • กีฬา (สหรัฐอเมริกา และแคนาดาเฉพาะ): แพคเกจกีฬา The ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ sporting เหตุการณ์ ข้อมูลนี้ถูกรวมเข้ากับข้อมูลรายการแนะนำรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) อื่น ๆ .
 • สุทธิโทรทัศน์ (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น): แพคเกจโทรทัศน์สุทธิ The ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่มีอยู่บนคำขอ
 • MCESpotlight: แพคเกจนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครออนไลน์สปอตไลต์ที่มีอยู่

งานที่กำหนดเวลาไว้ในโฟลเดอร์ SideShow

เมื่อมีผู้ใช้สู่บัญชีผู้ใช้ งานที่กำหนดเวลาไว้ในโฟลเดอร์ SideShow ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Windows SideShow มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ออกถ้าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Windows SideShow ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ การจัดตารางงานทันทีจากนั้น ถ้าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Windows SideShow เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเหล่านี้ทำหน้าที่ระบุเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์การเปิดใช้งาน Windows SideShow ทำงานอย่างถูกต้อง

CrawlStartPages จัดตารางงาน

งาน CrawlStartPages เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาของ Windows งาน CrawlStartPages กำหนดว่า ต้องมีการทำดัชนีที่ตั้งที่ไม่ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น CrawlStartPages งานทำงานหากคุณเพิ่ม universal serial bus (USB) แฟลชไดรฟ์ลงในดัชนี ด้วยการใช้การตัวเลือกการจัดทำดัชนีรายการใน'แผงควบคุม' งานรันเมื่อคุณเพิ่ม USB แฟลชไดรฟ์ถ้ายัง USB แฟลชไดรฟ์ใช้ระบบแฟ้ม FAT พาร์ทิชัน FAT หรือตำแหน่งที่ตั้งของซีดีรอม ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการตัวเลือกการจัดทำดัชนีสินค้า งานนี้จะเริ่มต้น แล้วจากนั้น ให้สมบูรณ์โดยทันที

หมายเหตุ:บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ระบบแฟ้ม NTFS ค้นหาของ Windows ใช้หมายเลขลำดับการปรับปรุง (USN) journaling และการแจ้งเตือนเพื่อกำหนดเมื่อไฟล์ถูกเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ระบบไฟล์ FAT หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือน timestamps แฟ้มต้องถูกตรวจสอบกับดัชนีเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มนั้นต้องมีการทำดัชนีอีกครั้ง

UPnPHostConfig จัดตารางงาน

งาน UPnPHostConfig เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นสำหรับการบริการ UPnP Host งานนี้เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นสำหรับการบริการ UPnP Host จาก "ด้วยตนเอง" เป็น "อัตโนมัติ" เมื่อต้องการให้บริการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางงาน RACAgent แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/cd27c62d-4d63-41da-9695-c7c5287da49c1033.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของระบบ TextServicesFramework แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa966199.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนโยบายการวินิจฉัย แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905076.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานโพรโทคอลอุปกรณ์บลูทู แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa362761.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SideShow แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms744147.aspx
For more information about how to use the System Restore tool, click the article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
936212วิธีการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและวิธีการคืนค่าการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการไปไว้ที่จุดก่อนหน้าเวลาใน Windows Vista
For more information about the UPnP architectural framework, visit the following Microsoft MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms899563.aspx
For more information about the Certificate Services architecture, visit the following Microsoft MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa376540.aspx
For more information about Windows HotStart, visit the following Microsoft Web site:
http://download.microsoft.com/download/a/f/7/af7777e5-7dcd-4800-8a0a-b18336565f5b/HotStart.doc
For more information about the Windows Vista Display Driver Model, visit the following Microsoft MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480220.aspx
For more information about the Network Access Protection (NAP) policy enforcement platform, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545879.aspx
For more information about Windows Error Reporting for Windows Vista, visit the following Microsoft MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb513640.aspx
For more information about the Internet networking features in Windows Vista, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/networking.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939039 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB939039 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939039

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com